Årsstudium, Trondheim

Kunsthistorie

Om årsstudium kunsthistorie

Gjennom årsstudiet i kunsthistorie skal du få en oversikt over de viktigste kunsthistoriske epokene, og lære å analysere og tolke arkitektur og miljøer, bilder og andre estetiske objekter. Du skal kunne sette kunstverk inn i en historisk kontekst og se dem i den historiske, sosiale og kulturelle sammenheng de ble frambrakt i.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i kunsthistorie består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Tue, 21 Mar 2017 16:32:41 +0100
Fakta

Studieprogramkode: ÅKUH
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 272 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet