Psykologi | Master

Psykologi | Master

Psykologi - masterstudium

Bilde av 3 studenter, Foto: Elin Iversen NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MPSY, Mon Jun 05 06:28:01 CEST 2023 | M2

Studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

 

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Studiet fokuserer på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.

Les mer om hva du lærer

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.

Les mer om jobbmulighetene

Psykologistudiet består av en rekke ulike studie- og læringsformer, som varierer mellom ulike nivåer og forskjellige studie- og fagretninger. 

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studiene våre ? Ta kontakt ved å sende mail til studentkontakt@ips.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5.

Kontakt og veiledning