Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie, bok og CD

Om bachelorstudiet i historie

Historie er studiet av tidligere samfunn og mennesker og hvordan disse samfunnene har forandret seg. Det handler om politikk og kjærlighet, krig og fred, lidelse og vellyst, manipulering og retorikk; kort sagt alt menneskelig.

Samtidig er også mye annerledes: fortiden er på mange måter et fremmed land. Mennesker og samfunn i fortiden kan studeres med vekt på mange forhold slik som samfunnshistorie, kulturhistorie, økonomisk historie, globalhistorie og kunnskapshistorie. Gjennom de siste 2500 år er det mennesket og dets samfunn som står i sentrum for våre studier.

I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor historie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Skolen er et viktig arbeidsmarked for historikere. Studieretningen gir også god bakgrunn for arbeid der store og komplekse saksforhold skal undersøkes, forstås og formidles.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram historie er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Den består av fordypningsemner i historie på minst 82,5 studiepoeng, i tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Thu, 19 Jan 2017 10:30:48 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i historie
Studieprogramkode: BHIST
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 481 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet