Masterprogram 2-årig, Trondheim

Likestilling og mangfold

Om masterprogrammet i likestilling og mangfold

Masterprogrammet i likestilling og mangfold gir en innføring i kjønns- og kulturteori,  humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til forståelser av kjønn, seksualitet og etnisitet, både i eget samfunn og i et globalt perspektiv.


Søk opptak

Opptakskravet til masterprogrammet i likestilling og mangfold er fullført bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng i samfunns- eller humanistiske fag. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger.

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk utdanning må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Våre tidligere studenter har fått spennende jobber i ulike deler av arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, og det er i økende grad behov for kompetansen dene utdanningen gir. Les hva tidligere masterstudenter i likestilling og mangfold har sagt om studiet og sin vei inn i arbeidslivet


Videre studier

Med en mastergrad i likestilling og mangfold har du mulighet til å søke på en doktorgradsutdanning (ph.d). Les mer om  doktorgradsutdanningene ved NTNU her: https://www.ntnu.no/phd


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Programmet tar opp ca 10 nye masterstudenter hvert år. Studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere. Her kan du lese hva noen av studentene sier om studiemiljøet.


Utenlandsopphold

Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Les mer om mulighetene her.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

 

 


Tue, 26 Feb 2019 15:41:34 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i likestilling og mangfold
Studieprogramkode: MKKS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet