Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Studenter på allmenn litteraturvitenskap

Om bachelorstudiet

Hva er litteratur? På hvilken måte er litteratur et uttrykk for en historisk erfaring, eller for vår tid? Hvordan fungerer en tekst retorisk? Hvordan forholder vi oss til litteratur på en vitenskapelig måte?

Gjennom studiet allmenn litteraturvitenskap opparbeider du solide ferdigheter i å arbeide med tekst. Du lærer både å analysere og forstå litterære tekster, og å sette dem inn i større sammenhenger. Studiet gir deg en bred kompetanse som er nyttig i arbeid innenfor mange forskjellige typer kulturformidling.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studiet i allmenn litteraturvitenskap gir deg grundig, bred og allmenn tekst- og kulturkompetanse. Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. I kombinasjon med språkfag egner faget seg også godt til læreryrket.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Studieretningen er bygd opp med en basisdel på 60 sp og en påbygningsdel på 22,5 sp. I tillegg til fordypningen i allmenn litteraturvitenskap på 82,5 sp, skal bachelorprogrammet også inneholde fellesemnene ex.phil., ex.fac. og perspektivemnet, et fag 2 på 60 sp og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Wed, 19 Apr 2017 14:46:57 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BALIT
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 456
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Challenge yourself