Logopedi

Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Førskolelærere, lærere, spesiallærere og helsearbeidere. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse.

Med en mastergrad i logopedi, vil du være i stand til å vurdere, behandle og forebygge vansker og lidelser knyttet til språk, tale, kommunikasjon og svelging. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter.

Les mer om hva du lærer

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats, med innlevering av arbeidskrav mellom de obligatoriske samlingene.  Hvis du jobber i heltidsstilling anbefaler vi derfor at du reduserer stillingsprosenten, gjerne ned til 50 % om du kan. 

Fire av emnene har krav om praksis på 50 timer, dvs. 200 timer praksis totalt for studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Tre obligatoriske samlinger hvert semester.

Les mer om undervisning

Studiet starter med nytt kull høsten 2024. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema kommer innen 1. februar 2024.

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kursavgiften for studenter som blir tatt opp høsten 2021:
kr 39 200,- per studieår, til sammen kr 156 800,-. 

(Vi tar forbehold om at prisen kan endres ved neste opptak.)

Les mer om kostnader

Faglig kontaktperson
Rein Ove Sikveland
Telefon: 73 59 19 98
E-post rein.o.sikveland@ntnu.no

Administrativ koordinator
Trude Hjulstad
Telefon 73 59 67 24
E-post trude.hjulstad@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon 91 89 72 61
E-post videre@ntnu.no