Masterprogram 2-årig, Trondheim

Psykologi - studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Psykologistudenter som har gruppearbeid rundt et bord

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august: Immatrikulering

Kl 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Immatrikuleringen er frivillig for masterstudenter. 

Torsdag 17. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

18. august: Mottak av masterstudenter

Alle nye Masterstudenter møter opp på D13 kl. 10.15 - 11.00

Master i læring – hjerne, atferd, omgivelser: kl. 11.15 -12.00, D138
Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi: kl. 11.15 -12.00, D139

Felles lunsj med pizza, brus og salat i kantina kl. 12:00.

Se også Institutt for psykologi sin informasjonsside for nye studenter.

Nyttig å vite

Om arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU har fokus på hvordan man fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Master i psykologi
Studieprogramkode: MPSY
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Kontakt

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim

Institutt for psykologi

Ansatte ved Institutt for psykologi


Om instituttet


Følg instituttet på sosiale medier: 

Institutt for psykologi på Facebook Facebook

 Twitter