Årsstudium, Trondheim

Spansk

Studenter på biblioteket

Om spansk årsstudium

Visste du at det norske ordet "kamerat" har rot i spansk? Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land? Har du lyst til å komme under huden på verdens nest største språk? Da er spansk årsstudium noe for deg!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium spansk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i spansk som tilsvarer fremmedspråk nivå 2 fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i spansk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 68 03


Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fri, 05 Aug 2016 11:52:06 +0200
Fakta

Studieprogram: Spansk årsstudium
Studieprogramkode: ÅSPANSK
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 912 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet