Årsstudium, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

studneter på allmenn litteraturvitenskap

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Torsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Fredag 18. august – Orienteringsmøter

Kl. 10.15-11.00: Felles velkomstmøte for alle studenter ved ISL

Rom D15

Kl. 11.15-12-00: Orienteringsmøte allmenn litteraturvitenskap

Rom D153

Kl. 12.30-13.30: Mingling/spørsmål og svar for årsstudium- og bachelorstudenter ved ISL

Rom D13

Nyttig å vite

Om årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Allmenn litteraturvitenskap gir en innføring i den vestlige litterære tradisjonen fra oldtiden og fram til våre dager.

Utviklingen av de store sjangrene står sentralt: Epikk, dramatikk og lyrikk. De studeres i et sammenlignende perspektiv over tidsepoker og over språk- og landegrenser. Dette litteraturhistoriske perspektivet suppleres med en innføring i de viktigste teoriene og metodene i litteraturfaget, slik de har utviklet seg fra antikken og fram til vår tid.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 


Wed, 19 Apr 2017 14:59:45 +0200
Fakta

Studieprogram: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅALIT
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 615
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.