Historie

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie, bok og CD

Forsidetekster BHIST (samlet)

Om bachelorstudiet i historie

Historie er studiet for deg som er nysgjerrig på hvordan tidligere samfunn har forandret seg og hvorfor mennesker har handlet som de gjort. Det kan handle om politikk og kjærlighet, krig og fred, lidelse og vellyst, manipulering og retorikk; kort sagt alt menneskelig.

I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Skolen er et viktig arbeidsmarked for historikere. Studieretningen gir også god bakgrunn for arbeid der store og komplekse saksforhold skal undersøkes, forstås og formidles.


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i historie


Studiets oppbygning

Bachelorprogram historie er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Den består av fordypningsemner i historie på minst 82,5 studiepoeng, i tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Studiemiljø


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

11 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i historie
Studieprogramkode: BHIST
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 481 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet


 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.