Pedagogikk

Pedagogikk

Pedagogikk - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 100
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BPED, Sat Jun 15 13:24:48 MEST 2024 | B3

Ønsker du å studere læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring? Da passer pedagogikkstudiet for deg.

Innenfor pedagogikken studerer du temaer som oppdragelse, sosialisering, læring, undervisning og utdanning. 

Med en bachelor i pedagogikk kan du lære å forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne. 

Emner i pedagogikk kan inngå i breddeåret i andre bachelorprogram.

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Hvordan motivere seg selv og andre til å lære? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Les mer om hva du lærer

Med en bachelorgrad i pedagogikk kan du arbeide i oppvekst- og utdanningssektoren. Du kan jobbe med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger.

Les mer om jobbmulighetene

Institutt for pedagogikk og livslang læring arrangerer sammen med linjeforeningen Paideia et oppstartsarrangement for nye studenter på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk. 

Paideia er pedagogikkstudentenes egen linjeforening.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i pedagogikk er 3-årig. Studiet består av en fordypning i valgbare og obligatoriske emner innen pedagogikk, bacheloroppgave, et breddeår og eventuelt studier i utlandet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna opptak.​

Vi tar opp 80 studenter i året.

Les mer om opptak og opptakskrav

Hvis du har spørsmål om studieprogrammet og emnene, ta kontakt med studieveilederen.

Bestill time for studieveiledning

Kontakt og veiledning

Er du allerede student på pedagogikk?

Er du allerede student på pedagogikk?