Fransk

Fransk

Fransk - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MFRAN, Thu Sep 28 20:24:30 CEST 2023 | M2

Masterprogrammet i fransk omfatter spesialiserte emner i fransk språk, litteratur og kulturhistorie. Du lærer om eldre og moderne fransk litteratur og moderne fransk grammatikk i tillegg til fransk kulturhistorie. Du videreutvikler din praktiske språkferdighet i fransk gjennom skriftlige arbeider og muntlige innlegg.

Les mer om hva du lærer

I tillegg til karriere innenfor skoleverket, har studenter med mastergrad i fransk fått jobb i blant annet reiseliv, journalistikk, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, offentlig forvaltning og diplomati.

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent i fransk vil du være del av en mindre gruppe studenter hvor hver enkelt student blir tett fulgt opp. Instituttet arrangerer regelmessig seminar hvor du som masterstudent er invitert til å være med. Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Studentene på tysk, fransk og spansk har en felles linjeforening, Babel.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav er fullført bachelorgrad med fordypning i fransk eller tilsvarende med karakter C eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning