ÅRSSTUDIUM, 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

På grunn av oppstartseminar på Dokkhuset får dere ikke med dere hele vrimledagen, men dere kan delta fra morgenen. 

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. 

Program for Vrimledagen

Tirsdag 13. august Oppstartseminar på Dokkhuset

Vi ønsker alle nye studenter på årsstudium og bachelor i statsvitenskap velkommen til oppstartseminar. 

  • Tidspunkt: kl. 12.00–15.00 

  • Sted: Dokkhuset

Mer informasjon om dette kommer

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Fadderutvalget Dragvoll og linjeforeningen for statsvitenskap, Leviathan, står for arrangementene for deg under fadderuka. Du vil også få informasjon om fadderuka etter immatrikuleringsseremonien.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om statsvitenskap

Årsstudiet gir en bred innføring i internasjonal og komparativ politikk, politisk teori og politisk atferd, offentlig politikk og administrasjon og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 47,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i statsvitenskap er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no  eller telefon: (+47) 73 59 17 04
 

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Studieprogramkode: ÅPOL
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 238

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på