Fransk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Fransk - bachelor forside

Hva lærer du?

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? Det er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre institusjoner. Med gode kunnskaper i fransk er du attraktiv både på det hjemlige og det internasjonale arbeidsmarkedet. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv. Dette kan du jobbe med. 


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet. 


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Studiehverdagen som franskstudent.

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnuspråkoglitteratur


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Slik er studiet bygd opp. 


Videre studier 

En bachelor i fransk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Slik tar du kontakt med oss.

18 feb 2021

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Fremmedspråk - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194 888
 • Poenggrense: Alle
 • Poenggrense f.vitnemål: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona