Norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk

Bachelor i norsk tegnspråk

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 25
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
LTBATGTOLK, Sat Feb 24 16:39:37 CET 2024 | B3

Har du lyst til å bli tegnspråkstolk? Eller å lære norsk tegnspråk i kombinasjon med andre fag? Studiet passer for deg som er interessert i språk, kommunikasjon og menneskelig samspill.

Bachelorprogrammet i norsk tegnspråk er inndelt i to studieretninger:

 • Norsk tegnspråk
 • Profesjonsstudium i tolking

Les mer om hva du lærer

Om du utdanner deg til tegnspråktolk eller fordyper deg i norsk tegnspråk sammen med andre fag, er det behov for din språkkompetanse på mange arenaer i samfunnet. Kompetanse i og om norsk tegnspråk og tolking trengs innen:

 • opplæring og utdanning
 • forskning og læremiddelsutvikling
 • helse og omsorg
 • arbeidsliv
 • fritid, kultur- og samfunnsliv

Les mer om jobbmulighetene

Trondheim har et bredt og variert tilbud til studenter, og tegnspråk- og tolkestudenter har sin egen studentforening. I et trygt læringsmiljø får du og dine medstudenter jobbe sammen i små grupper med tett oppfølging av lærer. Våre studenter gir tilbakemelding på at det å jobbe i små grupper gjør at de blir sammensveiset og trygge på hverandre. 

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning