Master, toårig

Fransk - master

Master i fransk

Om studieprogrammet

Masterprogram fransk omfatter fransk språk, litteratur og kulturkunnskap. Programmet omhandler både eldre og moderne fransk litteratur, eldre fransk språk og moderne fransk grammatikk med oversettelse samt fransk kulturhistorie. Du vil utvikle din praktiske språkferdighet i fransk både gjennom arbeidet i oversettelse og gjennom skriftlige arbeider og muntlige innlegg underveis i studiet.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb. Studenter som ønsker opptak til den prosjektorienterte studieretninga på programmet (POM), må søke særskilt om dette, etter å ha blitt tatt opp til masterprogrammet.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

I tillegg til karriere innenfor skoleverket, har studenter med hovedfag eller mastergrad i fransk fått jobb i blant annet reiseliv, journalistikk, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, offentlig forvaltning og diplomati.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Innholdet blir bestemt av om du tar studiet som POM eller ordinært løp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for språk og litteratur
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram fransk er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.