Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filosofi

Filosofistudenter

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for årsstudium og bachelor i filosofi holdes fredag 17. august klokken 1015-1200, DL-31

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i filosofi

Hva er et rettferdig samfunn? Hva er kunnskap? Hva er forskjellen mellom vitenskapelig kunnskap og annen kunnskap? Hvilket ansvar har vi – du og jeg – for å løse miljøproblemene? Hva er et meningsfylt og godt liv for mennesket? Hva er menneskets plass i naturen? Hva er et kunstverk? Hva er skjønnhet? Skal teknologien bestemme egenskapene til våre barn?

Filosofien forsøker å se ulike fag i sammenheng og bidra til en bevisstgjøring av forholdet mellom vitenskap, menneske og samfunn.

Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU kan du velge mellom to studieretninger: studieretning filosofi og studieretning filosofi med spesialisering i anvendt etikk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor filosofi er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med bachelor i filosofi får du en tverrfaglig kompetanse og en evne til kritisk og selvstendig tenkning som er etterspurt i mange sammenhenger.

I senere år har det vært økt fokus på etikk i mange grener av yrkeslivet og offentligheten. En grad i filosofi med innslag av etikk er et godt utgangspunkt for arbeid som krever kompetanse i eller bevissthet om etikk.

I kombinasjon med andre skolefag i bachelorgraden kvalifiserer filosofi for undervisning i ungdomsskolen i faget «Religion, livssyn og etikk» og i videregående skole innenfor fagene «Religion og etikk» og «Historie og filosofi». Dine muligheter på arbeidsmarkedet med en bachelor i filosofi vil ellers i stor grad bestemmes av fagkombinasjoner, praksis og interesser.


Studiets oppbygning

Bachelor i filosofi er en treårig utdanning på til sammen180 studiepoeng.

Studieretning i filosofi med valgfri spesialisering består av en fordypning i filosofi på minimum 82,5 studiepoeng, inkludert en avsluttende bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Studieretningen i filosofi med spesialisering i anvendt etikk bygger på mange av de samme emnene og komponentene som i den ordinære bachelorgraden i filosofi, men inneholder en større fordypningsdel (97,5 studiepoeng) med spesialemner innenfor anvendt etikk, inkludert en avsluttende bacheloroppgave. Bacheloroppgaven i anvendt etikk kan skrives i samarbeid med en bedrift eller organisasjon i regionen.

På begge studieretninger har man i tillegg obligatoriske fellesemner (ex.phil, ex.fac og perspektivemne) og et fag 2 på 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Wed, 22 Jun 2016 15:05:48 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i filosofi
Studieprogramkode: BFI
Studiepoeng: 180
Søkerkoder til studieretninger (SO):

Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)