Norsk tegnspråk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk tegnspråk

LTBATGTOLK-hovedbilde

Tegnspråk undervisning

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Tegnspråk og tolking

Om bachelor i norsk tegnspråk

Studiet gir deg innsikt i det tegnspråklige fellesskapet i Norge. Du kan fordype deg i tegnspråk eller bli tegnspråktolk. Studiet passer for deg som er interessert i språk, kommunikasjon og samspillet mellom mennesker.

Tegnspråk og tolking


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er:

  • Generell studiekompetanse.

For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og alle poeng i ordinær kvote.


Tegnspråk og tolking

Jobbmuligheter

Om du utdanner deg til tegnspråktolk eller fordyper deg i norsk tegnspråk sammen med andre fag, er det behov for tegnspråkkompetanse på mange arenaer i samfunnet innen opplæring og utdanning, omsorg, kulturliv, læremiddelsutvikling og arbeidslivet for øvrig.


Tegnspråk og tolking

Studiets oppbygning

Bachelor i norsk tegnspråk er et heltidsstudium som går over tre år. Det er inndelt i to studieretninger; norsk tegnspråk og profesjonsstudium i tolkning. 


Tegnspråk og tolking

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om studiemiljøet og hva selv studentene sier.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Norsk tegnspråk

Studieprogramkode: LTBATGTOLK

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 466 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona