ÅRSSTUDIUM, 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

Om statsvitenskap

Årsstudiet gir en bred innføring i internasjonal og komparativ politikk, politisk teori og politisk atferd, offentlig politikk og administrasjon og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 47,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i statsvitenskap er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no  eller telefon: (+47) 73 59 17 04
 

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Studieprogramkode: ÅPOL
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 238

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar