Fransk

Fransk

3-årig bachelorstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

BFS, Thu Sep 28 18:49:17 CEST 2023 | B3

Visste du at fransk er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre institusjoner? Franskkunnskaper gir deg nye perspektiver og utvider mulighetene dine til å orientere deg i verden! 

I dagens samfunn er det en stor fordel å kunne fremmedspråk, og med gode kunnskaper i fransk er du attraktiv både på det hjemlige og det internasjonale arbeidsmarkedet.

Du lærer om fransk språk, litteratur, historie og samfunnsforhold. Du lærer å tenke analytisk og kritisk i møte med språkvitenskapelige, litterære og samfunnsrelaterte dokumenter, og du blir bedre i å skrive og snakke fransk. 

I studiet inngår et 5-ukers studieopphold ved universitetet i Caen i Normandie. 

Les mer om hva du lærer

Med fransk som studiefag er mulighetene mange. Fransk er arbeidsspråk i en rekke internasjonale organisasjoner, og Frankrike er en viktig handelspartner. Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv.

Les mer om jobbmulighetene

På franskstudiet foregår undervisningen i klasserom og i små grupper. Du får god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og tett oppfølging fra dyktige forelesere.

Språkstudentene ved NTNU har en felles linjeforening. Linjeforeningen er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året. 

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning