Fransk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Fransk - bachelor forside

Om bachelorstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? Det er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre institusjoner. Med gode kunnskaper i fransk er du attraktiv både på det hjemlige og det internasjonale arbeidsmarkedet. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv. Les mer om hva du kan jobbe med. 


Videre studier 

En bachelor i fransk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om franskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Fremmedspråk - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona