Allmenn litteraturvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BALIT (forside)

Om bachelorstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Er du interessert i litteratur? Har du lyst på en jobb i bok- eller kulturbransjen? Da er allmenn litteraturvitenskap studiet for deg! Her vier du hele studiet ditt til litteratur, samtidig som du forbereder deg for en karriere i kultursektoren.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap, jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. I kombinasjon med språkfag egner faget seg også godt til læreryrket.


Videre studier 

En bachelor i allmenn litteraturvitenskap gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er lagt opp. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Allmenn litteraturvitenskap ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om din hverdag som litteraturstudent. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om litteraturstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Utenlandsopphold 

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

Hvorfor allmenn litteraturvitenskap?

7 gode grunner til å studere allmenn litteraturvitenskap finner du på STUDENTBLOGGEN

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona