Det humanistiske fakultetet

Utdanning

Ved Det humanistiske fakultetet gir vi utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innanfor fagområde som språk og litteratur, kunst og kultur, historie, filosofi, religion og kommunikasjon.

Studieprogram

For søkjarar frå vidaregåande skule

Studieprogram

Type

Campus

År

Allmenn litteraturvitskap

Bachelor Dragvoll 3
Allmenn litteraturvitskap Årsstudium

Dragvoll

1
Antikkens kultur og klassiske fag Bachelor Dragvoll 3
Arkeologi Bachelor Kalvskinnet 3
Drama og teater Bachelor Dragvoll 3
Drama og teater Årsstudium Dragvoll 1
Engelsk Bachelor Dragvoll 3
Engelsk Årsstudium Dragvoll 1
Europastudium med framandspråk Bachelor Dragvoll 3
Film- og videoproduksjon Bachelor Dragvoll 3
Filmvitskap Bachelor Dragvoll 3
Flimvitskap Årsstudium Dragvoll 3
Filosofi Bachelor Dragvoll 3
Filosofi Årsstudium Dragvoll 1
Fransk Bachelor Dragvoll 3
Fransk Årsstudium Dragvoll 1
Fransk med didaktikk Årsstudium Caen, Frankrike 1
Historie Bachelor Dragvoll 3
Historie Årsstudium Dragvoll 1
Humanistiske fag, emnestudium Årsstudium Dragvoll 1
Kirkemusikk Årsstudium Olavskvartalet 1
Kulturminneforvaltning Bachelor Dragvoll 3
Kunsthistorie Bachelor Dragvoll 3
Kunsthistorie Årsstudium Dragvoll 1
Latin Årsstudium Dragvoll 1
Lektorutdanning i historie Master (5-årig)/profesjonsutdanning Dragvoll 5
Lektorutdanning i språkfag Master (5-årig)/profesjonsutdanning Dragvoll 5
Likestilling og mangfald Årsstudium Dragvoll 1
Medievitskap Bachelor Dragvoll 3
Medievitskap Årsstudium Dragvoll 1
Musikkteknologi Bachelor Fjordgata/Olavskvartalet 3
Musikkvitskap Bachelor Dragvoll 3
Musikkvitskap Årsstudium Dragvoll 1
Nordisk språk og litteratur Bachelor Dragvoll 3
Nordisk språk og litteratur Årsstudium Dragvoll 1
Norsk som andrespråk Bachelor Dragvoll 3
Religionsvitskap Bachelor Dragvoll 3
Religionsvitskap Årsstudium Dragvoll 1
Spansk Bachelor Dragvoll 3
Spansk Årsstudium Dragvoll 1
Studiar av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Årsstudium Dragvoll 1
Tegnspråk Årsstudium Dragvoll 1
Tegnspråk og tolking Bachelor Dragvoll 3
Tysk Bachelor Dragvoll 3
Tysk Årsstudium Dragvoll 1
Utøvande musikk Bachelor Olavskvartalet 3/4

For søkjarar med bachelorgrad

Studieprogram

Type

Campus

År

Allmenn litteraturvitskap Master

Dragvoll

2
Arkeologi Master Kalvskinnet 2
Choreomundus: Dance Knowledge, Practice, and Heritage Master Dragvoll + andre universitet i Europa 2
Dance Studies, Nordic Master Master Dragvoll 2
Drama og teater Master Dragvoll 2
Engelsk Master Dragvoll 2
English Linguistics and Language Acquisition  Master Dragvoll 2
European Studies Master Dragvoll 2
Film- og videoproduksjon Master Dragvoll 2
Film- og medievitskap Master Dragvoll 2
Filosofi Master Dragvoll 2
Fransk Master Dragvoll 2
Historie Master Dragvoll 2
Klassiske fag Master Dragvoll 2
Kulturminneforvaltning Master Dragvoll 2
Kunst og politikk (kunsthistorie) Master Dragvoll 2
Likestilling og mangfald Master Dragvoll 2
Logopedi Erfaringsbasert master Samlingar i Trondheim 4 år deltid
Music, Communication and Technology (MCT) Master Fjordgata/Oslo 2
Musikkteknologi Master Fjordgata/Olavskvartalet 2
Musikkvitskap Master Dragvoll 2
Nordisk språk og litteratur Master Dragvoll 2
Religionsvitskap Master Dragvoll 2
Studiar av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Master Dragvoll 2
Tysk Master Dragvoll 2
Utøvande musikk Master Olavskvartalet 2

Kontakt oss

Sara Brinch
Prodekan for studier
Sara Brinch
Anne Marit Skancke
Seksjonssjef
Anne Marit Skancke

Tilsette i studieseksjonen

Studierettleiarar

Spørsmål om våre studium?
Send ein e-post til studieveiledning@hf.ntnu.no.

Allereie student?

Karrieren startar i studietida – bruk moglegheitene!

Veit du kva tidlegare studentar gjer etter studia? Eller kva arbeidsgivarar ser etter når dei tilsett nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjellar i arbeidslivet for dei som har bachelor og master, eller treng tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finn du på karrieresidene til Det humanistiske fakultetet:

Karriere for HF-studentar

To menn som sitter i møte.