Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

Engelske masterstudenter

Om studieprogrammet MENG (forside)

Om masterstudiet i engelsk

Masterprogrammet i engelsk åpner verden for deg. Programmet gir deg muligheten til ytterligere faglig fordypning innenfor engelsk litteratur, språk eller kulturkunnskap. I tillegg vektlegges vitenskapelig teori og metode. Masterprogram engelsk har som mål å utdype din kunnskap og innsikt gjennom et gradvis mer spesialisert studium.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til masterstudiet i engelsk er fullført bachelorgrad med fordypning i engelsk eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

I tillegg til en karriere i skoleverket, har studenter med mastergrad i engelsk fått jobb innenfor blant annet reiseliv, offentlig forvaltning, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, journalistikk og media.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet på engelsk.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Engelsk - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona