Spansk

Foto: Elin Iversen/NTNU

Spansk

Spansk - årsstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 30
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
ÅSPANSK, Mon Dec 05 15:52:36 MET 2022 | AR

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og at nær 500 millioner mennesker i verden har spansk som morsmål?

I fremtidens arbeidsmarked vil gode kunnskaper i fremmedspråk kunne gi deg et fortrinn.

Årsstudiet er delt i tre hovedområder: språk, litteratur og kulturkunnskap. Du får en grundig innføring i det spanske språkets struktur og oppbygning, med vekt på forskjeller mellom norsk og spansk. Du lærer om spanskspråklig litteratur, og får en oversikt over historie og kultur fra både Spania og Latin-Amerika. Du utvikler også dine muntlige og skriftlige ferdigheter i spansk. All undervisning foregår på spansk.

Les mer om læringsmålene

I en verden med økende internasjonalisering er gode språkkunnskaper viktig. Kombinert med annen utdanning eller yrkeserfaring kan årsstudiet i spansk være relevant i mange ulike yrker.

Les mer om jobbmulighetene

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med tilgjengelige og engasjerte forelesere. Spanskstudentene har en felles linjeforening med fransk- og tyskstudentene, Babel, så du får muligheter til å bli kjent med nye folk på tvers av fag.

Les mer om studiemiljøet

Årstudiet i spansk består av emner innenfor språk, litteratur, samfunnsforhold og kultur. Språkemnene omhandler det spanske språkets grammatikk. Litteratur- og kulturemnene gir innsikt i spanskspråklig litteratur, og innblikk i historie, samfunnsforhold og politikk i Spania og Latin Amerika. Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i spansk eller som del av en bachelorgrad i et annet studiefag.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til årsstudium spansk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i spansk som tilsvarer fremmedspråk nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt og veiledning