Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

4 studenter i musikkundervisning

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Studier - musikkvitenskap

Hva lærer du?

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine? Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen? Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått praktisk-teoretisk opptaksprøve. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Slik søker du og dette er opptakskravene. 


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i musikk- og kulturliv, innenfor blant annet administrasjon, media, museum, produksjon og undervisning. Dette kan du jobbe med. 


Videre studier

Bachelorgraden i musikkvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre. 


Studiets oppbygning

Bachelor i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner, kan du ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling i utlandet eller kombinere emner fra ulike fag. Slik er studiet bygd opp. 


Kontakt

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål. Slik tar du kontakt med oss. 


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster. Studiehverdagen på musikkvitenskap. 


Utveksling i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler utreise i 5. og/eller 6. semester (siste år) av studiet. Utveksling i løpet av studiet.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Musikkvitenskap - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194 437
 • Poenggrense: 2020: 45,1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: 46
 • Ansvarlig: Institutt for musikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona