Fransk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

På Instagramkontoen @snakkebobla kan du stille studentene våre spørsmål om franskstudiet og studiehverdagen. 

Les STUDENTBLOGGEN vår! 

Spørsmål om studiets oppbygning? Kontakt din studieveileder 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Her lærer du blant annet hvordan du skriver akademiske tekster og oppgaver og hvordan du bygger opp struktur og argumentasjon i denne typen tekster. Du trenger gode ferdigheter i dette for å kunne lykkes med dine skriftlige oppgaver gjennom studiet.

Tidspunkt:

Onsdag 12. august kl. 09:00-11:00
Torsdag 13. august kl. 09:00-11:00

Kurset vil foregå digitalt og består av en blanding av samlinger med øvinger i sanntid og forhåndsinnspilte videoer. Mer informasjon kommer i begynnelsen av august.

Nærmere informasjon om forkurs (uke 34 og 35) i fransk kommer. 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Fransk - bachelor forside

Om bachelorstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? Det er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre institusjoner. Med gode kunnskaper i fransk er du attraktiv både på det hjemlige og det internasjonale arbeidsmarkedet. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv. Les mer om hva du kan jobbe med. 


Videre studier 

En bachelor i fransk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om franskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

06 apr 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: BFS, studieretning BFRA

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 888 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!

Hvorfor studere fransk?

Hvorfor studere fransk?

7 grunner til å studere fransk finner du på STUDENTBLOGGEN!