Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Tre kvinner smiler. Foto.

Velkommen til studiestart 2019!

Fredag 16. august: Orienteringsmøte

Program:

  • 10:15–11:00: Felles møte for alle nye masterstudenter - D156 (Dragvoll)
  • 11:15–12.00: Mastermottak for Arbeids- og organisasjonspsykologi - DL32 (Låven)
  • 12:00: Pizza og brus i kantina for alle nye masterstudenter og faddere  

Mandag 2. september og Tirsdag 3. september 2019: Sammarbeidstrening

Samarbeidstrening for nye masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi: 

Samling på Væktarstua (Tydalen) 

  • Avreise med buss fra Dragvoll mandag kl. 08:00. 
  • Retur tirsdag med planlagt ankomst Dragvoll ca. kl. 16:00.

Nyttig å vite

Fadderuka

Oppstart 19 august!

Følg denne linken for å bli med i facebook-gruppa med all nødvendig informasjon for fadderuka. Vi gleder oss!

https://www.facebook.com/groups/2219006708148893/

Facebook for nye masterstudenter

Klikk på lenka for å bli medlem i facebook-gruppen for nye masterstudenter:

https://www.facebook.com/groups/2219006708148893/

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Studiet fokus på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.


Videre studier

Med en master i arbeids- og organisasjonspsykologi kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeningen?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er det inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i psykologi
Studieprogramkode: MPSY
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU