Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

Studenter stter rundt et bord, smiler og ser på et ark. Foto.

Om lektorutdanning i geografi

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn. Gjennom studiet vil du få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i geografi tilsvarer tilsvarer i 300 studiepoeng (sp), og er normet til fem år. Lektorutdanningen består av en master i geografi og praktisk pedagogisk utdanning.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Her finner du også informasjon om fag 2 og praksis.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:

e-post: kontakt@ige.ntnu.no

eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: bygg 7, nivå 4


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 15 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 48,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 52,8 i ordinær kvote.

 Se hvordan du søker opptak.


Fakta

Gradsnavn: Master i geografi / lektor
Studieprogramkode: MLGEOG
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 934
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Kalvskinnet / Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april