Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august. 

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

 

Onsdag 14. august: Orienteringsmøter

Studieveilederne ved ISL vil ta imot alle nye studenter og registrere oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer kanelboller og kaffe/te. Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

12.15-13.00     Velkomstmøte for alle nye studenter ved ISL

Auditorium D15

 

Torsdag 15. august: "Å være, lese og skrive som en student" del 1

10.15-12.00     Å være, lese og skrive som en student

 Kursleder: Turi Marte Brandt Ånerud, ILU

Auditorium D1

 

Fredag 16. august: "Å være, lese og skrive som en student" del 2

10.15-12.00     Å være, lese og skrive som en student

Kursleder: Turi Marte Brandt Ånerud, ILU

Auditorium D15 

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Er du interessert i litteratur? Har du lyst på en jobb i bok- eller kulturbransjen? Da er allmenn litteraturvitenskap studiet for deg! Her vier du hele studiet ditt til litteratur, samtidig som du forbereder deg for en karriere i kultursektoren.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. I kombinasjon med språkfag egner faget seg også godt til læreryrket.


Videre studier 

En bachelor i allmenn litteraturvitenskap gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er lagt opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Allmenn litteraturvitenskap ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om din hverdag som ALIT-student.

7 grunner til å studere allmenn litteraturvitenskap? Les STUDENTBLOGGEN!


Utenlandsopphold 

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Mon, 03 Jun 2019 13:54:19 +0200
7 gode grunner til å studere allmenn litteraturvitenskap finner du på STUDENTBLOGGEN
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BALIT
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 456 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Følg studentene på instagram

Instagram @snakkebobla

Her kan du også stille spørsmål om studiet.