Religionsvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Religionsvitenskap

Om ÅRVI (forside)

Om årsstudiet i religionsvitenskap

Som student på årsstudium religionsvitenskap studerer du hvordan religioner har utviklet seg gjennom historien og hvordan de har påvirket samfunnet både i fortid og samtid. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptakgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Studiet er en ettårig utdannelse på til sammen 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

26 apr 2019

Fakta om årsstudium religionsvitenskap:

Fakta

Studieprogram: Religionsvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅRVI
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 910 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap,
Det humanistiske fakultet