Spansk

Årsstudium, Trondheim

Spansk

Studenter på biblioteket

Om studieprogram AASPANSK (forside)

Om spansk årsstudium

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og at nær 500 millioner mennesker i verden har spansk som morsmål? I fremtidens arbeidsmarked vil gode kunnskaper i fremmedspråk gi deg et fortrinn. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium spansk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i spansk som tilsvarer fremmedspråk nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter 

Kombinert med andre studier vil spansk årsstudium være nyttig i mange jobbsammenhenger.


Veien videre 

Du kan søke opptak til bachelorstudiet i spansk. Årsstudiet kan brukes som valgfrie emner i andre humanistiske bachelorgrader. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i spansk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med tilgjengelige og engasjerte forelesere. Les mer om studiehverdagen.

Les Idas innlegg om hvorfor du bør ta et årstudium i spansk på Studentbloggen!

Følg oss på @snakkebobla


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Spansk - årsstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona