Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MSTS, Sun Jun 16 11:37:53 MEST 2024 | M2

I masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv.

Les mer om hva du lærer

Kandidater med STS-kompetanse vil kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har.

Les mer om jobbmulighetene

Programmet tar opp ca 15 nye masterstudenter hvert år, studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng og normert studietid er fire semester (to år).

Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Vi anbefaler at du legger det til 3. semester.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til masterprogrammet i STS er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.

Kontakt og veiledning