Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering - felles oppstart for alle studenter - 12. august

  • NTNU i Trondheim mandag 12. august

Immatrikuleringen 2019 

 

Myk start, dag 1 - Tirsdag 13. august

Kl. 09.00–15.00: Velkommen og praktisk informasjon

Oppmøte klokken 09.00 i Kammersalen: Velkommen og praktisk informasjon, lunsj og spilling. Ta med instrument!

Mulig sosialt på ettermiddagen.

Myk start, dag 2 - Onsdag 14. august

Kl. 09.30–14.30: Informasjon, rebusløp og huskonserter

Oppmøte klokken 09.30 i Kammersalen: Mer informasjon, rebusløp og huskonsert.

Mulig sosialt på ettermiddag.

Myk start, dag 3 - Torsdag 15. august

Kl. 10.00–14.30: Oppstartsseminar, pizza og informasjon

Oppmøte klokken 10.00 på rom K203: Oppstartsseminar ved NTNU Karriere, pizza i kantina, omvisning på rom 618 i studio og bibliotek, samt studieplaninformasjon.

Allmøte - Mandag 19. august

Kl. 10.00–12.00: Allmøte

Oppstartsmøte for alle studenter og ansatte i Kammersalen.

Fra kl. 12.00: Seksjonsvise møter

Nærmere informasjon gis i møtet.

Pangstart - jazz, dag 1 - Mandag 19. august

Kl. 13.00–16.00: Jazz Pangstart

Jazz har Pangstart i Dokkhuset.

Pangstart - jazz, dag 2 - Tirsdag 20. august

Kl. 10.00–13.00: Jazz Pangstart

Jazz har Pangstart i Kammersalen.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for utøvende musikk er Notelinjeforeningen.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i utøvende musikk

Som student skal du utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har tre studieretninger: klassisk (4-årig), jazz (3-årig) og kirkemusikk (4-årig).


Søk opptak

Søknadsfrist 15. desember

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått praktisk og teoretisk opptaksprøve.


Jobbmuligheter

Behovet for musikkfaglig utdannet personell er stort, både i skoleverket, i fritidsmusikklivet og i offentlig og privat musikkliv. Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning.


Videre studier

Bachelorgraden i utøvende musikk gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i klassisk og kirkemusikk består av til sammen 240 studiepoeng. På kirkemusikk er alle emner obligatoriske, mens man på klassisk kan ha valgfrie emner. Bachelorprogrammet i jazz består av til sammen 180 studiepoeng hvor alle emner er obligatoriske.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Du kan også besøke oss i NTNU Olavskvartalet, 6. etasje.


Studiemiljø

Et tett og sammensveiset miljø er både naturlig og nødvendig ved utøvende musikk. Mye av undervisningen er prosjektbasert, og vi har samarbeid med en rekke kulturinstitusjoner. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student ved utøvende musikk har du mange utvekslingsmuligheter. Vi deltar direkte i Nordpuls for jazz og Sibelius for klassisk og kirkemusikk, i tillegg er utveksling ellers i Europa mulig.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Mon, 25 Feb 2019 15:18:10 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i utøvende musikk
Studieprogramkode: BMUSP eller BMUSK (jazz)
Studiepoeng: 240 (4 år) eller 180 (3 år)

Søknadsfrist: 15. desember

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på