Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk tegnspråk

Tegnspråk undervisning

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august. 

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

 

Onsdag 14. august: Orienteringsmøter

Studieveilederne ved ISL vil ta imot alle nye studenter og registrere oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer kanelboller og kaffe/te. Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

12.15-13.00     Velkomstmøte for alle nye studenter ved ISL

Auditorium D15

13.15-14.00      Orienteringsmøte tegnspråk bachelor og årsstudium 

Rom D136 

 

Torsdag 15. august: "Å være, lese og skrive som en student" del 1

10.15-12.00     Å være, lese og skrive som en student

Kursleder: Turi Marte Brandt Ånerud, ILU

Auditorium D1

 

Fredag 16. august: "Å være, lese og skrive som en student" del 2

10.15-12.00     Å være, lese og skrive som en student

Kursleder: Turi Marte Brandt Ånerud, ILU

Auditorium D15

 

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelor i norsk tegnspråk

Studiet gir deg innsikt i det tegnspråklige fellesskapet i Norge. Du kan fordype deg i tegnspråk eller bli tegnspråktolk. Studiet passer for deg som er interessert i språk, kommunikasjon og samspillet mellom mennesker.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er:

  • Generell studiekompetanse.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og alle poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Om du utdanner deg til tegnspråktolk eller fordyper deg i norsk tegnspråk sammen med andre fag, er det behov for tegnspråkkompetanse på mange arenaer i samfunnet innen opplæring og utdanning, omsorg, kulturliv, læremiddelsutvikling og arbeidslivet for øvrig.


Studiets oppbygning

Bachelor i norsk tegnspråk er et heltidsstudium som går over tre år. Det er inndelt i to studieretninger; norsk tegnspråk og profesjonsstudium i tolkning. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om studiemiljøet og hva selv studentene sier.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta

Gradsnavn: Norsk tegnspråk
Studieprogramkode: LTBATGTOLK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 466 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet