Masterprogram 2-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Studenter i allmenn litteraturvitenskap

Våropptak 2019


Søknadsfrist 15. november 2018

Dette studieprogrammet har opptak til vårsemesteret 2019.

Søk opptak


Om masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Studiet i allmenn litteraturvitenskap gir deg grundig, bred og allmenn tekst- og kulturkompetanse som er nyttig i svært mange yrker.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører eller arbeide innenfor andre kulturinstitusjoner. I kombinasjon med språkfag egner faget seg dessuten godt til læreryrket.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 


Fri, 14 Apr 2017 20:42:59 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavm: Master i allmenn litteraturvitenskap
Studieprogramkode: MALIT
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet