Lektorutdanning i språkfag for trinn 8–13

Lektorutdanning i språkfag for trinn 8–13

Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MLSPRÅK, Tue Mar 28 19:49:59 CEST 2023 | M5

Med en lektorutdanning får du en viktig og ettertraktet kompetanse. Skolen har et stort behov for kvalifiserte språklærere.

Som lektor i språkfag vil du kunne kombinere din interesse for språk, litteratur og kulturhistorie med arbeid med barn og unge. I jobben som lærer spiller du en viktig rolle i elevenes utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Du lærer om språket, litteraturen, samfunnet og kulturen innenfor faget ditt. Du får god kunnskap om både grammatikk, språksystemer, språkhistorie, litteratur og forfattere fra utvalgte perioder og land, samfunnshistorie og kulturhistorie. Du skal også ha emner i pedagogikk og fagdidaktikk hvor lærer hvordan du best legger til rette for læring og utvikling hos barn og unge. I løpet av studiet skal du ut i flere praksisperioder i skolen, hvor du får kjennskap til alle områdene i en lærers arbeidshverdag.  

Les mer om hva du lærer

Med en lektorutdanning i språkfag kan du jobbe som lærer i ungdomsskolen og i videregående skole. Du vil ha undervisningskompetanse i to fag. Det ene er ditt valgte språkfag (engelsk, norsk, fransk eller tysk) og det andre er et annet undervisningsfag som du velger i løpet av studiet.  

En lektorutdanning i språkfag gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil være kvalifisert for jobber hvor det kreves fagkompetanse, pedagogiske ferdigheter og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.   

Les mer om jobbmulighetene

Linjeforeningen, Erudio, samler lektorstudenter på tvers av kull og fag. De arrangerer en rekke sosiale og faglige arrangementer; månedlige quizer, faglige foredrag, ball samt skitur til Åre i Sverige. De er også ansvarlig for fadderuka og tar godt imot deg når du kommer som ny student på lektorutdanningen. 

Les mer om studiemiljøet

Det første året tar du innledende emner i ditt språkfag: nordisk, engelsk, fransk eller tysk. Emnene omhandler språk, litteraturhistorie og kulturhistorie. Du har også første praksis i skolen og et innføringsemne i pedagogikk. 

I andre år skal du velge et årsstudium innenfor et annet fag, som også blir ditt andre undervisningsfag. Du skal i tillegg ha praksis og emner i pedagogikk. I tredje og fjerde år tar du emner med mer spesialisert innhold innenfor språkfaget ditt. Du skal ha to lengre praksisperioder og emner innenfor fagdidaktikk. I femte år skriver du masteroppgave. Masteroppgaven er et eget forskningsarbeid med selvvalgt tema.

Les mer om studiets oppbygning

Fra og med opptaket i 2022 gjelder følgende krav for å få opptak til lektorutdanning i språkfag for trinn 8. - 13.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt og veiledning