Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Om studieprogrammet MSTS (forside)

Om masterstudiet i STS

I masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. 


Søk opptak

Opptakskravet til masterprogrammet i STS er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Vi tar imot studenter fra mange ulike grunnutdanninger.

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk utdanning må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Kandidater med STS-kompetanse vil kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har. Du kan også lese mer om hva tidligere studenter arbeider med.


Videre studier

Med en mastergrad i STS har du mulighet til å søke på en doktorgradsutdanning (ph.d). Les mer om  doktorgradsutdanningene ved NTNU her: https://www.ntnu.no/phd


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Programmet tar opp ca 15 nye masterstudenter hvert år, studiemiljøet er lite og oversiktlig, og det er tett kontakt mellom studenter og faglærere.


Utenlandsopphold

Vi anbefaler å legge et eventuelt utenlandsopphold til 3. semester.

Ønsker du et utenlandsopphold i studiet, bør du planlegge dette inn allerede fra starten av. Les mer om mulighetene her.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.


 

28 feb 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
Studieprogramkode: MSTS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet


 

Illustrasjonsfoto: vindmøller

Vindmøller til havs. Foto: Wikimedia Commons