Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filosofi

Filosofistudenter

Om bachelorstudiet i filosofi

Hva er et rettferdig samfunn? Hva er kunnskap? Hva er forskjellen mellom vitenskapelig kunnskap og annen kunnskap? Hvilket ansvar har vi – du og jeg – for å løse miljøproblemene? Hva er et meningsfylt og godt liv for mennesket? Hva er menneskets plass i naturen? Hva er et kunstverk? Hva er skjønnhet? Skal teknologien bestemme egenskapene til våre barn?

Filosofien forsøker å se ulike fag i sammenheng og bidra til en bevisstgjøring av forholdet mellom vitenskap, menneske og samfunn.

Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU kan du velge mellom to studieretninger: studieretning filosofi og studieretning filosofi med spesialisering i anvendt etikk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor filosofi er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med bachelor i filosofi får du en tverrfaglig kompetanse og en evne til kritisk og selvstendig tenkning som er etterspurt i mange sammenhenger.

I senere år har det vært økt fokus på etikk i mange grener av yrkeslivet og offentligheten. En grad i filosofi med innslag av etikk er et godt utgangspunkt for arbeid som krever kompetanse i eller bevissthet om etikk.

I kombinasjon med andre skolefag i bachelorgraden kvalifiserer filosofi for undervisning i ungdomsskolen i faget «Religion, livssyn og etikk» og i videregående skole innenfor fagene «Religion og etikk» og «Historie og filosofi». Dine muligheter på arbeidsmarkedet med en bachelor i filosofi vil ellers i stor grad bestemmes av fagkombinasjoner, praksis og interesser.


Studiets oppbygning

Bachelor i filosofi er en treårig utdanning på til sammen180 studiepoeng.

Studieretning i filosofi med valgfri spesialisering består av en fordypning i filosofi på minimum 82,5 studiepoeng, inkludert en avsluttende bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Studieretningen i filosofi med spesialisering i anvendt etikk bygger på mange av de samme emnene og komponentene som i den ordinære bachelorgraden i filosofi, men inneholder en større fordypningsdel (97,5 studiepoeng) med spesialemner innenfor anvendt etikk, inkludert en avsluttende bacheloroppgave. Bacheloroppgaven i anvendt etikk kan skrives i samarbeid med en bedrift eller organisasjon i regionen.

På begge studieretninger har man i tillegg obligatoriske fellesemner (ex.phil, ex.fac og perspektivemne) og et fag 2 på 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Wed, 22 Jun 2016 15:05:48 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i filosofi
Studieprogramkode: BFI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode:

Generell filosofi 194 479 (Samordna opptak)

Anvendt etikk 194 588 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet