Pedagogikk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

BPED (forsidebilde)

Sommerfugl som sitter i to barnehender. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Hvordan motivere seg selv og andre til å lære? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Vi tar årlig opp 80 studenterSlik søker du, og dette er opptakskravene


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.

Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er det å studere pedagogikk på NTNU, og hva sier studentene? Studiehverdagen på pedagogikk.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i pedagogikk er 3-årig. Studiet består av en fordypning i pedagogikk og et breddeår. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan velge mellom flere masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Slik tar du kontakt med oss.

Du kan også besøke oss i paviljong A på NTNU Dragvoll.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona