Masterprogram 2-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Religionsvitenskapstudenter, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2019

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august. 

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

 

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 14. august: Orienteringsmøte

1315-1400  orienteringsmøte for master i religionsvitenskap, DL-140

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i religionsvitenskap

Masterstudiet i religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. 


Søk opptak 

Opptakskravet til masterstudiet i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfrist 15. april

Det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan mastergradsstudiet i religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år). De to siste semestrene skal brukes til arbeidet med masteroppgaven på 60 sp.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Les mer om studiemiljø og linjeforening her.


Utenlandsopphold

Som masterstudent i religionsvitenskap har du mulighet til å ta deler av studiet utenlands. Vi anbefaler utreise i andre semester. 


Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Lurer du på hva andre masterstudenter har skrevet om, og hvordan arbeidet med masteroppgaven legges opp? Informasjon om dette finner du her. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Thu, 24 Jan 2019 15:06:30 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i religionsvitenskap
Studieprogramkode: MRVI
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap,
Det humanistiske fakultet