Filosofi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filosofi

Filosofistudenter

Om studieprogrammet BFI (forside)

Om bachelorstudiet i filosofi

Hvilket ansvar har du for å løse miljøproblemene? Skal teknologien bestemme egenskapene til våre barn? Kan maskiner tenke? 

Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU kan du velge mellom studieretningene generell filosofi og anvendt etikk - du velger når du søker via Samordna opptak. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse og en evne til kritisk og selvstendig tenkning som er etterspurt i mange sammenhenger. 


Videre studier

Bachelorgraden i filosofi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i filosofi er en treårig utdannelse på til sammen 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner kan du i begge studieretninger ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling til utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Kontakt

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for filosofi er Apeiron, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter.


Utenlandsopphold

Som student på bachelor i filosofi kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre eller tredje studieår.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona