Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Studenter i gruppearbeid

Om årsstudium STS

Er ny teknologi løsningen på våre problem? Eller kommer samfunnsproblemer av ny teknologi?

Årsstudiet i STS er et samfunnsfag for deg som vil forstå hvordan samfunn og teknologi gjensidig virker på hverandre. Å studere STS er å gå inn i dagsaktuelle debatter om kunnskap, innovasjon og teknologibruk med et kritisk blikk. Som student ved ÅSTS lærer du om de prosessene som fører til ny kunnskap og utvikling av ny teknologi. Du lærer også om kildekritikk og hvordan du selv kan formulere gode faglige argument.

Teknologi og Samfunn – Kritisk tenkning – Dagsaktualitet


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium STS er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad årsstudiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i STS består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll : Bygg 11, nivå 5.


Thu, 25 Oct 2018 11:44:31 +0200
Fakta

Studieprogramkode: ÅSTS
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode:  194 242 (Samordna opptak)
 

Søknadsfrist: 15. april

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet