Årsstudium, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Foto: Victor Kleive

Om årsstudiet i nordisk

I årsstudium nordisk studeres norsk og nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst.

Studiet utdanner studenter som kan formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap i svært mange sammenhenger.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i nordisk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

Fri, 17 Jun 2016 14:37:32 +0200
Fakta

Fakta om årsstudiet

Studieprogram: Nordisk språk og litteratur årsstudium
Studieprogramkode: ÅNORD
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 210
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium nordisk språk og litteratur er gyldig for studieåret 2017/2018.