Emnestudier humanistiske fag

Årsstudium, Trondheim

Emnestudier humanistiske fag

Foto. Studenter i vrimleområde.

Om emnestudier (forside)

Om emnestudier humanistiske fag

Emnestudier humanistiske fag er spesielt godt egnet for deg som ønsker ett år med fleksible studier hvor du kan sette sammen enkeltemner fra ulike fagområder.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Opptakskravet et generell studiekompetanse. Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Emnestudiet i humanistiske fag går over ett år, og består av 60 studiepoeng. Du kan selv velge emner fra ulike humanistiske fag, eller emner innenfor ett bestemt fagområde.


Kontakt

Kontakt gjerne studieveilederne ved Det humanistiske fakultet på e-post studieveiledning@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 2, nivå 5.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Humanistiske fag - emnestudier
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Det humanistiske fakultet
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim