Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kunsthistorie

Omvisning, kunstgalleri, foto: Kim Ramberghaug

Om bachelorstudiet i kunsthistorie

I tusener av år har mennesker formet sine omgivelser på en estetisk måte. I kunsthistoriefaget spør vi: hvorfor? Hvorfor lage helleristninger, hvorfor bygge katedraler, hvorfor hogge ut kolossalstatuer av Buddha, Jesus eller Lenin?

Som kunsthistorikere tolker vi billedkunst og arkitektur ut fra sin historiske kontekst. Det kan være Trøndelag på 1000-tallet, Toscana på 1400-tallet eller Tokyo på 2000-tallet, men all kunst er produkt av et samfunn og en samtid. Denne relasjonen mellom kunst og mennesker utforsker vi på mange måter, og gjennom flere teoretiske prismer.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram kunsthistorie gir en nødvendig faglig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være relevant for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner.


Videre studier

Bachelorgraden i kunsthistorie gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Bachelorprogrammet i kunsthistorie består av seks obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp som utgjør fagfordypningen i kunsthistorie. I tillegg kommer de obligatoriske fellesemnene ex.phil, ex.fac og perspektivemnet og Fag 2, som normalt består av et årsstudie eller emnepakke på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø

Kunsthistorie har aktivt og inkluderende studiemiljø. Undervisning foregår både i klasserom på universitetet og på eksursjoner hos relevante kunstinstitusjoner i inn- og utland. Studiet har også en aktiv linjeforening som arrangerer mange faglige og sosiale aktiviteter. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet til å reise på utveksling i løpet av studiet. Vi anbefaler utreise enten 2 eller 3 studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet. 


Fri, 18 Jan 2019 14:42:12 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i kunsthistorie
Studieprogramkode: BKUH
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 200 (Samordna opptak)
 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet