Filosofi og etikk

Filosofi og etikk

Filosofi og etikk - bachelorstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

BFI, Sun Jun 16 11:55:07 MEST 2024 | B3

Hva er et meningsfylt og godt liv? Hva betyr egentlig frihet, og hvilket ansvar har vi for hverandre? Hvilke valg bør vi ta i møte med store samfunnsutfordringer og nye teknologiske muligheter?

Bachelorstudiet i filosofi og etikk tar opp grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen. Studiet utfordrer våre oppfatninger om oss selv og verden: Det gjelder både hva vi kan vite og hvordan vi bør leve. Det er gode muligheter for utenlandsopphold som del av studiet - mer informasjon om dette finner du under studiets oppbygning.

På bachelorprogrammet velger du mellom to studieretninger - filosofi og etikk.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

Studieretningen i filosofi passer for deg som vil jobbe med grunnleggende spørsmål om mennesket, verden og kunnskap. Systematisk refleksjon og diskusjon som forstår og utfordrer etablerte svar på slike spørsmål vektlegges gjennom studiet. Du vil lære om forutsetningene for forståelse og kunnskap og om prinsippene for hvordan vi bør handle og leve, som individer og fellesskap. I tillegg tar filosofi for seg spørsmål om kunst, natur, religion, mening og menneskelig identitet og eksistens.

Studieretningen i etikk passer for deg som er særlig engasjert i etiske utfordringer og viktige samfunnsspørsmål, og som ønsker et faglig grunnlag for å kunne håndtere problemstillinger som vårt ansvar overfor hverandre, dyr, og naturen. På studiet lærer du hvordan en stiller etiske spørsmål på en fruktbar måte, og hva det innebærer å diskutere og besvare dem. Som etikkstudent får du kunnskaper og ferdigheter til å utforske ulike etisk-politiske tema, utfordre etablerte oppfatninger, og fremme nye perspektiver.

Les mer om hva du lærer

Studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse og evne til kritisk og selvstendig tenkning som er etterspurt i offentlig og privat virksomhet.

Bachelorgrad i filosofi og etikk gir også grunnlag for å søke på flere masterprogram. 

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Filosofi og etikk-miljøet er samlet i ett bygg, hvor både ansatte og studenter har arbeidsplasser.

Linjeforeningen for filosofi og etikk er Apeiron, som arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter. 

instagram logoFølg NTNU Kultur på Instagram.

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i filosofi og etikk er en treårig utdannelse på til sammen 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner kan du i begge studieretninger ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling til utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Bachelorprogrammet har to studieretninger: filosofi og etikk. Du velger når du søker via Samordna opptak. 

Antall studieplasser høst 2024: 

  • 15 plasser på studieretning filosofi
  • 10 plasser på studieretning etikk

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning