Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

Sommerfugl som sitter i to barnehender. Foto.

Om bachelor i pedagogikk

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Hvordan motivere seg selv og andre til å lære? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen var 38,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,7 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. I tillegg kan du søke på masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i pedagogikk er treårig. Studiet består av en fordypning i pedagogikk og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Hvordan er det å studere pedagogikk på NTNU, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av sutdiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i pedagogikk
Studieprogramkode: BPED
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 852


Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Informasjon fra IPL-start 2019