Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

Tegnspråk undervisning

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøter og akademisk skriving

10.15 -11.15     Mottak og oppmøteregistrering

Oppmøte utenfor auditorium D15

Studieveilederne ved ISL tar imot alle nye studenter og registrerer oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer skolebrød og kaffe og te.

Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

11.15 -12.00     Velkomstmøte for alle nye studenter

Auditorium D15

12.15 -13.00     Orienteringsmøte tegnspråk og tolking

Auditorium D14

13.00 -13.30     Pause  

13.30 -14.30     Akademisk skriving del 1

Auditorium D15

Fredag 17. august: Akademisk skriving

10.15-12.00     Akademisk skriving del 2

Auditorium D15

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om tegnspråk og tolking

Som tegnspråk- og skrivetolk skal du bidra til likestilling og deltakelse i samfunnet gjennom å simultan-tolke mellom norsk tegnspråk, skriftspråk og talespråk. Du bør være interessert i kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker. Som tolk møter du ulike mennesker og får varierte oppdrag. Derfor passer tolkeyrket godt for språkinteresserte og sosiale personer som liker utfordringer.


Opptakskrav

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er:

  • Generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via Samordna Opptak.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og alle poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som tegnspråk- og skrivetolk er du til stede på ulike arenaer, fra utdanning, arbeidsliv, kulturliv til dagligliv. Å arbeide som tolk betyr at du kommer tett på mange menneskers hverdag, i mange ulike sammenhenger. De fremste arbeidsgiverne er NAV, ulike arbeidsplasser der det brukes tegnspråk, og grunn- og videregående skoler med døve og hørselshemmede elever.


Studiets oppbygning

Bachelor i tegnspråk og tolking er et heltidsstudium som går over tre år.

Studieprogrammet er en språkutdanning og en profesjonsutdanning. Sentralt i studiet er norsk tegnspråk, tolke- og oversettelsesprosesser og meningsdanning. Du skal også tilegne deg kunnskap om makt, kommunikasjon og etikk for tolkeprofesjonen. Det er både teoretisk og praktisk undervisning. Praksis er en integrert del av studiet, der du under veiledning skal utvikle dine ferdigheter i kommunikasjon og tolking.

I tillegg til at du skal lære norsk tegnspråk og å tolke til og fra norsk tegnspråk, skal du også lære grunnleggende ferdigheter i skrivetolking, taktilt tegnspråk og å ledsage døvblinde.

Du blir offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde og får 180 studiepoeng når hele studiet er gjennomført og bestått


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i tegnspråk og tolking
Studieprogramkode: LTBATGTOLK
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 466
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Campus Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)