ÅRSSTUDIUM, 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

Illustrasjonsbilde: To forskere innen statsvitenskap på instituttet.

Om statsvitenskap

Årsstudiet gir en bred innføring i internasjonal og komparativ politikk, politisk teori og politisk atferd, offentlig politikk og administrasjon og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 46,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 50,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i statsvitenskap er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:iss@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Studieprogramkode: ÅPOL
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 238

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)