Spansk

Årsstudium, Trondheim

Spansk

Studenter på biblioteket

Om studieprogram AASPANSK (forside)

Om spansk årsstudium

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og at nær 500 millioner mennesker i verden har spansk som morsmål? I fremtidens arbeidsmarked vil gode kunnskaper i fremmedspråk gi deg et fortrinn. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium spansk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i spansk som tilsvarer fremmedspråk nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter 

Kombinert med andre studier vil spansk årsstudium være nyttig i mange jobbsammenhenger.


Veien videre 

Du kan søke opptak til bachelorstudiet i spansk. Årsstudiet kan brukes som valgfrie emner i andre humanistiske bachelorgrader. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i spansk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med tilgjengelige og engasjerte forelesere. Les mer om studiehverdagen.

Les Idas innlegg om hvorfor du bør ta et årstudium i spansk på Studentbloggen!

Følg oss på Instagram @snakkebobla


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

01 apr 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogram: Spansk årsstudium

Studieprogramkode: ÅSPANSK

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 912 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg ISL-studentene på instagram

Her kan du også stille spørsmål om studiet.