Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Studenter i gruppearbeid

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. NTNU kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet i løpet av sommeren.

https://www.ntnu.no/student/studiestart

Instituttet ønsker nye studenter velkommen til orienteringsmøte torsdag 13. august klokken 12. Nærmere informasjon om sted kommer.

Vi på institutt for tverrfaglige kulturstuder (KULT) ønsker alle nye studenter velkommen til en aktiv høst på samtlige av våre studieprogram og undervisningsemner!

Studentaktiv læring med tett oppfølging av faglærere er en svært viktig del av vår undervisningsfilosofi. Dette ønsker vi å holde fast ved også kommende høst, selv om covid-19 vil føre til noen tilpasninger.
 
Våre årsstudiestudenter tilbys fysiske seminarer i mindre grupper 2 ganger i uken, i tillegg til digitale forelesninger.
 
For all aktivitet på campus vil vi følge nøye med på gjeldende smitteverntiltak.
 
Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på epost: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no

Linjeforeningen Panoptikon er ansvarlig for å organisere en trygg og smittefri sosial oppstart for nye studenter.

Søk opp @panoptikonlinjeforening på facebook.

Mer informasjon kommer.

https://www.ntnu.no/student/fadderuka

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Siste oppdaterte informasjon vil du finne i e-læringssystemet Blackboard, som du får tilgang til når du er meldt opp i emnet.

 

 

Om studieprogram ÅSTS (forside)

Om årsstudiet i STS

Årsstudiet i STS undersøker hvordan samfunn og teknologi gjensidig påvirker hverandre. Studiet ser på dagsaktuelle debatter om kunnskap, innovasjon og teknologibruk med et kritisk blikk. Du lærer om prosesser som fører til ny kunnskap og utvikling av ny teknologi. Du lærer også om kildekritikk og hvordan du selv kan formulere gode faglige argument.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Videre studier

Du kan ta studiet som et enkeltstående studium eller det kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det. Det gir også et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn. Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i STS består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88.

NB! Telefonen er ikke betjent i juli.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, Bygg 11, nivå 5.

Studiemiljø

Årsstudiet i STS har et lite studiemiljø, med tett kontakt med faglærerne.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

29 jun 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta