Fransk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk


Fransk - bachelor forside

Om bachelorstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? Det er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre institusjoner. Med gode kunnskaper i fransk er du attraktiv både på det hjemlige og det internasjonale arbeidsmarkedet. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv. Les mer om hva du kan jobbe med. 


Videre studier 

En bachelor i fransk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: BFS, studieretning BFRA

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 888 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg ISL-studentene på instagram

Her kan du også stille spørsmål om studiet.  

Hvorfor studere fransk?

Hvorfor studere fransk?

7 grunner til å studere fransk finner du på STUDENTBLOGGEN!