Psykologi | Master

Bilde av 3 studenter, Foto: Elin Iversen NTNU

Psykologi | Master

Psykologi - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MPSY, Wed May 18 06:51:52 MEST 2022 | M2

Studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Studiet fokuserer på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.

Les mer om læringsmålene

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.

Les mer om jobbmulighetene

Psykologistudiet består av en rekke ulike studie- og læringsformer, som varierer mellom ulike nivåer og forskjellige studie- og fagretninger. 

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 2022 er 20. april kl. 14.00, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ips.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 60.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5.

Kontakt og veiledning