Grunnskolelærer 5.–10. trinn med matematikk

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 5.–10. trinn med matematikk

LTGLU5-10M-hovedbilde

Undervisning i kroppsøving. Foto.

Lærer 5.–10. trinn med matematikk

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studieprogrammet er blitt erstattet av grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn.


Lærer 5.–10. trinn med matematikk

Om grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med matematikk

Som grunnskolelærer for aldersgruppen ti til seksten år, er du med på å forme framtida til unge mennesker. 


Lærer 5.–10. trinn med matematikk

Jobbmuligheter

Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn arbeider du hovedsakelig med større barn og ungdomsskoleelever. Norge vil i 2020 mangle 18.000 grunnskolelærere, her blir det lett å få jobb. Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt.


Videre studier

Våre masterutdanninger er skreddersydd for deg med grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn.


Lærer 5.–10. trinn med matematikk

Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med matematikk er en 4-årig profesjonsutdanning hvor spesialisering og fordypning i fag vektlegges. Dette studieløpet gir deg som student 60 studiepoeng i fordyping i matematikk. Utdanningens mål er å utdanne dyktige lærere med solid kompetanse i fag, fagdidaktikk og pedagogikk.


Lærer 5.–10. trinn med matematikk

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: 4-årig grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn
Studieprogramkode: LTGLU5-10M
Studiepoeng: 240
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona