Kunsthistorie

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Kunsthistorie

Om studieprogrammet MKUH (forside)

Om masterstudiet i kunsthistorie

Kan man fordre samfunnsendring gjennom kunst? Kan man bruke kunstverk som et politisk virkemiddel? Finnes det maktutøvende aspekter i kunst?

Vårt masterprogram fokuserer på det politiske potensialet i kunst og relasjonen mellom kunst og samfunn. Studiet har som mål å videreutvikle ditt kritiske blikk, gjennom selvstendig arbeid, forelesning, seminarer, teori, oppgaveskriving og eksursjoner.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i kunst og politikk er fullført bachelorgrad med fordypning i kunsthistorie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Kunsthistorie er nødvendig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være nyttig for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner. Studiet kan også være egnet for arbeid i kunst- og kulturadministrative stillinger.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

08 mar 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i kunsthistorie
Studieprogramkode: MKUH
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet