Historie

Historie

Historie - bachelorstudium

Foto: Elin Iversen

studyprogramme-autofacts-portlet

BHIST, Fri Jul 12 17:35:19 MEST 2024 | B3

Er du nysgjerrig på hvordan tidligere samfunn har forandret seg og hvorfor mennesker har handlet som de gjort? Da er historie noe for deg! Det kan handle om politikk og kjærlighet, krig og fred, lidelse og vellyst, manipulering og retorikk; kort sagt alt menneskelig.

Studiestart 2024

Informasjon om studiestart

Først og fremst lærer du historie.  

Du vil lære deg å tenke historisk, som innebærer å finne svar på hvorfor og hvordan samfunn, kultur og mennesker har forandret seg og hvorfor folk har gjort som de har gjort. Du vil lære hvilke muligheter og feller som ligger i det vi må bygge på; det vil si de etterlatte kildene og restene etter fortidens mennesker. I det store virvaret av arkiver, nettressurser, bibliotek og databaser skal du lære å finne og å sortere ut det relevante for den historiske problemstillingen du har reist.

Svarene du finner skal du lære å framstille og begrunne.

Les mer om hva du lærer

Du har mange muligheter med historie som studiefag. Historikere finnes i mange ulike stillinger, fra statsråd og politiker til saksbehandler og konsulent. Det er historikere i media, offentlig og privat administrasjon, og museums- og arkivsektorene. Også skolen er et stort og viktig arbeidsmarked. 

Historie kan kombineres med  andre fagområder, og er nyttig der store og komplekse saksforhold skal undersøkes, forstås og formidles.

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i historie.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger.

Linjeforeningen for historie er Det Historiske Selskab, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter.

Hverdagen du får på universitetet kan være annerledes enn du hadde på videregående. Her må du ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom forelesningene, men du har også friheten til å tilpasse dagene slik at de passer deg best mulig!

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogram historie er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Det består av fordypningsemner i historie på minst 90 studiepoeng. I tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Søknadsfrist er 15. april. Dersom du har utenlandsk opptaksgrunnlag, må du søke innen 1. mars.

Det er mulig å ta deler av bachelorstudiet som utenlandsopphold.
Dersom du ønsker å ta ett eller to semester i utlandet, anbefaler vi at du enten reiser i løpet av det andre studieåret eller i femte semester av bachelorgraden.

Les mer om opptak og opptakskrav

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med våre studieveiledere .

Kontakt og veiledning