Kunsthistorie

Årsstudium, Trondheim

Kunsthistorie

Om studieprogram ÅKUH (forside)

Om årsstudium kunsthistorie

Gjennom årsstudiet i kunsthistorie får du en oversikt over de viktigste kunsthistoriske epokene, og lærer å analysere og tolke arkitektur og miljøer, bilder og andre estetiske objekter. Du skal kunne sette kunstverk inn i en historisk kontekst og se dem i den historiske, sosiale og kulturelle sammenheng de ble frambrakt i.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Videre studier

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i kunsthistorie består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet. 

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Kunsthistorie - årsstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona