Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00 til 10:45.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30.

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte

Kl. 10.15–ca. 11.15: Orienteringsmøte for alle studenter ved musikkvitenskap

Det blir orienteringsmøte for alle studenter (årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet) ved musikkvitenskap i auditorium D3 på Dragvoll. I orienteringsmøtet presenterer faglærerne sine emner og semesteret blir gjennomgått for alle kull.

Kl. 11.20–12.00: Informasjonsmøte for nye studenter ved musikkvitenskap

Informasjonsmøtet er for alle nye studenter på årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet ved musikkvitenskap og holdes i auditorium D3 på Dragvoll. I informasjonsmøtet går vi igjennom enkelte ting det er viktig å vite som ny student, blant annet utdanningsplan, begrepsbruk, forventninger og viktige nettsider.

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Timeplan finner du i hvert enkelt emnes emnebeskrivelse på nett. Etter at du har meldt deg opp i emner vil du få din personlige timeplan i «Min side» på innsida.

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i musikkvitenskap

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine?  Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen?  Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor musikkvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Merk at det i tillegg er en egen opptaksprøve for opptak til musikkvitenskap.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram musikkvitenskap kvalifiserer for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv. Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke. Les også tidligere studenters erfaringer med studiene.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Fordypningen består av obligatoriske emner i musikkvitenskap på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Thu, 06 Jul 2017 16:10:12 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i musikkvitenskap
Studieprogramkode: BMUSV
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 437
Undervisningsform: Heltid

Institutt for musikk
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)