Årsstudium, Trondheim

Engelsk

Studenter på benk

Om årsstudiet i engelsk

Engelsk er i dag det språket som er mest utbredt i global kommunikasjon. Det finnes et mangfold av litteratur, filmer, vitenskapelige verk, tidsskrifter og aviser på engelsk. Men språket er også gammelt, og historien strekker seg over mer enn 1000 år.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i engelsk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet på engelsk. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fri, 01 Feb 2019 13:08:33 +0100
Fakta

Studieprogram: Engelsk årsstudium
Studieprogramkode: ÅENG
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 170 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet