Utdanning

Det humanistiske fakultet

Utdanning

Utdanning - hovedtekst

5 studenter som sitter rundt et bord og leser og skriver på datamaskin

Studietilbudet ved Det humanistiske fakultetet (HF) er en viktig del av breddeuniversitetet NTNU. Fakultetets seks institutt gir utdanning i fagområder som språk og litteratur, kunst og kultur, historie, filosofi, religion og kommunikasjon på bachelor-, master, og doktorgradsnivå.  

Våre fag bidrar til å virkeliggjøre NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden gjennom å øke innsikten i og kunnskapen om menneskelige fenomen som tenkning, kultur, språk, religion, kunst, etikk og politikk. For å løse utfordringene verden står overfor og skape et bærekraftig samfunn, kreves kunnskap om hvordan kultur og historie former vår forståelse og våre valg. Slik innsikt er avgjørende i et samfunn preget i konstant forandring. Det humanistiske fakultetets særlige styrke ligger i forståelsen av sammenhenger mellom menneske, kultur, samfunn, natur og teknologi.  

Våre kandidater fyller en lang rekke roller i samfunnet, både i privat og offentlig sektor, og særlig på de områdene hvor humanistisk kompetanse er spesielt etterspurt: innenfor utdanning, offentlig forvaltning, på kunstfeltet, i kulturliv og media. Vi utdanner utøvende musikere, kandidater med praktisk-teoretisk kompetanse innenfor film- og videoproduksjon så vel som drama og teater. I tillegg utdanner vi lærere gjennom våre lektorprogram i språk og i historie. 

HFs tanker om hva som gir gode studier 

Vi ansvarliggjør fakultetets studenter gjennom studentaktive læringsformer som krever faglig nysgjerrighet, selvstendig tenking og refleksjon – sentrert om oppgaver som løses i fellesskap. Underviserne skal gi akademisk tyngde til studiene, samtidig som studentene ses som viktige faglige bidragsytere. Et godt læringsmiljø er av stor betydning for studentenes trivsel, deres investering av timer brukt på studiet, og for om de fullfører studiet. Fakultet og institutter har et felles ansvar for å skape det gode læringsmiljøet. 

Arbeidslivsrelevans 

Vi er opptatt av å tilby utdanning som gjør våre kandidater rustet for arbeidslivet, og tilby utdanning som er tett på arbieds- og kulturliv. Gjennom 15 år har vi tilbudt emnet Humanister i praksis (HiP) til masterstudenter, og vi jobber for å øke kontakten mellom utdanning og arbeidsliv gjennom å tilby emner med praksis og oppgaveskriving i samarbeid med eksterne

Internasjonalisering 

Fakultetet jobber for at alle våre bachelor- og masterprogrammer skal tilby relevante utvekslingsopphold i utlandet. Samtidig har vi fokus på internasjonalisering hjemme med tilrettelegging av utdanningstilbud for internasjonale studenter og undervisere, også som et tilbud om internasjonalisering for studenter som ikke reiser på utveksling.  

Strategiske utviklingsmål for utdanningsområdet

Strategiske utviklingsmål for utdanningsområdet

Det humanistiske fakultet skal: 

  • Tilby nytenkende og utforskende undervisning, utført av undervisere som er sentrale bidragsytere i NTNUs arbeid med læring og utdanningskvalitet 
  • Tydeliggjøre profilen på våre studieprogram, samordne vår studieprogramportefølje og samarbeide om studietilbud der det er relevant 
  • Styrke vår lektorutdanning, og samarbeide med grunnskolelærerutdanningen om disiplinbaserte bidrag i denne utdanningen

Strategi for det humanistiske fakultet 2018-2025 

Allerede student?

Allerede student?

Se informasjon til våre studenter.

Karriere for HF-studenter

Spørsmål om våre studier?
Kontakt en studieveileder eller send e-post til studieveiledning@hf.ntnu.no

Områdeemner - utdanning forside

Utvikling, prosjekt og innovasjon - utdanning forside

Meritterte undervisere - utdanning forside

Studieprogram

Studieprogram

For søkere fra videregående skole

Studieprogram

Type

Campus

År

Allmenn litteraturvitenskap

Bachelor Dragvoll 3
Allmenn litteraturvitenskap Årsstudium

Dragvoll

1
Antikkens kultur og klassiske fag Bachelor Dragvoll 3
Arkeologi Bachelor Kalvskinnet 3
Drama og teater Bachelor Dragvoll 3
Drama og teater Årsstudium Dragvoll 1
Engelsk Bachelor Dragvoll 3
Engelsk Årsstudium Dragvoll 1
Europastudier Bachelor Dragvoll 3
Film- og videoproduksjon Bachelor Dragvoll 3
Filmvitenskap Bachelor Dragvoll 3
Flimvitenskap Årsstudium Dragvoll 3
Filosofi Bachelor Dragvoll 3
Filosofi Årsstudium Dragvoll 1
Fransk Bachelor Dragvoll 3
Fransk Årsstudium Dragvoll 1
Fransk med didaktikk Årsstudium Caen, Frankrike 1
Historie Bachelor Dragvoll 3
Historie Årsstudium Dragvoll 1
Humanistiske fag, emnestudier Årsstudium Dragvoll 1
Kirkemusikk Årsstudium Olavskvartalet 1
Kulturminneforvaltning Bachelor Dragvoll 3
Kunsthistorie Bachelor Dragvoll 3
Kunsthistorie Årsstudium Dragvoll 1
Latin Årsstudium Dragvoll 1
Lektorutdanning i historie Master (5-årig)/profesjonsutdanning Dragvoll 5
Lektorutdanning i språkfag Master (5-årig)/profesjonsutdanning Dragvoll 5
Likestilling og mangfold Årsstudium Dragvoll 1
Medievitenskap Bachelor Dragvoll 3
Medievitenskap Årsstudium Dragvoll 1
Musikkteknologi Bachelor Fjordgata/Olavskvartalet 3
Musikkvitenskap Bachelor Dragvoll 3
Musikkvitenskap Årsstudium Dragvoll 1
Nordisk språk og litteratur Bachelor Dragvoll 3
Nordisk språk og litteratur Årsstudium Dragvoll 1
Norsk som andrespråk Bachelor Dragvoll 3
Norsk tegnspråk Bachelor Dragvoll 3
Religionsvitenskap Bachelor Dragvoll 3
Religionsvitenskap Årsstudium Dragvoll 1
Spansk Bachelor Dragvoll 3
Spansk Årsstudium Dragvoll 1
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Årsstudium Dragvoll 1
Tegnspråk Årsstudium Dragvoll 1
Tysk Bachelor Dragvoll 3
Tysk Årsstudium Dragvoll 1
Utøvende musikk Bachelor Olavskvartalet 3/4

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram

Type

Campus

År

Allmenn litteraturvitenskap Master

Dragvoll

2
Arkeologi Master Kalvskinnet 2
Choreomundus: Dance Knowledge, Practice, and Heritage Master Dragvoll + andre universitet i Europa 2
Dance Studies, Nordic Master Master Dragvoll 2
Drama og teater Master Dragvoll 2
Engelsk Master Dragvoll 2
English Linguistics and Language Acquisition  Master Dragvoll 2
European Studies Master Dragvoll 2
Film- og videoproduksjon Master Dragvoll 2
Film- og medievitenskap Master Dragvoll 2
Filosofi Master Dragvoll 2
Fransk Master Dragvoll 2
Historie Master Dragvoll 2
Klassiske fag Master Dragvoll 2
Kulturminneforvaltning Master Dragvoll 2
Kunsthistorie Master Dragvoll 2
Likestilling og mangfold Master Dragvoll 2
Logopedi Erfaringsbasert master Samlingar i Trondheim 4 år deltid
Music, Communication and Technology (MCT) Master Fjordgata/Oslo 2
Musikkteknologi Master Fjordgata/Olavskvartalet 2
Musikkvitenskap Master Dragvoll 2
Nordisk språk og litteratur Master Dragvoll 2
Religionsvitskap Master Dragvoll 2
Språk og kommunikasjon i profesjoner Master Dragvoll 2, eller 4 år deltid
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Master Dragvoll 2
Tysk Master Dragvoll 2
Utøvende musikk Master Olavskvartalet 2