Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

Tegnspråk undervisning

Om tegnspråk og tolking

Som tegnspråk- og skrivetolk skal du bidra til likestilling og deltakelse i samfunnet gjennom å simultan-tolke mellom norsk tegnspråk, skriftspråk og talespråk. Du bør være interessert i kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker. Som tolk møter du ulike mennesker og får varierte oppdrag. Derfor passer tolkeyrket godt for språkinteresserte og sosiale personer som liker utfordringer.

NB: Fra høsten 2019 vil bachelorprogrammet bli inndelt i to studieretninger:

  • Profesjonsstudium i tolking
  • Norsk tegnspråk

Mer informasjon kommer i løpet av våren 2019.


Opptakskrav

Opptakskravet til tegnspråk og tolking er:

  • Generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via Samordna Opptak.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og alle poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som tegnspråk- og skrivetolk er du til stede på ulike arenaer, fra utdanning, arbeidsliv, kulturliv til dagligliv. Å arbeide som tolk betyr at du kommer tett på mange menneskers hverdag, i mange ulike sammenhenger. De fremste arbeidsgiverne er NAV, ulike arbeidsplasser der det brukes tegnspråk, og grunn- og videregående skoler med døve og hørselshemmede elever.


Studiets oppbygning

Bachelor i tegnspråk og tolking er et heltidsstudium som går over tre år.

Studieprogrammet er en språkutdanning og en profesjonsutdanning. Sentralt i studiet er norsk tegnspråk, tolke- og oversettelsesprosesser og meningsdanning. Du skal også tilegne deg kunnskap om makt, kommunikasjon og etikk for tolkeprofesjonen. Det er både teoretisk og praktisk undervisning. Praksis er en integrert del av studiet, der du under veiledning skal utvikle dine ferdigheter i kommunikasjon og tolking.

I tillegg til at du skal lære norsk tegnspråk og å tolke til og fra norsk tegnspråk, skal du også lære grunnleggende ferdigheter i skrivetolking, taktilt tegnspråk og å ledsage døvblinde.

Du blir offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde og får 180 studiepoeng når hele studiet er gjennomført og bestått


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i tegnspråk og tolking
Studieprogramkode: LTBATGTOLK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 466 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet