Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Spesialpedagogikk

– Audiopedagogikk, synspedagogikk og spesialpedagogikk

Gutt som leker i snøen. BIlde.

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for deg med pedagogisk yrkesbakgrunn. Du kan ta enkeltkurs eller en hel erfaringsbasert mastergrad ved siden av jobb.

Hvordan søke opptak

NTNU tilbyr også et ordinært toårig masterprogram i spesialpedagogikk.


Målgruppe

Målgrupper for masterprogrammet er

  • pedagoger, eller andre med relevant utdanning, yrkeserfaring og tilleggsutdanning i pedagogikk, som ønsker videreutdanning innen et av fagområdene
  • utdannede syns- eller audiopedagoger som ønsker mastergrad innenfor ett av fagområdene
  • lærere og førskolelærere som ønsker å fullføre en mastergrad i spesialpedagogikk

I tillegg må du ha minst 2 års relevant arbeidserfaring for å kvalifisere for opptak.


Om masterprogrammet →

Studiet skal gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at personer med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn. Du velger mellom tre studieretninger:


Opptakskrav →

Programmet krever at du har relevant høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


Studiets oppbygning →

Utdanningen går på deltid og undervisningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettstøttet læring. Første halvdel av studiet består av kurs tilpasset de ulike studieretningene:

Andre halvdel av studiet består av en felles metodedel og skriving av masteroppgaven.

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Kontakt

Faglig ansvarlig for hele programmet
Per Frostad
Telefon: 73 55 11 51
E-post: per.frostad@ntnu.no

Studieveileder hele programmet og kontaktperson studieretning spesialpedagogikk
Siri Schive Hjelde
Telefon: 73 59 82 35
E-post: siri.hjelde@ntnu.no

Kontaktperson studieretning synspedagogikk
Beate Heide
Telefon: 95 13 49 30
E-post: beate.heide@statped.no

Kontaktperson studieretning audiopedagogikk
Anne Tolgensbakk
Telefon: 99 10 98 75
E-post anne.tolgensbakk@statped.no

Administrativ kontaktperson NTNU VIDERE
Annveig Skurseth
Telefon: 91 89 72 61/ 73 55 10 90
E-post: videre@ntnu.no


Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger

Søknadsfrister:
Enkeltkurs: se nettsiden til hvert enkelt kurs
Metodekurs og masteroppgave: 1. juni

Pris: Se pris og angrerett

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.