Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

Engelsk master

Om masterstudiet i engelsk

Masterprogrammet i engelsk åpner verden for deg. Programmet gir deg muligheten til ytterligere faglig fordypning innenfor engelsk litteratur, språk eller kulturkunnskap. I tillegg vektlegges vitenskapelig teori og metode. Masterprogram engelsk har som mål å utdype din kunnskap og innsikt gjennom et gradvis mer spesialisert studium.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i engelsk er fullført bachelorgrad med fordypning i engelsk eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

I tillegg til en karriere i skoleverket, har studenter med hovedfag eller mastergrad i engelsk fått jobb innenfor blant annet reiseliv, offentlig forvaltning, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, journalistikk og media.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 


Mon, 28 Sep 2015 09:46:02 +0200
Fakta

Om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i engelsk
Studieprogramkode: MENG
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for språk og litteratur
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram engelsk er gyldig for studieåret 2017/2018.