Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Vet du hvilke muligheter du kan ha i arbeidslivet med humanistisk kompetanse?

Her kan du som student ved Det humanistiske fakultet få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om hvordan du kan få arbeidslivsrelevans i studiene gjennom praksisopphold, om tips for jobbsøking eller det å starte egen bedrift.

Humanistisk kompetanse

Bachelor eller master?

Hør fra tidligere studenter

Få erfaring gjennom studiet

Engasjer deg!

Internasjonal kompetanse

Jobbsøking

Skap din egen arbeidsplass

Noen vanlige bransjer