Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

Sommerfugl som sitter i to barnehender. Foto.

Om bachelor i pedagogikk

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Hvordan motivere seg selv og andre til å lære? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen var 38,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,7 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i pedagogikk tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Den faglige fordypningen i pedagogikk på 105 studiepoeng består av 82,5 sp obligatoriske og 22,5 sp valgbare emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen pedagogikk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i pedagogikk
Studieprogramkode: BPED
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 852


Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studiested: Trondheim, Dragvoll