Statsvitenskap

ÅRSSTUDIUM, 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap (Bilde)

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om statsvitenskap AAPOL

Om statsvitenskap

Årsstudiet gir en bred innføring i internasjonal og komparativ politikk, politisk teori og politisk atferd, offentlig politikk og administrasjon og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


Opptak AAPOL

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 


Studiets oppbygning AAPOL

Studiets oppbygning

Årsstudiet i statsvitenskap er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Studieveiledning AAPOL

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no  eller telefon: (+47) 73 59 17 04
 

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.