Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Vindmøller til havs. Foto: Wikimedia Commons

Om masterstudiet i STS

I Masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Det er nyttige verktøy som kan belyse politikk- så vel som teknologiutvikling. Hvis du lurer på hvem du vil møte som lærere og veiledere på studiet, så besøk Instituttets nettsider. Det vil også kunne gi deg et inntrykk av bredden i mulige tema for en masteroppgave.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i STS er fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Det er sterk vekst innenfor det vi kan kalle kunnskapsbasert tjenesteyting, og kandidater med STS-kompetanse vil derfor kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har. Du kan også lese mer om hva tidligere studenter arbeider med.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Thu, 25 Oct 2018 11:29:29 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
Studieprogramkode: MSTS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet