Religionsvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Studenter på forelesning

Om studieprogrammet MRVI (forside)

Om masterstudiet i religionsvitenskap

Masterstudiet i religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. 


Søk opptak 

Opptakskravet til masterstudiet i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfrist 15. april

Det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan mastergradsstudiet i religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). De to siste semestrene skal brukes til arbeidet med masteroppgaven på 60 sp.


Kontakt

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her.


Utenlandsopphold

Som masterstudent i religionsvitenskap har du mulighet til å ta deler av studiet utenlands. Vi anbefaler utreise i andre semester. 


Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Religionsvitenskap - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for filosofi og religionsvitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april/15. november
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona