Nordisk språk og litteratur

Årsstudium, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter på nordisk årsstudium jobber

Åsstudiet i nordisk forside

Om årsstudiet i nordisk

Årsstudium nordisk utdanner studenter som kan formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap i svært mange sammenhenger. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i nordisk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om nordiskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Nordisk språk og litteratur - årsstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Studiekode opptak: 194 210
  • Poenggrense: 2020: Alle
  • Poenggrense f.vitnemål: 2020: Alle
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona