Emnestudier samfunnsvitenskaplige fag

Årsstudium, 1-årig, Trondheim

Emnestudier samfunnsvitenskaplige fag

Samfunnsvitenskapelige fag

Studenter som går igjennom dragvoll. Foto.

Om EMNESV

Om emnestudier i samfunnsvitenskaplige fag

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut fra egne interesser. Dette betyr at du har store valgmuligheter og det er derfor lurt å sette seg inn i emnetilbudet så tidlig som mulig. Studiet passer veldig godt for deg som ønsker å skreddersy en egen emnesamling.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfristen for er 15. april for opptak til høstsemesteret, og du søker via Samordna opptak. 

I tillegg kan du søke opptak via NTNUs søknadsweb. Her er fristen 15. november, med studiestart i januar. 

For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 37,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 54,1 i ordinær kvote. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Hvis du søker deg inn på åpne emner samfunnsvitenskapelige fag, setter du selv sammen studieprogrammet ditt. Du velger da emner ut i fra hva du interesserer deg for, men det er kun mulig å velge emner som er åpne (altså emner som ikke er adgangsbegrensede). Du kan søke blant NTNUs studieprogram for å finne ut hvilke emner du har anledning til å ta.


Studieveiledning

Studieveiledning

Siden emnestudier gir mange valgmuligheter, kan det være lurt å snakke med en studieveileder når du skal sette sammen den emnekombinasjonen som passer best for deg.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er det å studere ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, og organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.


Fakta

Fakta

Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 324

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april via Samordna opptak og 15. november via NTNUs søknadsweb

 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.