Allmenn litteraturvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

Studenter i allmenn litteraturvitenskap

Om studieprogrammet MALIT (forside)

Om masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap

Visste du at master i litteraturvitenskap er en av de vanligste utdannelsene for ansatte i norsk bok- og kulturbransje? Master i allmenn litteraturvitenskap gir en allsidig fordypning samtidig som du forbereder deg for jobbmarkedet.​


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører eller arbeide innenfor andre kulturinstitusjoner. I kombinasjon med språkfag egner faget seg dessuten godt til læreryrket.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Les mer om studiehverdagen og linjeforeninga. 


Utenlandsopphold 

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Masteroppgaven 

Les mer om arbeidet med masteroppgaven, eksempler på tema og andre masteroppgaver 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium
  • Gradsnavn: Master i allmenn litteraturvitenskap
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. november/15. april via Søknadsweb
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona