Emnestudier humanistiske fag

Emnestudier humanistiske fag

Årsstudium, Trondheim

Foto: Elin Iversen

studyprogramme-autofacts-portlet

ÅLAT, Mon Oct 02 11:02:38 CEST 2023 | AR

Ønsker du fleksible studier der du kan sette sammen enkeltemner fra ulike fagområder? Som student på emnestudier kan du velge enkeltemner innenfor ulike humanistiske fag i ett år.

Du har mulighet for å velge emner innenfor de aller fleste fagområder innenfor humanistiske fag, men det forutsettes at du oppfyller eventuelle faglige forkunnskapskrav og at emnet ikke er adgangsbegrenset eller forbeholdt studenter på bestemte studieprogram.

Du kan finne informasjon om humanistiske emner i studiehåndboka for humanistiske fag, og på NTNUs emnesider.

Her finner du studiehåndboka for humanistiske fag.

Her kan du søke opp emner på NTNUs emnesider.

Dette studietilbudet er særlig rettet mot deg som ønsker å ta emner innenfor fagområder som ikke tilbys som hele års- eller bachelorstudier ved NTNU.

Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Les mer om studiemiljøet

Blir du tatt opp til emnestudier humanistiske fag får du tildelt studierett ved NTNU i ett år. 

Det er mange måter å sette sammen et emnestudium i humanistiske fag:

  • Du kan ta emner innenfor ett bestemt fagområde
  • Du kan velge emner fra ulike fagområder 
  • Du kan ta emner som tilsvarer et årsstudium innenfor et bestemt fagområde, for eksempel hvis du ønsker undervisningskompetanse i et skolefag

Du må selv passe på at emnene du velger ikke har sammenfallende eksamensdato og undervisning. Du må også oppfylle eventuelle faglige forkunnskapskrav til emnene du ønsker å ta.

Begrensninger

Du kan velge enkeltemner fra de fleste humanistiske fag, men det finnes emner som er adgangsbegrenset eller krever opptak til et studieprogram.  Du kan søke opp emnet og finne om det har spesielle vilkår eller forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen. Her kan du søke opp emner.

Søknadsfrist er 15. april. Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Slik søker du opptak.

Antall studieplasser

Høst 2023: 10


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 48,5 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 53,8 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 53,8 35,8
2020 44,6 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


Har du spørsmål om emnestudier humanistiske fag, kan du kontakte en studieveileder innenfor et av fagområdene du er interessert i. Her er oversikt over studeiveiledere ved Det humanistiske fakultet.