Allmenn litteraturvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

studneter på allmenn litteraturvitenskap

Om studieprogrammet (forside)

Om årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap

På årsstudiet i litteratur får du en anledning til å fordype deg i litteraturens mesterverker! Årsstudiet er et unikt studium som gir innblikk i de mest sentrale litterære tekstene i litteraturhistorien, og kan inngå i en rekke bachelorgrader.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø

Allmenn litteraturvitenskap ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om din hverdag som litteraturstudent.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

17 mar 2020

Fakta om årsstudium allmenn litteraturvitenskap:

Fakta

Studieprogram: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium

Studieprogramkode: ÅALIT

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 615 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg ISL-studentene på instagram

Her kan du også stille spørsmål om studiet.  

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.