Årsstudium, Trondheim

Drama og teater

Studenter, drama og teater. Foto: IKM

Om årsstudium drama og teater

Hvordan har scenekunsten utviklet seg gjennom tiden? Hva kjennetegner drama og teater i ulike deler av verden? Hvordan skaper man en forestilling både på og bak en scene? Hvordan gjør vi drama og teater relevant i dag?

Vi tilbyr et årsstudium for deg som ønsker en praktisk-teoretisk tilnærming til drama og teater.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 23 Mar 2017 14:26:25 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: ÅDRAMA
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 796 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet