Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Om bachelorstudiet i musikkvitenskap

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine? Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen? Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i musikk- og kulturliv, innenfor blant annet administrasjon, media, museum, produksjon og undervisning.


Videre studier

Bachelorgraden i musikkvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner, kan du ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling i utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler utreise i 5. og/eller 6. semester (siste år) av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Tue, 22 Jan 2019 08:45:23 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i musikkvitenskap
Studieprogramkode: BMUSV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 437 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på