Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk tegnspråk

Tegnspråk undervisning

Om norsk tegnspråk

Som tegnspråk- og skrivetolk skal du bidra til likestilling og deltakelse i samfunnet gjennom å simultan-tolke mellom norsk tegnspråk, skriftspråk og talespråk. Du bør være interessert i kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker. Som tolk møter du ulike mennesker og får varierte oppdrag. Derfor passer tolkeyrket godt for språkinteresserte og sosiale personer som liker utfordringer.

Fra høsten 2019 vil bachelorprogrammet bli inndelt i to studieretninger:

  • Profesjonsstudium i tolking
  • Norsk tegnspråk

Mer informasjon kommer i løpet av våren 2019.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er:

  • Generell studiekompetanse.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og alle poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som tegnspråk- og skrivetolk er du til stede på ulike arenaer, fra utdanning, arbeidsliv, kulturliv til dagligliv. Å arbeide som tolk betyr at du kommer tett på mange menneskers hverdag, i mange ulike sammenhenger. De fremste arbeidsgiverne er NAV, ulike arbeidsplasser der det brukes tegnspråk, og grunn- og videregående skoler med døve og hørselshemmede elever.


Studiets oppbygning

Bachelor i tegnspråk og tolking er et heltidsstudium som går over tre år. Du blir offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde og får 180 studiepoeng når hele studiet er gjennomført og bestått.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om studiemiljøet på tegnspråk og tolking og hva selv studentene sier.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i tegnspråk og tolking
Studieprogramkode: LTBATGTOLK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 466 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet