Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fransk

Foto: Victor Kleive

Velkommen til studiestart 2016

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Tirsdag 16. august kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Onsdag 17. august:

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Gratis lunsj.

 

 

Orienteringsmøte - mandag 22. august

 

Felles informasjonsmøte for alle nye masterstudenter på ISL mandag 22.august kl. 11-12 i Bambus-kantina.

Nyttig å vite

Om masterstudiet i fransk

Masterprogram fransk omfatter fransk språk, litteratur og kulturkunnskap. Programmet omhandler både eldre og moderne fransk litteratur, eldre fransk språk og moderne fransk grammatikk med oversettelse samt fransk kulturhistorie. Du vil utvikle din praktiske språkferdighet i fransk både gjennom arbeidet i oversettelse og gjennom skriftlige arbeider og muntlige innlegg underveis i studiet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i fransk eller tilsvarende med karakter C eller bedre.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

I tillegg til karriere innenfor skoleverket, har studenter med hovedfag eller mastergrad i fransk fått jobb i blant annet reiseliv, journalistikk, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, offentlig forvaltning og diplomati.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Wed, 03 Aug 2016 10:24:44 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i fransk
Studieprogramkode: MFRAN
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram fransk er gyldig for studieåret 2016/2017.