Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk

Foto: Victor Kleive


Om bachelorstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og du vil i løpet av studiet lære deg et av de største språkene i verden. Fransk er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre internasjonale institusjoner.

Franskkunnskaper gir deg nye perspektiver og utvider mulighetene dine til å orientere deg i verden!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med fransk som studiefag er mulighetene mange. Den generelle kompetansen du tilegner deg når det gjelder tekstanalyse og språklig fremstilling er etterspurt i mange jobbsammenhenger.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). I tillegg til fordypningen i fransk inneholder bachelorprogrammet også fellesemner, fag 2, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

Tue, 29 Mar 2016 15:05:32 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk
Studieprogramkode: BFS, studieretning BFRA
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 888
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorstudium fransk er gyldig for studieåret 2017/2018.