Lektorutdanning i geografi

Lektorutdanning i geografi

Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 18
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MLGEOG, Tue Jul 16 10:51:01 MEST 2024 | M5

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn. Gjennom studiet vil du få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb.

Studiestart 2024

Velkommen som ny student på NTNU! Her finner du informasjon om studiestart, høst 2024.

Femårig lektorutdanning i geografi er et studium der lærerutdanning er integrert i et masterstudium. Studentene følger mye av bachelor- og masterstudiet i geografi, og får en lærerutdanning. Sammen med en fagdidaktisk skolering kvalifiserer dette for undervisning i samfunnsfag/geografi fra 8. årstrinn i grunnskolen til og med videregående skole (13. trinn). 

Les mer om hva du lærer

Lektorutdanning i geografi passer for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til lektorstilling i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Les mer om jobbmulighetene

Å være lektorstudent er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt. Som student kan du delta på mange ulike sosiale aktiviteter. Studentene arrangerer jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og mange velger å engasjere seg i studentfrivilligheten.  

Les mer om studiemiljøet

Femårig lektorutdanning i geografi består av en master i geografi og praktisk pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 18 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 41 29 62

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning