Kunsthistorie

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kunsthistorie

Omvisning, kunstgalleri, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

 

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne evt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en Vrimledag i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her.

 

Informasjon om høstens orienteringsmøte kommer her så snart det er bestemt når og hvordan det blir. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Kunsthistorie hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt: 

Institutt for kunst- og medievitenskap

 

 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.

Se også linjeforeningen tilknyttet film- og videoproduksjon: Facebooksiden til Det Gyldne Snitt

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet BKUH (forside)

Om bachelorstudiet i kunsthistorie

I tusener av år har mennesker formet omgivelsene sine på en estetisk måte. I kunsthistoriefaget spør vi: hvorfor? Hvorfor bygge katedraler, lage bilder som smykker bygninger? Hvorfor lage skulpturer av Buddha, Jesus og Lenin som opphøyes på sokkel? 

Som kunsthistorikere tolker vi billedkunst og arkitektur ut fra sin historiske kontekst. Det kan være Trøndelag på 1000-tallet, Toscana på 1400-tallet eller Tokyo på 2000-tallet, all kunst er produkt av et samfunn og en samtid. Relasjonen mellom kunst og mennesker utforsker vi på mange måter, og gjennom flere innfallsvinkler. 

Gjennom studiet vil du lære om hvordan museer forvalter sin samling og formidler kunsten. Ekskursjoner til ulike kirkebygg, museer og samlinger er en del av studiet. 


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor kunsthistorie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram kunsthistorie gir en nødvendig faglig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være relevant for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner.


Videre studier

Bachelorgraden i kunsthistorie gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Bachelorprogrammet i kunsthistorie består av seks obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp som utgjør fagfordypningen i kunsthistorie. I tillegg kommer de obligatoriske fellesemnene ex.phil, ex.fac og perspektivemnet og Fag 2, som normalt består av et årsstudie eller emnepakke på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø

Kunsthistorie har aktivt og inkluderende studiemiljø. Undervisning foregår både i klasserom på universitetet og på eksursjoner hos relevante kunstinstitusjoner i inn- og utland. Studiet har også en aktiv linjeforening som arrangerer mange faglige og sosiale aktiviteter. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet til å reise på utveksling i løpet av studiet. Vi anbefaler utreise enten 2 eller 3 studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet. 


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i kunsthistorie
Studieprogramkode: BKUH
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 200 (Samordna opptak)
 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet