Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Studenter på allmenn litteraturvitenskap

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøter og akademisk skriving

10.15 -11.15     Mottak og oppmøteregistrering

Oppmøte utenfor auditorium D15

Studieveilederne ved ISL tar imot alle nye studenter og registrerer oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer skolebrød og kaffe og te.

Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

11.15 -12.00     Velkomstmøte for alle nye studenter

Auditorium D15

12.15 -13.00     Orienteringsmøte allmenn litteraturvitenskap

Auditorium D9

13.00 -13.30     Pause  

13.30 -14.30     Akademisk skriving del 1

Auditorium D15

Fredag 17. august: Akademisk skriving

10.15-12.00     Akademisk skriving del 2

Auditorium D15

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet

Hva er litteratur? På hvilken måte er litteratur et uttrykk for en historisk erfaring, eller for vår tid? Hvordan fungerer en tekst retorisk? Hvordan forholder vi oss til litteratur på en vitenskapelig måte?

Gjennom studiet allmenn litteraturvitenskap opparbeider du solide ferdigheter i å arbeide med tekst. Du lærer både å analysere og forstå litterære tekster, og å sette dem inn i større sammenhenger. Studiet gir deg en bred kompetanse som er nyttig i arbeid innenfor mange forskjellige typer kulturformidling.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studiet i allmenn litteraturvitenskap gir deg grundig, bred og allmenn tekst- og kulturkompetanse. Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. I kombinasjon med språkfag egner faget seg også godt til læreryrket.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Studieretningen er bygd opp med en basisdel på 60 sp og en påbygningsdel på 22,5 sp. I tillegg til fordypningen i allmenn litteraturvitenskap på 82,5 sp, skal bachelorprogrammet også inneholde fellesemnene ex.phil., ex.fac. og perspektivemnet, et fag 2 på 60 sp og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Wed, 19 Apr 2017 14:46:57 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BALIT
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 456
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.