Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk

Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk

Master i fagdidaktikk

Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MDID, Fri Jun 21 12:15:33 MEST 2024 | M2
Studieretning samfunnsfagdidaktikk hadde siste opptak i 2023.

Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom hva samfunnsfagene i skole, utdanning, kultur og samfunnsliv er og hva de kunne eller burde være.

Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom hva samfunnsfagene i skole, utdanning, kultur og samfunnsliv er og hva de kunne eller burde være.

Les mer om hva du lærer

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil spesielt gi deg et godt grunnlag for å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med 4 samlinger per semester. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene.

Les mer om studiemiljøet

Studieprogrammet er bygd opp av 37,5 studiepoeng i emner som er felles for alle studieretningene, og 82,5 studiepoeng i fagspesifikke emner.

Les mer om studiets oppbygning

Studieretning samfunnsfagdidaktikk hadde siste opptak i 2023.

 

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning