Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk

Franskstudenter


Om bachelorstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? Det er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre internasjonale institusjoner. Med gode kunnskaper i fransk vil du kunne være attraktiv både på det hjemlige og det internasjonale arbeidsmarkedet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor fransk er generell studiekompetanse. Franskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Gode kunnskaper i fransk er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor undervisning, næringsliv, media, reiseliv, oversettelse og kulturliv.


Videre studier 

En bachelor i fransk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som student på fransk.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fri, 01 Feb 2019 12:40:26 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk
Studieprogramkode: BFS, studieretning BFRA
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 888(Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet