Nordisk språk og litteratur

Årsstudium, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter på nordisk årsstudium jobber

Åsstudiet i nordisk forside

Om årsstudiet i nordisk

Årsstudium nordisk utdanner studenter som kan formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap i svært mange sammenhenger. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i nordisk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om nordiskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

06 apr 2020

Fakta om årsstudiet

Fakta

Studieprogram: Nordisk språk og litteratur årsstudium

Studieprogramkode: ÅNORD

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 210 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet