Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kunsthistorie

Omvisning, kunstgalleri, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte for kunsthistorie

Kl. 10.15 – 11.00: Orienteringsmøte for kunsthistorie bachelor og årsstudium 

Sted: Tv-Studio (rom 8338), Institutt for kunst- og medievitenskap

Nyttig å vite

Fadderuka

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i kunsthistorie

I tusener av år har mennesker formet sine omgivelser på en estetisk måte. I kunsthistoriefaget spør vi: hvorfor? Hvorfor lage helleristninger, hvorfor bygge katedraler, hvorfor hogge ut kolossalstatuer av Buddha, Jesus eller Lenin?

Som kunsthistorikere tolker vi billedkunst og arkitektur ut fra sin historiske kontekst. Det kan være Trøndelag på 1000-tallet, Toscana på 1400-tallet eller Tokyo på 2000-tallet, men all kunst er produkt av et samfunn og en samtid. Denne relasjonen mellom kunst og mennesker utforsker vi på mange måter, og gjennom flere teoretiske prismer.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram kunsthistorie gir en nødvendig faglig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være relevant for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Bachelorprogrammet i kunsthistorie består av seks obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp som utgjør fagfordypningen i kunsthistorie. I tillegg kommer de obligatoriske fellesemnene ex.phil, ex.fac og perspektivemnet og Fag 2, som normalt består av et årsstudie eller emnepakke på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Tue, 21 Mar 2017 16:33:13 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i kunsthistorie
Studieprogramkode: BKUH
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 200
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)