Lektorutdanning i språkfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i språkfag for trinn 8–13

Lektorstudent jobber

Om studieprogrammet MLSPRÅK (forside)

Hva lærer du? 

Som lektor i språkfag vil du kunne kombinere din interesse for språk, litteratur og kulturhistorie med arbeid med barn og unge. I jobben som lærer spiller du en viktig rolle i elevenes utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til lektorutdanningen i språkfag er:

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3, 0 i norsk (393 timer) og 4, 0 i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Velger du engelsk som fremmedspråk, er det anbefalt at du har engelsk som studieretningsfag fra videregående.

Velger du fransk eller tysk, bør du ha forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå II fra videregående skole.

Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

 • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
 • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Når du uteksamineres fra en av NTNUs lektorutdanninger, er du kvalifisert til å arbeide både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Som lektor i språkfag vil du også være aktuell for en rekke stillinger i privat og offentlig arbeidsliv der formidling og kommunikasjon står sentralt.

Det er fortsatt et stort behov for kvalifiserte lærere i Norge, særlig innenfor språkfagene, men kompetansen som lektor er også ettertraktet utenfor skolen. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet 

Vi anbefaler alle studenter å legge inn et utenlandsopphold i løpet av lektorutdanningen. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø 

Studiehverdagen som lektorstudent.

Les om lektorstudent Marias erfaringer med praksis på Studentbloggen! 

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med oss på @ntnusprakoglitteratur 


Studiets oppbygning

Den femårige lektorutdanningen i språkfag består av totalt 300 studiepoeng (sp) som er fordelt på prefesjonsfag (60 sp) og disiplinfag (240 sp). Du velger to disiplinfag, hvor av ett må være et språkfag som utgjør hovedtyngden i utdanningen.

I tillegg velger du et undervisningsfag nummer 2 blant en rekke disipliner. Den språkfaglige studieretningen som du velger som ditt fag 1, avsluttes med et masterprosjekt (30 sp) innenfor en av fordypningsfagets underdisipliner, som litteraturvitenskap, språkvitenskap eller kulturhistorie. Les mer om hvordan studiet er bygd opp.


Kontakt

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium og Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærerutdanning  samarbeider om oppfølging og studieveiledning av lektorstudentene.

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona