Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Master i psykologi - studieretning læring - hjerne, atferd og omgivelser (bilde)

Tre kvinner smiler. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MAOPSY

Om arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Studiet fokuserer på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.


Opptak MAOPSY

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter MAOPSY

Jobbmuligheter

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.


Videre studier

Videre studier

Med en master i arbeids- og organisasjonspsykologi kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning MAOPSY

Studiets oppbygning

Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normert til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning MAOPSY

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er det inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MPSY
  • Gradsnavn: Master i psykologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for psykologi
  • Studiested: Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar