Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Onsdag 14. august: Orienteringsmøte

Onsdag 14. august, Kl. 10.15-12.00 (D10) Felles for alle lektorstudenter på Dragvoll.

10.15 – 10.35: FUL-leder Jan Frode Hatlen ønsker velkommen til utdanningen
10.35 – 10.55: Anita Normann orienterer om profesjonsfaget og oppstart i LÆR1000
10.55 – 11.15: Monika Merket orienterer om praksis         
11.15 – 11.30: Kontaktpersoner: Programleder/studieveiledere for hvert program introduserer seg kort og opplyser om når det er orientering om masterfaget
11.30 – 11.40: Erudio introduserer seg og oppfordrer til deltakelse på fadderarrangementene
12.30 – 14.30: Orienteringsmøte for 5-årig lektor i geografi (D118, bygg 9, nivå 4)

Fredag 16. august: Oppstartsarrangement

Det vil holdes et felles oppstartsarrangement for alle nye geografistudenter fredag 16. august fra kl. 09.15 – 12.30. Oppmøte 09.15 i auditorium D5 på Dragvoll Campus. 

Levere politiattest og tuberkuloseundersøkelse

Politiattest: Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Politiattest med merknad sender du eller leverer til Instiutt for lærerutdanning senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Postadresse:
NTNU Institutt for lærerutdanning
7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse: Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

  • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune.

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pesum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om lektorutdanning i geografi

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn. Gjennom studiet vil du få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 15 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 48,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 52,8 i ordinær kvote.

 Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Videre studier

Etter masterprogram er det mulig å ta doktorgradsutdanning (ph.d)


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i geografi består av en master i geografi og praktisk pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium. Du kan få oppfølging og studieveiledning hos både hos Institutt for geografi og Institutt for lærerutdanning.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i geografi / lektor
Studieprogramkode: MLGEOG
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 934
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Kalvskinnet / Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU