Kunsthistorie

Kunsthistorie

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 20
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BKUH, Sun Dec 03 17:38:13 CET 2023 | B3

Kunsthistorien studerer visuelle uttrykk fra de tidligste tider til i dag 

Hvorfor er byens torg og åpne plasser dekorert med statuer av kjente personligheter, ofte menn? Hva er kunstens rolle i samfunnet, og er det et kvalitetstegn ved kunsten at den provoserer?

Kunsthistorie er studiet av visuelle uttrykk gjennom historien, fra tidligere epokers skulptur, maleri og arkitektur, til samtidens digitale medier. Bilder er en del av vår hverdag; de gir oss opplevelser, de former våre omgivelser og er del av oss selv og vår identitet.

Kunsthistorie ved NTNU tilbyr undervisning og veiledning i et bredt spekter innen kunstfeltet.

Som kunsthistoriestudent får du innsikt i ulike stilepoker og kunnskap som gjør deg stand til å analysere kunstuttrykk ut i fra sin historiske sammenheng. Studiet gir også innsikt i hvordan museer forvalter sine samlinger og formidler kunsten gjennom fysiske og digitale plattformer.

Kunsthistoriestudiet ved NTNU er et teoretisk studium og undervises gjennom forelesninger, seminarer og ekskursjoner. Du lærer ikke å male, tegne eller modellere, men å analysere og tenke kritisk om kunst.

Fagbøkene du skal lese er stort sett på engelsk, og faget passer godt for lesehester som er glade i å fordype seg i historie, filosofi, litteratur og politikk i tillegg til kunst.

Gjennom skriftlige arbeider, øvinger og muntlige presentasjoner opparbeider du også gode formidlingsevner. 

Les mer om hva du lærer

Bachelorgrad i kunsthistorie gir en nødvendig faglig bakgrunn for arbeid i gallerier og kunstmuseer. Studiet kan også være relevant for annet rådgivings- og formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren.

Bachelorgraden i kunsthistorie gir grunnlag for å søke på flere masterprogram, blant annet master i kunsthistorie.  

Les mer om jobbmulighetene

Kunsthistorie har et aktivt og inkluderende studiemiljø, med engasjerte studenter og faglærere. Tidligere studenter har blant annet initiert pop-up arenaer for visning av kunst i byen og er ofte engasjert i offentlig kunstdebatt.

Undervisningen foregår både i klasserom på universitetet og på ekskursjoner hos relevante kunstinstitusjoner i inn- og utland. På bachelor og årsstudiet arrangeres det en ekskursjon til utlandet, ofte Roma. Det avholdes på fordypningsnivå jevnlige, felles ekskursjoner hvor bachelorstudenter og masterstudenter møtes, noe som gir stort faglig og sosialt utbytte.

Studiet har også en aktiv linjeforening som arrangerer mange faglige og sosiale aktiviteter.  

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp).

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til bachelor kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning