Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filosofi

Filosofistudenter

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august. 

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

Torsdag 15. august: Orienteringsmøte

1015-1200  orienteringsmøte for årsstudium og bachelor i filosofi, DL-31

Mandag 19. august: Informasjonsmøte om spesialemneordningen

1500-1600 praktisk informasjonsmøte om spesialemneordningen i filosofi, DL-148

Planlegger du å ta et fordypningsemne (emne på 2000-nivå) i filosofi studieåret 2019/2020? Da bør du møte på informasjonsmøte mandag 19. august klokken 15:00 i DL-148. 

Her vil vi presentere praktisk informasjon om ordningen, samt kort orientere om tema og undervisningstidspunkt. Merk at den faglige presentasjonen av seminarene vil skje i orienteringsmøte torsdag 15. august. 

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i filosofi

Hvilket ansvar har du for å løse miljøproblemene? Skal teknologien bestemme egenskapene til våre barn? Kan maskiner tenke? 

Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU kan du velge mellom studieretningene generell filosofi og anvendt etikk - du velger når du søker via Samordna opptak. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse og en evne til kritisk og selvstendig tenkning som er etterspurt i mange sammenhenger. 


Videre studier

Bachelorgraden i filosofi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i filosofi er en treårig utdannelse på til sammen 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner kan du i begge studieretninger ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling til utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for filosofi er Apeiron, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter.


Utenlandsopphold

Som student på bachelor i filosofi kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre eller tredje studieår.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

 


Thu, 24 Jan 2019 14:00:10 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i filosofi
Studieprogramkode: BFI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode:

Generell filosofi 194 479 (Samordna opptak)

Anvendt etikk 194 588 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet