Masterprogram 2-årig, Trondheim

Likestilling og mangfold (MKKS)

Wordle, lagd av: Lotte J. Sæther/KULT

Om masterstudiet i likestilling og mangfold

Masterprogrammet i likestilling og mangfold gir en innføring i kjønns- og kulturteori,  humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til forståelser av kjønn, seksualitet og etnisitet, både i eget samfunn og i et globalt perspektiv.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i likestilling og mangfold er fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med master i likestilling og mangfold eksisterer det jobbmuligheter innenfor utdanningssektoren, innenfor forskning og i offentlig forvaltning. Det samme gjelder for informasjons- og mediesektoren, for eksempel (forsknings-) journalistikk og informasjonsarbeid. Videre er det muligheter i privat sektor med konsulentvirksomhet og HR rådgivning. Det er også et internasjonalt marked, da spesielt innen EU. Se også hva tidligere studenter har sagt om studiet.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Thu, 25 Oct 2018 11:28:24 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i likestilling og mangfold
Studieprogramkode: MKKS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet