Filosofi

Filosofi

Filosofi - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MFI, Tue Oct 03 06:17:29 CEST 2023 | M2

Masterprogrammet i filosofi gir en innføring i filosofisk forskning gjennom egen praksis.

Studiet har to studieretninger: generell filosofi og anvendt etikk.

Som masterstudent i filosofi vil du få et større og mer modent overblikk over faget som helhet, samtidig som du fordyper deg innen et mer avgrensede områder av faget. Masterprogrammet gir også en grundig innføring i filosofiens teori og metode. 

I tillegg til skriftlige arbeider legges det også vekt på muntlig presentasjon av eget arbeid og faglige tekster som en viktig del av læringsprosessen, samt evne til å gi muntlig tilbakemelding på andre studenters arbeid.

 

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet kvalifiserer til undervisningsstillinger ved høyskoler og universiteter, og i kombinasjon med andre fag og lærerutdanning, i videregående skole. Studiet åpner også for arbeid innenfor kultursektoren, som for eksempel i media, presse og forlagsvirksomhet, og innenfor statlig og kommunal forvaltning.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger.

Våre masterstudenter jobber sammen i grupper, i plenumsdiskusjoner og individuelt, og får dermed god mulighet til å trene argumentasjon og analytisk tenkning. Gjennom engasjerte faglærere og stipendiater søker vi å skape en god dialog der studentene er en del av fagmiljøet.

Linjeforeningen for filosofi er Apeiron. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år).

Studiet har to studieretninger: generell filosofi og anvendt etikk. Du velger studieretning etter opptak på masterprogrammet. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til masterstudiet i filosofi er fullført bachelorgrad i filosofi eller tilsvarende. Det er normalt ett opptak i året (høst). 

Antall studieplasser høsten 2023: 7

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Kontakt og veiledning