Kunsthistorie

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Kunsthistorie

Om studieprogrammet MKUH (forside)

Om masterstudiet i kunsthistorie

Masterprogrammet gir en fordypning i fagets tradisjoner og i ulike metodiske og teoretisk innfallsvinkler til kunsten. Vi ser nærmere på det politiske aspektet ved kunsten, og undersøker hva rammene rundt produksjonen og resepsjonen av kunst har å si for dens samfunnsmessige betydning. 

Gjennom undervisning, ekskursjoner og arbeid med masteroppgaven utvikler du faglig forståelse, kritisk refleksjon og evne til å formidle fagkunnskap. 

Master i kunsthistorie er for deg som ønsker å fordype deg innen feltet og studere kunsthistorie etter endt bachelorgrad. 
 


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i kunst og politikk er fullført bachelorgrad med fordypning i kunsthistorie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Kunsthistorie er nødvendig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være nyttig for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner. Studiet kan også være egnet for arbeid i kunst- og kulturadministrative stillinger.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Kunsthistorie - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april/15. november
  • Studiested: Trondheim