Statsvitenskap

ÅRSSTUDIUM, 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap (Bilde)

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om statsvitenskap AAPOL

Om statsvitenskap

Er du interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå? Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Årsstudium i statsvitenskap gir deg en bred innføring i:

  • Internasjonal og komparativ politikk
  • Politisk teori
  • Politisk atferd
  • Offentlig politikk og administrasjon
  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Opptak AAPOL

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 


Studiets oppbygning AAPOL

Studiets oppbygning

Årsstudiet i statsvitenskap går over ett år.

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i statsvitenskap eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Kontakt AAPOL

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 17 04
 

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5

OBS: Høsten 2020 skal veiledning av studenter som hovedregel skje digitalt eller over telefon. Send e-post til veilederen for ditt studieprogram og gjør en avtale for dette. 

I enkelte tilfelle kan studieveiledning skje fysisk, på et av instituttets møterom, men kun etter avtale på forhånd. Instituttkontoret er stengt og kun de som har avtale og møtes av en studieveileder har adgang. 

 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona