Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter 10. august

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter vil i år bli digital. 

Les mer om immatrikuleringen her

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Les mer om Fadderuka her

Mer informasjon kommer.

Vi på institutt for tverrfaglige kulturstuder (KULT) ønsker alle nye studenter velkommen til en aktiv høst på samtlige av våre studieprogram og undervisningsemner!

Studentaktiv læring med tett oppfølging av faglærere er en svært viktig del av vår undervisningsfilosofi. Dette ønsker vi å holde fast ved også kommende høst, selv om covid-19 vil føre til noen tilpasninger.
For begge masterprogrammene (STS og LIMA), hvor kullene er på omtrent 15 studenter, planlegger vi et opplegg som legger svært tett opp til det ordinære opplegget. Det vil si aktiv seminarundervisning på campus og muligheter for tilrettelagt opplegg for studenter som ikke har anledning til å være på campus.
For årsstudiemnene planlegger vi en kombinasjon av digitale forelesninger og seminar på campus.
For all aktivitet på campus vil vi følge nøye med på gjeldende smitteverntiltak.
Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på epost: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Siste oppdaterte informasjon vil du finne i e-læringssystemet Blackboard, som du får tilgang til når du er meldt opp i emnet.

Om studieprogrammet MSTS (forside)

Om masterstudiet i STS

I masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. 


Søk opptak

Opptakskravet til masterprogrammet i STS er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger.

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk utdanning må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Kandidater med STS-kompetanse vil kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har. Du kan også lese mer om hva tidligere studenter arbeider med.


Videre studier

Med en mastergrad i STS har du mulighet til å søke på en doktorgradsutdanning (ph.d). Les mer om  doktorgradsutdanningene ved NTNU her: https://www.ntnu.no/phd


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Programmet tar opp ca 15 nye masterstudenter hvert år, studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere.


Utenlandsopphold

Vi anbefaler å legge et eventuelt utenlandsopphold til 3. semester.

Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Les mer om mulighetene her.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.


 

28 feb 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
Studieprogramkode: MSTS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet


 

Illustrasjonsfoto: vindmøller

Vindmøller til havs. Foto: Wikimedia Commons