Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Studier - musikkvitenskap

Om bachelorstudiet i musikkvitenskap

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine? Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen? Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått praktisk-teoretisk opptaksprøve. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i musikk- og kulturliv, innenfor blant annet administrasjon, media, museum, produksjon og undervisning.


Videre studier

Bachelorgraden i musikkvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner, kan du ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling i utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Kontakt

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler utreise i 5. og/eller 6. semester (siste år) av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Musikkvitenskap - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for musikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona