Historie

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie, bok og CD

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 38.5
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Forsidetekster BHIST (samlet)

Hva lærer du?

Historie er studiet for deg som er nysgjerrig på hvordan tidligere samfunn har forandret seg og hvorfor mennesker har handlet som de gjort. Det kan handle om politikk og kjærlighet, krig og fred, lidelse og vellyst, manipulering og retorikk; kort sagt alt menneskelig.

I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag.

Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Skolen er et viktig arbeidsmarked for historikere. Studieretningen gir også god bakgrunn for arbeid der store og komplekse saksforhold skal undersøkes, forstås og formidles. Dette kan du jobbe med. 


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i historie. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram historie er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Den består av fordypningsemner i historie på minst 82,5 studiepoeng, i tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del. Slik er studiet bygd opp


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Slik tar du kontakt med oss.                 


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for historie er Det Historiske Selskab, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter. Studiehverdagen på historie. 


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Historie - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194481
 • Poenggrense: 2020: 38,5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: 36,7
 • Ansvarlig: Det humanistiske fakultet
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona