Fransk

Fransk

3-årig bachelorstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

BFS, Wed Apr 17 00:54:15 CEST 2024 | B3

Fransk er offisielt språk i 29 land, i tillegg til å være offisielt språk i FN, EU, NATO, Røde Kors og en rekke andre institusjoner. 

Kunnskap om andre språk og kulturer er helt sentralt for tverrkulturell forståelse og internasjonalt samarbeid. Med gode kunnskaper i fransk er du attraktiv både i Norge og på det internasjonale arbeidsmarkedet. 

Du får bred kunnskap om fransk språk, litteratur, historie og samfunnsforhold. Du lærer å tenke analytisk og kritisk i møte med språkvitenskapelige, litterære og samfunnsrelaterte tekster, og du blir bedre i å skrive og snakke fransk. 

I studiet inngår et 5-ukers studieopphold ved universitetet i Caen i Normandie. 

Les mer om hva du lærer

Med fransk som studiefag er mulighetene mange. Fransk er arbeidsspråk i en rekke internasjonale organisasjoner, og Frankrike er en viktig handelspartner. Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv.

Les mer om jobbmulighetene

På franskstudiet foregår undervisningen i klasserom og i små grupper. Du blir godt kjent med dine medstudenter og får tett oppfølging fra foreleserne.

Språkstudentene ved NTNU har en felles linjeforening som er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året. 

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning