Norsk tegnspråk

Foto: Elin Iversen/NTNU

Norsk tegnspråk

Bachelor i norsk tegnspråk

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 25
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
LTBATGTOLK, Wed Feb 08 21:06:27 CET 2023 | B3

Studiet passer for deg som er interessert i språk, kommunikasjon og samspillet mellom mennesker.

Det gir deg innsikt i det tegnspråklige fellesskapet i Norge, og du kan enten fordype deg i tegnspråk eller bli tegnspråktolk.

Bachelorprogrammet i norsk tegnspråk er inndelt i to studieretninger:

  • Norsk tegnspråk
  • Profesjonsstudium i tolking (for å bli tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde)

Det første studieåret er felles for begge studieretningene, og du velger studieretning i slutten av andre semester.

Les mer om læringsmålene

Om du utdanner deg til tegnspråktolk eller fordyper deg i norsk tegnspråk sammen med andre fag, er det behov for tegnspråkkompetanse på mange arenaer i samfunnet innen opplæring og utdanning, omsorg, kulturliv, læremiddelsutvikling og arbeidslivet for øvrig.

Les mer om jobbmulighetene

Trondheim har et bredt og variert tilbud til studenter, og tegnspråk- og tolkestudenter har sin egen studentforening. I et trygt læringsmiljø får du og dine medstudenter jobbe sammen i små grupper med tett oppfølging av lærer. Våre studenter gir tilbakemelding på at det å jobbe i små grupper gjør at de blir sammensveiset og trygge på hverandre. 

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt og veiledning