Psykologi | Master

Psykologi | Master

Psykologi - masterstudium

Foto: Elin Iversen NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MPSY, Sat Feb 24 04:58:11 CET 2024 | M2

Studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

 

 

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Studiet fokuserer på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.

Les mer om hva du lærer

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.

Les mer om jobbmulighetene

Psykologistudiet består av en rekke ulike studie- og læringsformer, som varierer mellom ulike nivåer og forskjellige studie- og fagretninger. 

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiene våre ? Ta kontakt ved å sende mail til studentkontakt@ips.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5.

Kontakt og veiledning