Religionsvitenskap

Religionsvitenskap

Religionsvitenskap - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MRVI, Mon Jun 17 22:09:10 MEST 2024 | M2

Masterstudiet i religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. 

Som masterstudent i religionsvitenskap ved NTNU kan du få veiledning på masteroppgave knyttet til for eksempel islamstudier, konspirasjonskultur, sørasiatiske religioner, judaistikk og kognitiv religionsvitenskap.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

Masterprogrammet er en fordypning innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Du velger tema for masteroppgaven i samarbeid med faglærer, og valgemner på inntil 22,5 studiepoeng kan brukes til å bygge opp spesialkunnskap i forhold til det valgte tema.

Du vil få en innføring i vitenskapsteoretisk tenkning og vitenskapelige arbeidsmåter, og det stilles store krav til kritisk holdning og evne til selvstendig arbeid. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid, og er en første svenneprøve i metodisk, vitenskapelig skolering.

Les mer om hva du lærer

Som et bredt kulturfag kan mastergradsstudiet i religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid. Valg av emne for masteroppgaven bestemmer langt på vei ytterligere kvalifisering og spesialisering for yrkeslivet

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger.

Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

instagram logoFølg NTNU Kultur på Instagram.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). De to siste semestrene skal brukes til arbeidet med masteroppgaven på 60 sp.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til masterstudiet i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende. Det er normalt ett opptak i året (høst). 

Antall studieplasser høsten 2024: 5

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Kontakt og veiledning