Drama og teater

Drama og teater

Årsstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 10
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅDRAMA, Tue Apr 16 22:32:53 CEST 2024 | AR

All verden er en scene – studer drama og teater

Er du kreativ og interessert i hvordan man skaper en forestilling både på og bak en scene? Lurer du på hvordan teatret har utviklet seg gjennom tiden og i dag brukes i skolen, fengsler, museer og i helsevesenet? Studiet er midt i blinken for deg som vil utforske hvordan drama og teater kan være relevant i dag!

Å spille roller og lage fortellinger er grunnleggende menneskelige praksiser. Et årsstudium i drama og teater gir et bredt grunnlag for forståelse av både scenekunst, kunstpedagogikk og ulike samfunnsforhold. Gjennom praktisk og teoretisk arbeid øver du opp både analytiske og kreative ferdigheter og lærer å samarbeide med andre.

Du kan bli en del av et unikt og innovativt læringsmiljø i tett kontakt med scenekunstfeltet.

Du vil få innsikt i hvordan scenekunstfeltet har utviklet seg historisk og har dannet grunnlag for kunstneriske og pedagogiske praksiser i samtiden. Vi legger vekt på nyere dramaturgiske og interaktive former for drama og teater og bærekraftig scenekunstproduksjon.

Du vil lære om drama- og teaterfagets plass i samfunnet, og vår praktisk-teoretisk undervisning vil utfordre deg til kritisk refleksjon og kunstnerisk utfoldelse. Du vil lære å tolke og bruke scenekunstens virkemidler individuelt og i samarbeid med andre.

Undervisningsformen kombinerer forelesninger og seminarer i klasserom, med praktiske øvinger, gruppearbeid og workshops. Du vil være med på produksjon av forestillinger som vises for ulike publikumsgrupper og vil dermed opparbeide ferdigheter innen prosjektutvikling.

Teaterbesøk er en del av studiet.

Les mer om hva du lærer

Å vite hvordan man samhandler og kommuniserer med andre, skaper og formidler et budskap, eller planlegger og gjennomfører et sammensatt prosjekt, er like essensiell kunnskap på et teater, som når man jobber i en frivillig organisasjon eller med prosjektledelse. En utdanning i drama og teater kan dermed være en inngangsport til mange ulike arenaer.

Årsstudiet på 60 studiepoeng er godkjent som skolefag for bruk i lærerutdanning (PPU). Det kreves mastergrad for opptak til PPU.

Studenter på årsstudium i drama og teater kan søke intern overgang til en bachelorgrad i drama og teater ved NTNU tidlig i vårsemesteret. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon.

Årsstudiet i drama og teater kan dessuten brukes som valgfrie emner eller fag 2 i andre humanistiske bachelorgrader.

Les mer om jobbmulighetene

Drama og teater har et aktivt og sammensveiset miljø med stor studentaktivitet. Undervisningsopplegget er intensivt, og oppmøte er obligatorisk i de fleste fag. Instituttet huser egne undervisnings- og øvingslokaler. Vi har to drama/teatersaler (Black Box & Studio), garderober, rekvisittlager og verksted. 

Linjeforeningen for drama og teaterstudentene heter Teaterlosjen. Foreningen arrangerer både forestillinger og andre faglige og sosiale sammenkomster og studieturer, i tillegg til mottak og fadderuke for nye studenter. 

Mange studenter deltar i aktivt i byens teaterliv som publikumsverter og frivillige og får verdifull arbeidserfaring.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til årsstudium i drama og teater er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning