Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.

Om lektorutdanning i geografi

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn. Gjennom studiet vil du få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 15 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 48,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 52,8 i ordinær kvote.

 Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Videre studier

Etter masterprogram er det mulig å ta doktorgradsutdanning (ph.d)


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i geografi består av en master i geografi og praktisk pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium. Du kan få oppfølging og studieveiledning hos både hos Institutt for geografi og Institutt for lærerutdanning.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i geografi / lektor
Studieprogramkode: MLGEOG
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 934
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Kalvskinnet / Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på