Masterprogram 2-årig, Trondheim

Likestilling og mangfold

Velkommen til studiestart 2019

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august. 

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Mandag 19. august – Orienteringsmøte

Masteroppstart med infomøte. 

TId: 12.15

Sted: Dragvoll, D156

Kart

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning»

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Siste oppdaterte informasjon vil du finne i e-læringssystemet Blackboard, som du får tilgang til når du er meldt opp i emnet.

 

Om masterprogrammet i likestilling og mangfold

Masterprogrammet i likestilling og mangfold gir en innføring i kjønns- og kulturteori,  humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til forståelser av kjønn, seksualitet og etnisitet, både i eget samfunn og i et globalt perspektiv.


Søk opptak

Opptakskravet til masterprogrammet i likestilling og mangfold er fullført bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng i samfunns- eller humanistiske fag. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger.

Søknadsfrist 15. april


Jobbmuligheter

Våre tidligere studenter har fått spennende jobber i ulike deler av arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, og det er i økende grad behov for kompetansen dene utdanningen gir. Les hva tidligere masterstudenter i likestilling og mangfold har sagt om studiet og sin vei inn i arbeidslivet


Videre studier

Med en mastergrad i likestilling og mangfold har du mulighet til å søke på en doktorgradsutdanning (ph.d). Les mer om  doktorgradsutdanningene ved NTNU her: https://www.ntnu.no/phd


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Programmet tar opp ca 10 nye masterstudenter hvert år. Studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere. Her kan du lese hva noen av studentene sier om studiemiljøet.


Utenlandsopphold

Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Les mer om mulighetene her.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

 

 


Thu, 04 Apr 2019 12:33:25 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i likestilling og mangfold
Studieprogramkode: MKKS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet