Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om lektorutdanning i geografi

Om lektorutdanning i geografi

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn. Gjennom studiet vil du få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb.


Få slettet studielån

Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

 • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
 • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Opptak

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 18 studenter.

 Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Videre studier

Videre studier

Etter lektorutdanningen det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i geografi består av en master i geografi og praktisk pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Kontakt - studieprogramside - lektorutdanning i geografi

Kontakt

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium. Du kan få oppfølging og studieveiledning hos både hos Institutt for geografi og Institutt for lærerutdanning.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


tittel

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MLGEOG
 • Gradsnavn: Master i geografi / lektor
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194934
 • Poenggrense: 2019 51.6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 48.8
 • Ansvarlig: Institutt for geografi
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona