Kunsthistorie

Kunsthistorie

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

MKUH, Thu May 30 22:07:32 CEST 2024 | M2

Utforsk kunstens samfunnskritiske rolle 

Masterstudiet i kunsthistorie diskuterer rammene rundt produksjonen og resepsjonen av kunst, og dykker ned i hva disse har å si for kunstens samfunnsmessige betydningStudiet gir en fordypning i fagets tradisjoner og ulike metodiske og teoretiske innfallsvinkler, samt kunstens politiske aspekter.

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og workshops, samt ekskursjoner til museer og institusjoner. Gjennom undervisningen og arbeidet med masteroppgaven utvikler du faglig forståelse, kritisk refleksjon og evne til å formidle fagkunnskap.

Masterstudiet legger stor vekt på egen innsats og gir deg en unik mulighet til å fordype deg i det som interesserer deg mest i kunstverdenen. Ved NTNU har vi tett samarbeid med byens kunstinstitusjoner.

Mye av tiden vil bli viet arbeidet med en lengre oppgave over et tema som du selv bestemmer ut ifra egne interesser.

Gjennom samarbeid med medstudenter og veileder lærer du hvordan du kritisk bedømmer og anvender kilder, samt strukturerer og formulerer faglige argumenter i egne tekster. Studiet legger til rette for kritisk refleksjon og faglig diskusjon om kunst.

Les mer om hva du lærer

Et masterstudium i kunsthistorie gir kvalifikasjoner for arbeid innenfor et bredt spekter av områder, som forskning og undervisning, galleri og museum, kulturformidling, registrering, forvaltning av kunstsamlinger, samt informasjons- og opplysningsvirksomhet i offentlig og privat sektor.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer for ledende arbeid innen museumssektoren, offentlig forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Les mer om jobbmulighetene

Hos oss vil du bli en del av et faglig utfordrende og aktivt studiemiljø. De faglig ansatte hos oss har lokal forankring og tett samarbeid med byens kunstinstitusjoner.

Linjeforeningen for kunsthistorie arrangerer både faglig og sosiale sammenkomster og studieturer.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i kunsthistorie er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til masterstudiet i kunsthistorie er fullført bachelorgrad med fordypning i kunsthistorie eller tilsvarende godkjent utdanning.

Karakterkravet er gjennomsnittskarakter C (minst 2,5 i snitt) eller bedre fra bachelorgraden.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning