Engelsk

Engelsk

Engelsk - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MENG, Fri Feb 23 18:34:06 CET 2024 | M2

En mastergrad i engelsk gir deg en bred kompetanse som et etterspurt på arbeidsmarkedet. Studiet omfatter engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap, og du fordyper deg innenfor ett av disse områdene.

På masterstudiet i engelsk kan du spesialisere deg enten innenfor språk og språkvitenskap eller i litteratur og kulturhistorie.

Les mer om hva du lærer

I tillegg til en karriere i skoleverket, har studenter med mastergrad i engelsk fått jobb innenfor blant annet reiseliv, offentlig forvaltning, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, journalistikk og media.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen gis som forelesninger, veiledning og seminarer. Fagmiljøet arrangerer også jevnlig seminarer og gjesteforelseninger hvor masterstudenter inviteres. 

Språkstudentenes linjeforening, Babel, er drevet av og for studenter, og de arbeider for å skape et godt sosialt miljø blant studentene.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til masterstudiet i engelsk er fullført bachelorgrad med fordypning i engelsk eller tilsvarende.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning