Engelsk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BENG (forside)

Hva lærer du?

Engelsk er et av de mest nyttige og spennende universitetsfagene du kan ta. Vi går i dybden på det engelske språket, på engelsk litteratur og kultur - og du får en kompetanse samfunnet har bruk for og arbeidsgivere etterspør. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Gode engelskkunnskaper er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt og vil gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet. Du blir i stand til å kommunisere profesjonelt på engelsk, og du opparbeider deg en interkulturell kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet. 


Studiemiljø 

Studiehverdagen som engelskstudent. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om engelskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Slik er studiet bygd opp. 


Videre studier

Bachelorgraden i engelsk gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Slik tar du kontakt med oss.

12 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i engelsk
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Poenggrense: 2020: 41,8
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested:

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona