Masterprogram 2-årig, Trondheim

Filosofi

Illustrasjonsfoto - filosofistudenter

Om masterstudiet i filosofi

Filosofiens historie og hvordan de ulike filosofer gjennom tidene har formulert sine spørsmål, står sentralt i filosofifaget. Hvordan vår tid, og de endringene den har medført og medfører, skaper forutsetninger for og utfordrer vår forståelse og vitenskapelige innsikt, er også gjenstand for drøfting og kritisk tilnærming.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i filosofi er fullført bachelorgrad  i filosofi eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogram i filosofi kvalifiserer til undervisningsstillinger ved høyskoler og universiteter, og i kombinasjon med andre fag og lærerutdanning, i videregående skole. Studiet åpner også for arbeid innenfor kultursektoren, som for eksempel i media, presse og forlagsvirksomhet, og innenfor statlig og kommunal forvaltning, for eksempel forskningsadministrasjon.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Studiet har to studieretninger: generell filosofi, og spesialisering i anvendt etikk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Tue, 13 Mar 2018 11:16:56 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i filosofi
Studieprogramkode: MFI
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april og 15. november