Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. desember Søknadsfrist

Studier - utøvende musikk, bachelor

Om bachelorstudiet i utøvende musikk

Som student skal du utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har tre studieretninger: klassisk (4-årig), jazz (3-årig) og kirkemusikk (4-årig). Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. desember

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått praktisk og teoretisk opptaksprøve.

Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Behovet for musikkfaglig utdannet personell er stort, både i skoleverket, i fritidsmusikklivet og i offentlig og privat musikkliv. Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning. Dette kan du jobbe med. 


Videre studier

Bachelorgraden i utøvende musikk gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i klassisk og kirkemusikk består av til sammen 240 studiepoeng. På kirkemusikk er alle emner obligatoriske, mens man på klassisk kan ha valgfrie emner. Bachelorprogrammet i jazz består av til sammen 180 studiepoeng hvor alle emner er obligatoriske. Slik er studiet bygd opp. 


Kontakt

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Du kan også besøke oss i NTNU Olavskvartalet, 6. etasje.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Et tett og sammensveiset miljø er både naturlig og nødvendig ved utøvende musikk. Mye av undervisningen er prosjektbasert, og vi har samarbeid med en rekke kulturinstitusjoner. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster. Studiehverdagen på utøvende musikk. 


Utenlandsopphold

Som student ved utøvende musikk har du mange utvekslingsmuligheter. Vi deltar direkte i Nordpuls for jazz og Sibelius for klassisk og kirkemusikk, i tillegg er utveksling ellers i Europa mulig. Utveksling i løpet av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

20 nov 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i utøvende musikk
Studieprogramkode: BMUSP eller BMUSK (jazz)
Studiepoeng: 240 (4 år) eller 180 (3 år)

Søknadsfrist: 15. desember

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Blogg Utøvende musikk

Blogg

Les blogginnlegg skrevet av ansatte og studenter ved Institutt for musikk på NTNU.