Allmenn litteraturvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

På Instagramkontoen @snakkebobla kan du stille studentene våre spørsmål om studiet og studiehverdagen. 

Les STUDENTBLOGGEN vår! 

Spørsmål om studiets oppbygning? Kontakt din studieveileder 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vi holder på med å planlegge hvordan orienteringsmøtene skal foregå.

Nærmere informasjon kommer. 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om studieprogrammet BALIT (forside)

Om bachelorstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Er du interessert i litteratur? Har du lyst på en jobb i bok- eller kulturbransjen? Da er allmenn litteraturvitenskap studiet for deg! Her vier du hele studiet ditt til litteratur, samtidig som du forbereder deg for en karriere i kultursektoren.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. I kombinasjon med språkfag egner faget seg også godt til læreryrket.


Videre studier 

En bachelor i allmenn litteraturvitenskap gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er lagt opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Allmenn litteraturvitenskap ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om din hverdag som litteraturstudent. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om litteraturstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Utenlandsopphold 

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

06 apr 2020

Hvorfor allmenn litteraturvitenskap?

7 gode grunner til å studere allmenn litteraturvitenskap finner du på STUDENTBLOGGEN

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap

Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BALIT

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 456 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!