Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Studenter i gruppearbeid

Om årsstudiet i STS

Årsstudiet i STS undersøker hvordan samfunn og teknologi gjensidig påvirker hverandre. Studiet ser på dagsaktuelle debatter om kunnskap, innovasjon og teknologibruk med et kritisk blikk. Du lærer om prosesser som fører til ny kunnskap og utvikling av ny teknologi. Du lærer også om kildekritikk og hvordan du selv kan formulere gode faglige argument.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. 


Videre studier

Du kan ta studiet som et enkeltstående studium eller det kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det. Det gir også et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn. Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i STS består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll : Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Årsstudiet i STS har et lite studiemiljø, med tett kontakt med faglærerne.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.


Mon, 21 Jan 2019 13:20:34 +0100
Fakta

Studieprogramkode: ÅSTS
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode:  194 242 (Samordna opptak)
 

Søknadsfrist: 15. april

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet