Allmenn litteraturvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Studenter i allmenn litteraturvitenskap

Om studieprogrammet MALIT (forside)

Om masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Visste du at master i litteraturvitenskap er en av de vanligste utdannelsene for ansatte i norsk bok- og kulturbransje? Master i allmenn litteraturvitenskap gir en allsidig fordypning samtidig som du forbereder deg for jobbmarkedet.​


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører eller arbeide innenfor andre kulturinstitusjoner. I kombinasjon med språkfag egner faget seg dessuten godt til læreryrket.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Les mer om studiehverdagen og linjeforeninga. 


Utenlandsopphold 

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Masteroppgaven 

Les mer om arbeidet med masteroppgaven, eksempler på tema og andre masteroppgaver 

24 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i allmenn litteraturvitenskap

Studieprogramkode: MALIT

Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.