Årsstudium, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

studneter på allmenn litteraturvitenskap

Om årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Allmenn litteraturvitenskap gir en innføring i den vestlige litterære tradisjonen fra oldtiden og fram til våre dager.

Utviklingen av de store sjangrene står sentralt: Epikk, dramatikk og lyrikk. De studeres i et sammenlignende perspektiv over tidsepoker og over språk- og landegrenser. Dette litteraturhistoriske perspektivet suppleres med en innføring i de viktigste teoriene og metodene i litteraturfaget, slik de har utviklet seg fra antikken og fram til vår tid.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium allmenn litteraturvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 


Wed, 19 Apr 2017 14:59:45 +0200
Fakta

Studieprogram: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅALIT
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 615(Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet