Filosofi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filosofi

Filosofistudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BFI (forside)

Hva lærer du?

Hvilket ansvar har du for å løse miljøproblemene? Skal teknologien bestemme egenskapene til våre barn? Kan maskiner tenke? Dette lærer du på studiet. 

Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU kan du velge mellom studieretningene generell filosofi og anvendt etikk - du velger når du søker via Samordna opptak. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Slik søker du og dette er opptakskravene. 


Jobbmuligheter

Studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse og en evne til kritisk og selvstendig tenkning som er etterspurt i mange sammenhenger. Dette kan du jobbe med. 


Utveksling i utlandet

Som student på bachelor i filosofi kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre eller tredje studieår. Utveksling i løpet av studiet. 


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for filosofi er Apeiron, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter. Studiehverdagen på filosofi. 


Studiets oppbygning

Bachelor i filosofi er en treårig utdannelse på til sammen 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner kan du i begge studieretninger ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling til utlandet eller kombinere emner fra ulike fag. Slik er studiet bygd opp. 


Videre studier

Bachelorgraden i filosofi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre. 


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.  Slik tar du kontakt med oss.


 

11 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Filosofi - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: Generell filosofi: 194479 | Anvendt etikk: 194588
 • Poenggrense: Alle
 • Poenggrense f.vitnemål: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for filosofi og religionsvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona