Engelsk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

Studenter jobber på biblioteket

Om studieprogrammet BENG (forside)

Om bachelorstudiet i engelsk

Engelsk er et av de mest nyttige og spennende universitetsfagene du kan ta. Bachelorstudiet gir deg dybdekunnskap og kompetanse som samfunnet har bruk for og som arbeidsgivere etterspør. Les mer om studiet


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.


Jobbmuligheter

Studiene gir deg kompetanse i å analysere og tolke ulike typer kulturelle uttrykk, og å sette uttrykkene inn i en kulturell kontekst. Slik gir studiene deg viktige verktøy for språklig samhandling.Typiske arbeidsoppgaver for våre kandidater er saksbehandling og annet administrativt arbeid, undervisning, ledelse/prosjektledelse og informasjonsarbeid.


Videre studier 

Bachelorgraden i engelsk gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er lagt opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet på engelsk. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

23 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk

Studieprogramkode: BFS, studieretning BENG

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 887 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet