Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

Master i fagdidaktikk

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MDID, Fri Jun 21 13:26:08 MEST 2024 | M2

Masterprogrammet i kunstfagdidaktikk er flerkunstfaglig og orientert mot kunstfagenes muligheter og utfordringer på samtidens utdanningsfelt. Kunstfagdidaktikk fokuserer på forholdet mellom meningsskaping, læring og undervisning i kunstfagene.

På masterprogrammet i kunstfagdidaktikk undersøker du kritisk praksiser, teorier og spørsmål som du finner personlig og profesjonelt utfordrende og simulerende. Samtidig som du utvikler avansert kunnskap i kunstfagdidaktikk, får du også teoretiske og praktiske ferdigheter som ruster deg til arbeidsmarkedet, globalt borgerskap og samfunnsengasjement.

Les mer om hva du lærer

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. Kombinert med lærerutdanning gir masteren i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Masterstudiet gir deg kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag. Master i fagdidaktikk gir ikke alene godkjent lærerutdanning.

Les mer om jobbmulighetene

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med 4 samlinger per semester. Hver samling varer i 5 dager. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene. Samlingene foregår på NTNU campus Kalvskinnet midt i Trondheim sentrum, og det er enkelt å komme seg til campus med både buss og tog. Studiet er lagt opp slik at du også blir kjent med studenter fra de andre studieretningene i fagdidaktikk.

Les mer om studiemiljøet

Du kan ta masterprogrammet i kunstfagdidaktikk på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Studiet består av kunstfagdidaktisk fordypning, fellesemner og en masteroppgave på 45 studiepoeng. Du velger masteroppgave med eller uten kreativ praksis.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist: 15. april.

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning