Historie

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie, bok og CD

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 38.9
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Forsidetekster BHIST (samlet)

Om bachelorstudiet i historie

Historie er studiet for deg som er nysgjerrig på hvordan tidligere samfunn har forandret seg og hvorfor mennesker har handlet som de gjort. Det kan handle om politikk og kjærlighet, krig og fred, lidelse og vellyst, manipulering og retorikk; kort sagt alt menneskelig.

I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Skolen er et viktig arbeidsmarked for historikere. Studieretningen gir også god bakgrunn for arbeid der store og komplekse saksforhold skal undersøkes, forstås og formidles.


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i historie


Studiets oppbygning

Bachelorprogram historie er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Den består av fordypningsemner i historie på minst 82,5 studiepoeng, i tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Studiemiljø


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Historie - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194481
 • Ansvarlig: Det humanistiske fakultet
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona