Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Om studieprogrammet MSTS (forside)

Om masterstudiet i STS

I masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Dette lærer du på studiet


Søk opptak

Opptakskravet til masterprogrammet i STS er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger. Slik søker du.

Søknadsfrist 15. april


Jobbmuligheter

Kandidater med STS-kompetanse vil kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har. Du kan også lese mer om hva tidligere studenter arbeider med.


Videre studier

Med en mastergrad i STS har du mulighet til å søke på en doktorgradsutdanning (ph.d). Les mer om  doktorgradsutdanningene ved NTNU her: https://www.ntnu.no/phd


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Les mer om studiets oppbygging her.


Kontakt

Kontakt våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Programmet tar opp ca 15 nye masterstudenter hvert år, studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere. Les mer her.


Utenlandsopphold

Vi anbefaler å legge et eventuelt utenlandsopphold til 3. semester. Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Les mer om mulighetene her.

23 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for tverrfaglige kulturstudier
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim