Filosofi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Filosofi

Illustrasjonsfoto - filosofistudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MFI (forside)

Hva lærer du?

Når samfunnet endres må grunnleggende spørsmål og svar omformuleres og tenkes på nytt. Filosofi gir deg mulighet til å fordype deg i gamle og nye problemstillinger – og til å etablere nye sannheter. Dette lærer du på studiet. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til masterstudiet i filosofi er fullført bachelorgrad i filosofi eller tilsvarende. Det er normalt ett opptak i året. Slik søker du og dette er opptakskravene. 


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer til undervisningsstillinger ved høyskoler og universiteter, og i kombinasjon med andre fag og lærerutdanning, i videregående skole. Studiet åpner også for arbeid innenfor kultursektoren, som for eksempel i media, presse og forlagsvirksomhet, og innenfor statlig og kommunal forvaltning. Dette kan du jobbe med. 


Utveksling i utlandet

Som masterstudent i filosofi kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre semester. Utveksling i løpet av studiet. 


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her. Slik er studiehverdagen på filosofi. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). Studiet har to studieretninger: generell filosofi, og spesialisering i anvendt etikk. Du velger studieretning etter opptak på masterprogrammet. Slik er studiet bygd opp. 


Masteroppgaven

Masteroppgaven i filosofi er et selvstendig arbeid med et filosofisk tema. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.  Slik tar du kontakt med oss.


 

 

 

11 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Filosofi - masterstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Poenggrense: 2020: 2.3
 • Ansvarlig: Institutt for filosofi og religionsvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april/15. november
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona