Masterprogram 2-årig, Trondheim

Psykologi - studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Psykologistudenter som har gruppearbeid rundt et bord

Velkommen til studiestart 2018

Fredag 17. august - Mastermottak

Mottak nye masterstudenter : Dato 17.08.18


Masteroppstart Psykologi - Felles for alle:


Dragvoll Bygg 1 - 6 D156 (6341) 
Tidspunkt  10:15-11:00

Masteroppstart Psykologi - Informasjon for aktuelt studieprogram:

  • Dragvoll Bygg 11 - 12 D137 – Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi  -  Tidspunkt 11:15-12:00
     
  • Dragvoll Bygg 11 - 12 D138 – Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser - Tidspunkt 11:15-12:00


Kl 12:00 – Felles lunsj i kantina.

 

3. - 4. september - Teamtrening

Teamtrening :


Studentene på master i psykologi, studieretning arbeids og organisasjonspsykologi skal på Vektarstua med overnatting 3. til 4. september 2018.

 

Mer informasjon kommer.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Nye studenter får beskjed om timeplan ved studiestart.

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Om arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU har fokus på hvordan man fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og rådgivningsarbeid.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll
Åpningstid: 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim


Følg instituttet på sosiale medier: 

Facebook-ikon Facebook

Twitter-ikon Twitter

Fakta

Gradsnavn: Master i psykologi
Studieprogramkode: MPSY
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.