Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi


Logopedi

Lærer og elev


Logopedi

Dette er et deltidsstudium for deg som jobber innen skole eller helse.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Førskolelærere, lærere, spesiallærere og helsearbeidere. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.


Om studiet →

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter.


Opptakskrav →

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


Karrieremuligheter →

Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i barne- og ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.


Studiets oppbygning →

Masterprogrammet i logopedi har et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats. Hvis du jobber i heltidsstilling anbefaler vi derfor at du reduserer stillingsprosenten, gjerne ned til 50 % om du kan. 

Det er tre obligatoriske samlinger hvert semester.
Samlinger for studenter som startet høsten 2019 var som følger:

Uke 36 (mandag 2. september – fredag 6. september)
Mandag: introduksjonsdag til studiet
Tirsdag og onsdag: LOGO6110 Talevitenskap
Torsdag og fredag: LOGO6112 Språkvitenskap

Uke 40 (mandag 30. september – torsdag 3. oktober)
Mandag og tirsdag: LOGO6110 Talevitenskap
Onsdag og torsdag: LOGO6112 Språkvitenskap

Uke 45 (mandag 4. november – torsdag 7. november)
Mandag og tirsdag: LOGO6110 Talevitenskap
Onsdag og torsdag: LOGO6112 Språkvitenskap

Fire/fem av kursene har krav om praksis på 50 timer, dvs. 200 timer praksis totalt for studiet.


Studieveiledning

Faglige kontaktperson
Rein Ove Sikveland
Telefon: 73 59 19 98
E-post rein.o.sikveland@ntnu.no

Administrativ koordinator
Trude Hjulstad
Telefon 73 59 67 24
E-post trude.hjulstad@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon 91 89 72 61
E-post videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Politiattest: Ja
Undervisningsform:
Deltidsstudium over 4 år med samlinger i Trondheim

Pris: Se pris og angrerett

Søknadsfrist: 15. mai 2021

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.