Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram

Ønsker du å lære hvordan du kan legge til rette for gode læringsmiljøer og å skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at barn, unge og voksne med hørsels- eller synsvansker, kan delta i et inkluderende samfunn? Foto: Mostphotoes/NTNU Grafisk senter

Studier EVU-faktaboks

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for deg med pedagogisk yrkesbakgrunn. Programmet har tre ulike studieretninger, audiopedagogikk, synspedagogikk og spesialpedagogikk. Du kan også ta enkeltemner fra studieretningene i audiopedagogikk og fra synspedagogikk. 

Målgrupper for masterprogrammet er

  • pedagoger, eller andre med relevant utdanning, yrkeserfaring og tilleggsutdanning i pedagogikk, som ønsker videreutdanning innen et av fagområdene
  • utdannede syns- eller audiopedagoger som ønsker mastergrad innenfor ett av fagområdene
  • lærere og førskolelærere som ønsker å fullføre en mastergrad i spesialpedagogikk

Målgruppen omfatter pedagoger (for eksempel lærere og førskolelærere) eller andre med relevant bachelorutdanning, yrkeserfaring og tilleggsutdanning i pedagogikk (for eksempel vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut eller audiograf).

Studiet skal gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at personer med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn. Du velger mellom tre studieretninger:

Les mer om hva du lærer

Utdanningen går på deltid og undervisningen er en kombinasjon av fysiske eller digitale samlinger og læringsaktiviteter på nett. 

Første del av studiet består av emner tilpasset de ulike studieretningene:

Andre halvdel av studiet består av en felles metodedel og skriving av masteroppgaven.

Du kan ta enkeltemner eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.

Les mer om studiets oppbygning

Undervisningen er en kombinasjon av fysiske eller digitale samlinger og læringsaktiviteter på nett. Studiet tilbys av NTNU i samarbeid med Statped og begge parter bidrar i undervisningen.  

Les mer om undervisning

Programmet krever at du har relevant høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års yrkeserfaring. 

Politiattest

Noen emner i syns- og audiopedagogikk har krav om politiattest. 

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Skikkethetsvurdering og autorisasjon

Utdanninger i spesialpedagogikk er fra høsten 2016 omfattet av skikkethetsvurdering. Se mer informasjon på denne siden: Skikkethetsvurdering - Kunnskapsbasen - NTNU

Les mer om opptak og opptakskrav

Les mer om kostnader

Kontakt og veiledning