Statsvitenskap

Statsvitenskap

Statsvitenskap - årsstudium

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 35
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
ÅPOL, Mon Jun 24 20:35:52 MEST 2024 | AR

Er du interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå?

Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt.

Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Klikk her for informasjon om studiestart høsten 2024

Årsstudium i statsvitenskap gir deg en bred innføring i:

 • Internasjonal og komparativ politikk
 • Politisk teori
 • Politisk atferd
 • Offentlig politikk og administrasjon
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Les mer om hva du lærer

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i statsvitenskap eller som breddefag i andre bachelorprogram.

Hvordan er hverdagen på studiet?

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet i statsvitenskap går over ett år.

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i statsvitenskap eller som breddefag i andre bachelorprogram.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 35 studenter

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning