Emnestudier samfunnsvitenskaplige fag

Årsstudium, 1-årig, Trondheim

Emnestudier samfunnsvitenskaplige fag

Samfunnsvitenskapelige fag

Person som står foran et veggmaleri. Foto.

Om EMNESV

Om emnestudier i samfunnsvitenskaplige fag

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut fra egne interesser. Dette betyr at du har store valgmuligheter og det er derfor lurt å sette seg inn i emnetilbudet så tidlig som mulig. Studiet passer veldig godt for deg som ønsker å skreddersy en egen emnesamling.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfristen for opptak til høstsemesteret er 15. april, og du søker via Samordna opptak. Vi tar opp 20 studenter for studiestart i høstsemesteret.

I tillegg kan du søke opptak til studiestart i januar. Her er fristen 15. november, og du søker via NTNUs søknadsweb. Vi tar opp 15 studenter for studiestart i vårsemesteret. 

For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen 48,8 i ordinær kvote og Alle i førstegangsvitnemålskvoten. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Hvis du søker deg inn på åpne emner samfunnsvitenskapelige fag, setter du selv sammen studieprogrammet ditt. Du velger da emner ut i fra hva du interesserer deg for, men det er kun mulig å velge emner som er åpne (altså emner som ikke er adgangsbegrensede). Du kan søke blant NTNUs studieprogram for å finne ut hvilke emner du har anledning til å ta.


Kontakt

Kontakt

Siden emnestudier gir mange valgmuligheter, kan det være lurt å snakke med en studieveileder når du skal sette sammen den emnekombinasjonen som passer best for deg.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er det å studere ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, og organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.


Fakta

Fakta

Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 324

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april via Samordna opptak og 15. november via NTNUs søknadsweb

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona