Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Engelsk

Studenter jobber på biblioteket

Om bachelorstudiet i engelsk

Engelsk er et av de mest nyttige og spennende universitetsfagene du kan ta. Bachelorstudiet i engelsk gir deg ikke bare en unik og spesialisert kompetanse i verdensspråket engelsk – du får også muligheten til å fordype deg i språk, litteratur og kulturhistorie fra en stor og mektig kulturkrets med en rik historie og sterk posisjon i dagens verdenssamfunn.  


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studiene gir deg kompetanse i å analysere og tolke ulike typer kulturelle uttrykk, og å sette uttrykkene inn i en kulturell kontekst. Slik gir studiene deg viktige verktøy for språklig samhandling.Typiske arbeidsoppgaver for våre kandidater er saksbehandling og annet administrativt arbeid, undervisning, ledelse/prosjektledelse og informasjonsarbeid.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Bachelorstudiet i engelsk er bygd opp med en basisdel på 45 sp og en påbyggingsdel på 37,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et Fag 2 på 60 sp og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Mon, 28 Sep 2015 09:52:12 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk
Studieprogramkode: BFS, studieretning BENG
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 887 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet