Fagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk

Tre elever og en lærer holder på med tau og pinner. foto
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

For oppmøte til vanlig undervisning, se tidspunkt i timeplanen. Velkomsthilsen og informasjon fra fungerende studieprogramleder Hildegunn Otnes og administrasjonen vil skje for hver studieretning i løpet av første samlingsuke.

For høsten 2020 er samlingene lagt mandag til fredag i følgende uker:

  • Uke 36
  • Uke 39
  • Uke 43
  • Uke 46

Mandag til torsdag varer undervisningen fra 09.00 til 15,30, mens undervisningen avsluttes kl.12.00 på fredager.

Alle samlinger skal foregå i Trondheim, hovedsakelig på campus Kalvskinnet (romoversikt kommer i timeplanen tidligst i uke 32).

Det kan også være obligatoriske aktiviteter i løpet av samlingene – dette informerer faglærer nærmere om. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Smittevern på campus

Du som student skal ha et trygt læringsmiljø på campus, og Institutt for lærerutdanning lover deg at smittevernet i koronasituasjonen tas på alvor. Dette gjøres ved å begrense tilgang til arealene for andre enn studenter og ansatte, ved å undervise i mindre grupper enn til vanlig, og ved å sørge for tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel.

Studiestart og registrering:

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Har du spørsmål om undervisning eller andre faglige spørsmål, kan du ta kontakt med fagkoordinator for studieretningen din:

For andre spørsmål om din studiehverdag og ditt studieløp, ta kontakt med studieveileder på e-post: studier@ilu.ntnu.no. Merk e-posten med studieprogram MDID i emnefeltet.

Om master i fagdidaktikk

Om master i fagdidaktikk

Master i fagdidaktikk gir deg solid kompetanse i fagdidaktikken du har valgt å studere, og gjør deg kvalifisert til å forske på læring, undervisning og formidling i skole, barnehage og kulturskole.

Dette masterprogrammet har sju studieretninger:


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. Se studieplanen for hver enkelt studieretning for nærmere informasjon om opptakskrav.

Vi tar årlig opp 125 studenter


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Har du søkt studieplass MDID

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for master i fagdidaktikk.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona