Årsstudium, Trondheim

Religionsvitenskap

Foto fra studietur til Syria

Om religionsvitenskap

Som student i årsstudium religionsvitenskap får du en dypere forståelse for hva religionene har å si for ulike kulturer og samfunn. Ved NTNU er studiet i religionsvitenskap særlig fokusert på samtidens religionsformer og tverrkulturelle forhold.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium religionsvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av fem ulike religionsvitenskapelige emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Thu, 17 Sep 2015 08:48:05 +0200
Fakta

Fakta om årsstudium religionsvitenskap:

Studieprogram: Religionsvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅRVI
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 910
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)