Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

Engelske masterstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MENG (forside)

Hva lærer du?

En mastergrad i engelsk gir deg en bred kompetanse som et etterspurt på arbeidsmarkedet. Studiet omfatter engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap, og du fordyper deg innenfor ett av disse områdene. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til masterstudiet i engelsk er fullført bachelorgrad med fordypning i engelsk eller tilsvarende. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

I tillegg til en karriere i skoleverket, har studenter med mastergrad i engelsk fått jobb innenfor blant annet reiseliv, offentlig forvaltning, forlagsvirksomhet, språkteknologi, forskning, journalistikk og media. Dette kan du jobbe med.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og Studiehverdagen på engelsk.

Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Slik er studiet bygd opp. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Engelsk - masterstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Poenggrense: 2020: 3.1
 • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona