Lektorutdanning i språkfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i språkfag for trinn 8–13

Lektorstudent jobber

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

På Instagramkontoen @snakkebobla kan du stille studentene våre spørsmål om lektorstudiet og studiehverdagen. 

Les STUDENTBLOGGEN vår! 

Spørsmål om studiets oppbygning? Kontakt din studieveileder 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vi holder på med å planlegge hvordan orienteringsmøtene skal foregå.

Nærmere informasjon kommer. 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om studieprogrammet MLSPRÅK (forside)

Om lektorutdanningen i språkfag

Som lektor i språkfag vil du kunne kombinere din interesse for språk, litteratur og kulturhistorie med arbeid med barn og unge. I jobben som lærer spiller du en viktig rolle i elevenes utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til lektorutdanningen i språkfag er:

  • generell studiekompetanse
  • minimum 35 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3, 0 i norsk (393 timer) og 4, 0 i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Velger du engelsk som fremmedspråk, er det anbefalt at du har engelsk som studieretningsfag fra videregående.

Velger du fransk eller tysk, bør du ha forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå II fra videregående skole.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Når du uteksamineres fra en av NTNUs lektorutdanninger, er du kvalifisert til å arbeide både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Som lektor i språkfag vil du også være aktuell for en rekke stillinger i privat og offentlig arbeidsliv der formidling og kommunikasjon står sentralt.

Det er fortsatt et stort behov for kvalifiserte lærere i Norge, særlig innenfor språkfagene, men kompetansen som lektor er også ettertraktet utenfor skolen.


Studiets oppbygning

Den femårige lektorutdanningen i språkfag består av totalt 300 studiepoeng (sp) som er fordelt på prefesjonsfag (60 sp) og disiplinfag (240 sp). Du velger to disiplinfag, hvor av ett må være et språkfag som utgjør hovedtyngden i utdanningen.

I tillegg velger du et undervisningsfag nummer 2 blant en rekke disipliner. Den språkfaglige studieretningen som du velger som ditt fag 1, avsluttes med et masterprosjekt (30 sp) innenfor en av fordypningsfagets underdisipliner, som litteraturvitenskap, språkvitenskap eller kulturhistorie. 


Studieveiledning

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium og Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærerutdanning  samarbeider om oppfølging og studieveiledning av lektorstudentene.


Studiemiljø 

Les mer om studiehverdagen din som lektorstudent.

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Utenlandsopphold 

Vi anbefaler alle studenter å legge inn et utenlandsopphold i løpet av lektorutdanningen. 


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

 


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i språk / lektor
Studieprogramkode: MLSPRÅK
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april 

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll / Kalvskinnet

Institutt for språk og litteratur 
Institutt for lærerutdanning

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Møt oss på campus - lærerutdanning

Bli med på Åpen dag

Under Åpen dag onsdag 18. mars kan du besøke oss på Kalvskinnet og lære mer om dette studieprogrammet.

Les mer om Åpen dag og meld deg på