Årsstudium, Trondheim

Spansk

Foto: Victor Kleive

Om spansk årsstudium

Visste du at det norske ordet "kamerat" har rot i spansk? Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land? Har du lyst til å komme under huden på verdens nest største språk? Da er spansk årsstudium noe for deg!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium spansk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i spansk som tilsvarer fremmedspråk nivå 2 fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i spansk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 68 03


Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fri, 05 Aug 2016 11:52:06 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Spansk årsstudium
Studieprogramkode: ÅSPANSK
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 912
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium spansk er gyldig for studieåret 2017/2018.