Religionsvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Studenter på forelesning

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter 10. august

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter vil i år bli digital. 

Les mer om immatrikuleringen her

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Les mer om Fadderuka her

Kl. 12.00: Orienteringsmøte for studenter på master i religionsvitenskap, rom DL-32 på Låven.

 

Det er påmelding til orienteringsmøte - meld deg på her

På grunn av koronaviruset vil undervisningen ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap høsten 2020 bli en kombinasjon av undervisning på campus og digitale læringsformer. 

Vi planlegger at en så stor del av undervisningen som mulig avholdes på campus med fysisk oppmøte - særlig for førsteårsstudenter. Der vi må gjøre tilpasninger på grunn av gjeldende smittevernstiltak vil digitale løsninger tas i bruk. 

Har du spørsmål om dette, eller lurer du på noe annet om våre studier? Vi er tilgjengelige for å svare på små og store spørsmål - kontakt oss på studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Send en mail til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet MRVI (forside)

Om masterstudiet i religionsvitenskap

Masterstudiet i religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. 


Søk opptak 

Opptakskravet til masterstudiet i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfrist 15. april

Det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan mastergradsstudiet i religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). De to siste semestrene skal brukes til arbeidet med masteroppgaven på 60 sp.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her.


Utenlandsopphold

Som masterstudent i religionsvitenskap har du mulighet til å ta deler av studiet utenlands. Vi anbefaler utreise i andre semester. 


Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

24 jan 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i religionsvitenskap
Studieprogramkode: MRVI
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap,
Det humanistiske fakultet

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. 
Husk å ta det obligatoriske i kurset  i smittevern før du møter på campus