Masterprogram 2-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Studenter i allmenn litteraturvitenskap

Velkommen til studiestart 2017

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Onsdag 16. august kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Torsdag 17. august:

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Onsdag 23. august – Mastermøte

Kl. 14.00-15.00 i Bare Bambus

Nyttig å vite

Om masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Studiet i allmenn litteraturvitenskap gir deg grundig, bred og allmenn tekst- og kulturkompetanse som er nyttig i svært mange yrker.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører eller arbeide innenfor andre kulturinstitusjoner. I kombinasjon med språkfag egner faget seg dessuten godt til læreryrket.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 


Fri, 14 Apr 2017 20:42:59 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavm: Master i allmenn litteraturvitenskap
Studieprogramkode: MALIT
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.