Engelsk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

Studenter jobber på biblioteket

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

På Instagramkontoen @snakkebobla kan du stille studentene våre spørsmål om engelskstudiet og studiehverdagen. 

Les STUDENTBLOGGEN vår! 

Spørsmål om studiets oppbygning? Kontakt din studieveileder 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vi holder på med å planlegge hvordan orienteringsmøtene skal foregå.

Nærmere informasjon kommer. 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om studieprogrammet BENG (forside)

Om bachelorstudiet i engelsk

Engelsk er et av de mest nyttige og spennende universitetsfagene du kan ta. Bachelorstudiet gir deg dybdekunnskap og kompetanse som samfunnet har bruk for og som arbeidsgivere etterspør. Les mer om studiet


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.


Jobbmuligheter

Studiene gir deg kompetanse i å analysere og tolke ulike typer kulturelle uttrykk, og å sette uttrykkene inn i en kulturell kontekst. Slik gir studiene deg viktige verktøy for språklig samhandling.Typiske arbeidsoppgaver for våre kandidater er saksbehandling og annet administrativt arbeid, undervisning, ledelse/prosjektledelse og informasjonsarbeid.


Videre studier 

Bachelorgraden i engelsk gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er lagt opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet på engelsk. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om engelskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

06 apr 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk

Studieprogramkode: BFS, studieretning BENG

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 887 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet