Emnestudier samfunnsvitenskaplige fag

Årsstudium, 1-årig, Trondheim

Emnestudier samfunnsvitenskaplige fag

Samfunnsvitenskapelige fag

Studenter som går igjennom dragvoll. Foto.

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart. Dette gjelder for eksempel tidspunkt for informasjonsmøter og hvordan fadderuka blir. 

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Om EMNESV

Om emnestudier i samfunnsvitenskaplige fag

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut fra egne interesser. Dette betyr at du har store valgmuligheter og det er derfor lurt å sette seg inn i emnetilbudet så tidlig som mulig. Studiet passer veldig godt for deg som ønsker å skreddersy en egen emnesamling.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfristen for opptak til høstsemesteret er 15. april, og du søker via Samordna opptak. Vi tar opp 20 studenter for studiestart i høstsemesteret.

I tillegg kan du søke opptak til studiestart i januar. Her er fristen 15. november, og du søker via NTNUs søknadsweb. Vi tar opp 15 studenter for studiestart i vårsemesteret. 

For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen 48,8 i ordinær kvote og Alle i førstegangsvitnemålskvoten. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Hvis du søker deg inn på åpne emner samfunnsvitenskapelige fag, setter du selv sammen studieprogrammet ditt. Du velger da emner ut i fra hva du interesserer deg for, men det er kun mulig å velge emner som er åpne (altså emner som ikke er adgangsbegrensede). Du kan søke blant NTNUs studieprogram for å finne ut hvilke emner du har anledning til å ta.


Studieveiledning

Studieveiledning

Siden emnestudier gir mange valgmuligheter, kan det være lurt å snakke med en studieveileder når du skal sette sammen den emnekombinasjonen som passer best for deg.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er det å studere ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, og organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.


Fakta

Fakta

Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 324

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april via Samordna opptak og 15. november via NTNUs søknadsweb

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.