Masterprogram 2-årig, Trondheim

Filosofi

Illustrasjonsfoto - filosofistudenter

Velkommen til studiestart 2019

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august.

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

 

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Torsdag 15. august: Orienteringsmøte

1315-1400 orienteringsmøte master i filosofi, DL-140

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i filosofi

Når samfunnet endres må grunnleggende spørsmål og svar omformuleres og tenkes på nytt. Filosofi gir deg mulighet til å fordype deg i gamle og nye problemstillinger – og til å etablere nye sannheter.


Søk opptak

Opptakskravet til masterstudiet i filosofi er fullført bachelorgrad i filosofi eller tilsvarende.

Søknadsfrist 15. april

Det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer til undervisningsstillinger ved høyskoler og universiteter, og i kombinasjon med andre fag og lærerutdanning, i videregående skole. Studiet åpner også for arbeid innenfor kultursektoren, som for eksempel i media, presse og forlagsvirksomhet, og innenfor statlig og kommunal forvaltning.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). Studiet har to studieretninger: generell filosofi, og spesialisering i anvendt etikk. Du velger studieretning etter opptak på masterprogrammet.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her.


Utenlandsopphold

Som masterstudent i filosofi kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre semester.


Masteroppgaven

Masteroppgaven i filosofi er et selvstendig arbeid med et filosofisk tema. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fri, 15 Feb 2019 09:25:00 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i filosofi
Studieprogramkode: MFI
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april og 15. november

Søknad: søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet