Master, toårig

Fransk - master

Master i fransk

Velkommen til studiestart 2015

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Tirsdag 11. august kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Onsdag 12. august:

Kl. 10.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Kl. 12.00: Velkomstmøte for nye studenter ved Institutt for språk og litteratur

Sted: Auditorium D15

Etter orienteringsmøte treffer du studiekonsulenter og linjeforeninger på stand utenfor auditoriet og på instituttet, og kan spørre om alt du lurer på som ny student.

 

Uke 34 (17. – 22. august) – Fagvise orienteringsmøter

Uke 34:

Denne uka er det orienteringsmøter og undervisningsstart for masterstudenter.

Detaljer om tid og sted kommer på nettsidene tidlig i august, og alle nye masterstudenter vil motta informasjon fra Institutt for språk ogl litteratur.

Nyttig å vite

Om masterstudiet i fransk

Masterprogram fransk omfatter fransk språk, litteratur og kulturkunnskap. Programmet omhandler både eldre og moderne fransk litteratur, eldre fransk språk og moderne fransk grammatikk med oversettelse samt fransk kulturhistorie. Du vil utvikle din praktiske språkferdighet i fransk både gjennom arbeidet i oversettelse og gjennom skriftlige arbeider og muntlige innlegg underveis i studiet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i fransk eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

I tillegg til karriere innenfor skoleverket, har studenter med hovedfag eller mastergrad i fransk fått jobb i blant annet reiseliv, journalistikk, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, offentlig forvaltning og diplomati.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Mon, 03 Aug 2015 12:37:32 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for språk og litteratur
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram fransk er gyldig for studieåret 2015/2016.