Allmenn litteraturvitenskap

Allmenn litteraturvitenskap

Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium

Foto: Lena Knutli/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MALIT, Fri Jul 19 04:41:25 MEST 2024 | M2

Visste du at master i litteraturvitenskap er en av de vanligste utdannelsene for ansatte i norsk bok- og kulturbransje? Master i allmenn litteraturvitenskap gir en allsidig fordypning samtidig som du forbereder deg for jobbmarkedet.

Studiestart 2024

Informasjon om studiestart 

Master i litteraturvitenskap er en av de vanligste utdannelsene for ansatte i norsk bok- og kulturbransje. Studiet gir en fordypning samtidig som det forbereder deg for jobbmarkedet.​

Les mer om hva du lærer

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører eller arbeide innenfor andre kulturinstitusjoner.

I kombinasjon med språkfag egner faget seg dessuten godt til læreryrket.

Les mer om jobbmulighetene

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Linjeforeninga Gengangere, som er felles for studenter ved nordisk og allmenn litteraturvitenskap, arrangerer blant annet quizer, teaterturer og fester til tillegg til å ha ansvar for faglige arrangement.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning