Religionsvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Studenter på forelesning

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MRVI (forside)

Hva lærer du?

Masterstudiet i religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. Dette lærer du på studiet. 


Søk opptak 

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til masterstudiet i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende. Det er normalt ett opptak i året. Slik søker du og dette er opptakskravene. 


Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan mastergradsstudiet i religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid. Dette kan du jobbe med. 


Utveksling i utlandet

Som masterstudent i religionsvitenskap har du mulighet til å ta deler av studiet utenlands. Vi anbefaler utreise i andre semester. Utveksling i løpet av studiet. 


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her. Studiehverdagen på religionsvitenskap. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). De to siste semestrene skal brukes til arbeidet med masteroppgaven på 60 sp. Slik er studiet bygd opp. 


Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.  Slik tar du kontakt med oss.

11 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Religionsvitenskap - masterstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Poenggrense: 2020: 2.7
 • Ansvarlig: Institutt for filosofi og religionsvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april/15. november
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona