Nordisk språk og litteratur

Årsstudium, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter på nordisk årsstudium jobber

Åsstudiet i nordisk forside

Om årsstudiet i nordisk

I årsstudium nordisk studeres norsk og nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst.

Studiet utdanner studenter som kan formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap i svært mange sammenhenger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i nordisk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som student på nordisk.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

24 okt 2019

Fakta om årsstudiet

Fakta

Studieprogram: Nordisk språk og litteratur årsstudium

Studieprogramkode: ÅNORD

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 210 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet