Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi


Lærer og elev

Dette er et deltidsstudium for deg som jobber innen skole eller helse.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Førskolelærere, lærere, spesiallærere og helsearbeidere. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.


Om studiet

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter.


Opptakskrav

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


Karrieremuligheter

Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i barne- og ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i logopedi har et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats. Hvis du jobber i heltidsstilling anbefaler vi derfor at du reduserer stillingsprosenten, gjerne ned til 50 % om du kan. 

Det er tre samlinger hvert semester.

Fire av kursene har krav om praksis på 50 timer, dvs. 200 timer praksis totalt for studiet.


Studieveiledning

Faglige kontaktperson
Julie Feilberg
Telefon: 73590871/91897900
E-post: julie.feilberg@ntnu.no

Administrativ koordinator
Trude Hjulstad
Telefon 73 59 67 24
E-post trude.hjulstad@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon 91 89 72 61
E-post videre@ntnu.no


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium over 4 år med samlinger i Trondheim

Pris: Se pris og angrerett

Søknadsfrist: Neste opptak til masterprogrammet blir våren 2019. Noen enkeltkurs tilbys likevel i 2018.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.