Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Om bachelorstudiet i musikkvitenskap

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine?  Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen?  Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor musikkvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Merk at det i tillegg er en egen opptaksprøve for opptak til musikkvitenskap.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram musikkvitenskap kvalifiserer for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv. Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke. Les også tidligere studenters erfaringer med studiene.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Fordypningen består av obligatoriske emner i musikkvitenskap på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Thu, 06 Jul 2017 16:10:12 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i musikkvitenskap
Studieprogramkode: BMUSV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 437 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet