Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MKKS, Thu Nov 30 16:07:53 CET 2023 | M2

På masterprogrammet i likestilling og mangfold jobber vi med en rekke samfunnsaktuelle spørsmål som mange lurer på og som arbeidslivet trenger kunnskap om. Som for eksempel: Hva betyr likestilling i dag? Hvilke forståelser av kjønn, seksualitet, etnisitet og rase sirkulerer på samfunnets ulike arenaer? Hva betyr kjønn for spørsmål om makt og innflytelse i næringslivet? Hva legger ulike samfunnsaktører i begrepet integrering, og spiller kjønn noen rolle i dette? Hva kan endringer og forskjeller i fruktbarhet fortelle oss om ulike kvinner og menns tanker om det gode liv det gjelder familie og arbeid? Og hva betyr seksualitet for det samfunnsmessige forholdet mellom kvinner og menn?

Studiet krever ingen forkunnskap, noe som betyr at du kan få plass uansett hvilken bachelor du har. Denne tverrfagligheten gir et spennende læringsmiljø som studentene våre setter stor pris på, og er kanskje en av grunnene til at masterstudentene i Likestilling og mangfold er de på hele NTNU som er aller mest fornøyd med studiet sitt. For de reiselystne er det gode muligheter for et opphold ved Ochanomizu University i Tokyo. 

Masterprogrammet i likestilling og mangfold gir en innføring i kjønns- og kulturteori, humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til forståelser av kjønn, seksualitet og etnisitet, både i eget samfunn og i et globalt perspektiv. 

Les mer om hva du lærer

Å ha kompetanse til å forstå samfunnsmessige endringer knyttet til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase er svært nyttig, og en rekke arbeidsplasser etterspør i dag nettopp denne typen kunnskap. Våre tidligere studenter har fått spennende jobber i ulike deler av arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Du kan skrive masteroppgave om tema som er særlig aktuelle, eller som du er spesielt interessert i. Du kan derfor rette deg spesifikt inn mot den sektoren du ønsker å jobbe innenfor i framtiden. 

Les mer om jobbmulighetene

Programmet tar opp ca 15 nye masterstudenter hvert år. Vi er et lite institutt, med forholdsvis få studenter, og du vil derfor oppleve at vi ser enkeltstudenten, og at det er lett å ta kontakt med oss. 

Les mer om studiemiljøet

Mastergradsprogrammet i likestilling og mangfold består av obligatoriske undervisningsemner på 67,5 studiepoeng, Eksperter i team eller Humanister i praksis (7,5 sp), og en masteroppgave på 45 studiepoeng. Oppstart av arbeidet med masteroppgaven starter tidlig og du har stor frihet i valg av tema, metode og teori. Arbeidet er integrert i den obligatoriske undervisningen, slik at du allerede i 2. semester kan begynne å knytte oppgavearbeidet til undervisningen i metode.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav til masterprogrammet i likestilling og mangfold er bachelorgrad eller tilsvarende godkjent utdanning.

Programmet har karaktergrense C ved opptak. Gjennomsnittskarakteren beregnes for hele bachelorgraden. Årsstudium i likestilling og mangfold, spesialiseringsemnene på bachelornivå eller tilsvarende kjønnsstudier fra andre utdanningsinstitusjoner gir et godt kunnskapsgrunnlag for masterstudiet, men er ikke forutsetning for opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.

Kontakt og veiledning