Årsstudium, Trondheim

Emnestudier humanistiske fag

Illustrasjon

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøte for emnestudenter

kl. 13.15-14.00: Orienteringsmøte for emnestudenter

Sted: Dragvoll Bygg 8, 4. etasje, rom D12

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om emnestudier humanistiske fag

Emnestudier humanistiske fag er spesielt godt egnet for deg som ønsker ett år med fleksible studier hvor du kan sette sammen enkeltemner fra ulike fagområder.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Opptakskravet et generell studiekompetanse. Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Emnestudiet i humanistiske fag går over ett år, og består av 60 studiepoeng. Du kan selv velge emner fra ulike humanistiske fag, eller emner innenfor ett bestemt fagområde.


Studieveiledning

Kontakt gjerne studieveilederne ved Det humanistiske fakultet på e-post studieveiledning@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 2, nivå 5.


Thu, 08 Mar 2018 14:25:34 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Emnestudier i humanistiske fag (årsstudium)
Studieprogramkode: EMNE/HF
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 715
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)