Kunsthistorie

Årsstudium, Trondheim

Kunsthistorie

Om studieprogram ÅKUH (forside)

Om årsstudium kunsthistorie

Gjennom årsstudiet i kunsthistorie får du en oversikt over de viktigste kunsthistoriske epokene, og lærer å analysere og tolke arkitektur og miljøer, bilder og andre estetiske objekter. Du skal kunne sette kunstverk inn i en historisk kontekst og se dem i den historiske, sosiale og kulturelle sammenheng de ble frambrakt i.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Videre studier

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i kunsthistorie består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet. 

 

09 des 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅKUH
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 272 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet