Filosofi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Filosofi

Illustrasjonsfoto - filosofistudenter

Om studieprogrammet MFI (forside)

Om masterstudiet i filosofi

Når samfunnet endres må grunnleggende spørsmål og svar omformuleres og tenkes på nytt. Filosofi gir deg mulighet til å fordype deg i gamle og nye problemstillinger – og til å etablere nye sannheter.


Søk opptak

Opptakskravet til masterstudiet i filosofi er fullført bachelorgrad i filosofi eller tilsvarende.

Søknadsfrist 15. april

Det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer til undervisningsstillinger ved høyskoler og universiteter, og i kombinasjon med andre fag og lærerutdanning, i videregående skole. Studiet åpner også for arbeid innenfor kultursektoren, som for eksempel i media, presse og forlagsvirksomhet, og innenfor statlig og kommunal forvaltning.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). Studiet har to studieretninger: generell filosofi, og spesialisering i anvendt etikk. Du velger studieretning etter opptak på masterprogrammet.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her.


Utenlandsopphold

Som masterstudent i filosofi kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre semester.


Masteroppgaven

Masteroppgaven i filosofi er et selvstendig arbeid med et filosofisk tema. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

15 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i filosofi
Studieprogramkode: MFI
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april og 15. november

Søknad: søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet