Fransk

Fransk

Fransk - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MFRAN, Sat Feb 24 17:34:05 CET 2024 | M2

Språk- og kulturkompetanse er en viktig del av dagens stadig mer internasjonaliserte arbeidsliv. En master i fransk gir deg spisskompetanse i fransk språk, litteratur og kultur - som kan gi deg et fortrinn i jobber hvor tverrkulturell forståelse og formidling er viktig. Studiet gir deg også grunnlag for en videre forskerutdanning innenfor en av disiplinene språk, litteratur eller kultur.

Masterprogrammet i fransk omfatter spesialiserte emner i fransk språk, litteratur og kulturhistorie. Du lærer om eldre og moderne fransk litteratur og moderne fransk grammatikk i tillegg til fransk kulturhistorie. Du videreutvikler din praktiske språkferdighet i fransk gjennom skriftlige arbeider og muntlige innlegg.

Les mer om hva du lærer

I tillegg til karriere innenfor skoleverket, har studenter med mastergrad i fransk fått jobb i blant annet reiseliv, journalistikk, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, offentlig forvaltning og diplomati.

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent i fransk vil du være del av en mindre gruppe studenter hvor hver enkelt student blir tett fulgt opp. Instituttet arrangerer regelmessig seminar hvor du som masterstudent er invitert til å være med. Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Studentene på engelsk, tysk, fransk og spansk har en felles linjeforening, Babel.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav er fullført bachelorgrad med fordypning i fransk eller tilsvarende med karakter C eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning