Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

Lektorstudenter i geografi

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august, fra kl. 09:30 til 11:30.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøter for studiet

Felles arrangement for Årsstudium-, Bachelor- og Lektorutdanning i geografi

Fredag 17. august: Kl. 09:15 - 12:00, Dragvoll Campus. Se eget program. Oppmøte D3.

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13 

Fredag 17. august: Kl. 12:15 – 13:00: Felles for alle lektorstudenter på Dragvoll - Sted: D15 - Dragvoll campus

Nyttig å vite

Velkommen til Institutt for geografi

Informasjon fra instituttet i forbindelse med oppstart.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Politiattest

Som lektorstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den til NTNU, Program for lærerutdanning, 7491 Trondheim før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved Program for lærerutdanning ved studiestart.

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om lektorutdanning i geografi

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn. Gjennom studiet vil du få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 15 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 46,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 48,9 i ordinær kvote.

 Se hvordan du søker opptak.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i geografi tilsvarer tilsvarer i 300 studiepoeng (sp), og er normet til fem år. Lektorutdanningen består av en master i geografi og praktisk pedagogisk utdanning.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Her finner du også informasjon om fag 2 og praksis.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Fakta

Gradsnavn: Master i geografi / lektor
Studieprogramkode: MLGEOG
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 934
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Moholt / Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.

Følg oss på Institutt for geografi på Facebook Facebook