Engelsk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

Studenter jobber på biblioteket

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BENG (forside)

Om bachelorstudiet i engelsk

Engelsk er et av de mest nyttige og spennende universitetsfagene du kan ta. Vi går i dybden på det engelske språket, på engelsk litteratur og kultur - og du får en kompetanse samfunnet har bruk for og arbeidsgivere etterspør. Les mer om studiet


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.


Jobbmuligheter

Gode engelskkunnskaper er etterspurt i mange jobbsammenhenger både nasjonalt og internasjonalt og vil gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet. Du blir i stand til å kommunisere profesjonelt på engelsk, og du opparbeider deg en interkulturell kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker. Les mer om hva du kan jobbe med.


Videre studier 

Bachelorgraden i engelsk gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er lagt opp. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet på engelsk. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om engelskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Fremmedspråk - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona