Årsstudium, Trondheim

Drama og teater

Studenter, drama og teater. Foto: IKM


 

Om årsstudium drama og teater

Hvordan har scenekunsten utviklet seg gjennom tiden? Hva kjennetegner drama og teater i ulike deler av verden? Hvordan skaper man en forestilling både på og bak en scene? Hvordan gjør vi drama og teater relevant i dag?

Vi tilbyr et årsstudium for deg som ønsker en praktisk-teoretisk tilnærming til drama og teater.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Videre studier 

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Studiet består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 

Drama og teater har et aktivt og sammensveiset miljø med stor studentaktivitet. Undervisningsopplegget er intensivt og oppmøte er obligatorisk i de fleste fag. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Wed, 23 Jan 2019 11:16:49 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: ÅDRAMA
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 796 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet