Likestilling og mangfold

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Likestilling og mangfold

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter 10. august

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter vil i år bli digital. 

Les mer om immatrikuleringen her

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen Panoptikon er ansvarlig for gjennomføringen av fadderuka for studentene på institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Søk opp @panoptikonlinjeforening på facebook.

Les mer om Fadderuka her

Vi ønsker våre nye masterstudenter velkommen til orienteringsmøte mandag 17. august. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

Vi på institutt for tverrfaglige kulturstuder (KULT) ønsker alle nye studenter velkommen til en aktiv høst på samtlige av våre studieprogram og undervisningsemner!

Studentaktiv læring med tett oppfølging av faglærere er en svært viktig del av vår undervisningsfilosofi. Dette ønsker vi å holde fast ved også kommende høst, selv om covid-19 vil føre til noen tilpasninger.

For begge masterprogrammene (STS og LIMA), hvor kullene er på omtrent 15 studenter, planlegger vi et opplegg som legger svært tett opp til det ordinære opplegget. Det vil si aktiv seminarundervisning på campus og muligheter for tilrettelagt opplegg for studenter som ikke har anledning til å være på campus.

For all aktivitet på campus vil vi følge nøye med på gjeldende smitteverntiltak.

Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på epost: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning»

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. 

Siste oppdaterte informasjon vil du finne i e-læringssystemet Blackboard, som du får tilgang til når du er meldt opp i emnet.

Om studieprogrammet LIMA (forside)

Om masterprogrammet i likestilling og mangfold

Masterprogrammet i likestilling og mangfold gir en innføring i kjønns- og kulturteori, humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til forståelser av kjønn, seksualitet og etnisitet, både i eget samfunn og i et globalt perspektiv.


Søk opptak

Opptakskravet til masterprogrammet i likestilling og mangfold er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger.

Søknadsfrist 15. april


Jobbmuligheter

Våre tidligere studenter har fått spennende jobber i ulike deler av arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, og det er i økende grad behov for kompetansen dene utdanningen gir. Les hva tidligere masterstudenter i likestilling og mangfold har sagt om studiet og sin vei inn i arbeidslivet


Videre studier

Med en mastergrad i likestilling og mangfold har du mulighet til å søke på en doktorgradsutdanning (ph.d). Les mer om  doktorgradsutdanningene ved NTNU her: https://www.ntnu.no/phd


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Programmet tar opp ca 10 nye masterstudenter hvert år. Studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere. Her kan du lese hva noen av studentene sier om studiemiljøet.


Utenlandsopphold

Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Les mer om mulighetene her.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

 

12 mar 2020

Fakta om masterprogram i likestilling og mangfold

Fakta

Gradsnavn: Master i likestilling og mangfold
Studieprogramkode: MKKS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet


 

Bilde fra Japan

Studenter i kimono
Tre blide LIMA-mastere på utveksling i Japan i 2019

Henvisning blogg LIMA

Blogg

Les blogginnlegg fra studenter og ansatte ved Likestilling og mangfold på NTNU: