Engelsk

Engelsk

Engelsk - årsstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 32
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅENG, Thu Sep 28 18:59:06 CEST 2023 | AR

Engelsk er et av de mest nyttige universitetsfagene du kan ta. Engelsk er språket som er mest utbredt i global kommunikasjon, og det finnes et mangfold av litteratur, filmer, vitenskapelige verk, tidsskrifter og aviser på engelsk. 

Som engelskstudent ved NTNU er du del av et stort og internasjonalt studentmiljø. Engelsk er et populært fag som tiltrekker seg mange ivrige studenter, og som er kjent for å ha gode og engasjerte forelesere.

Studiet består av emner om språk, litteratur og samfunnsforhold og kultur.

Les mer om hva du lærer

Gode kunnskaper i engelsk vil, i kombinasjon med annen utdanning, være nyttig i mange yrker.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen foregår som forelesninger og seminarundervisning. I seminarundervisningen legger vi til rette for at du kan delta aktivt i diskusjoner og øvinger.

Språkstudentenes linjeforening, Babel, er drevet av og for studenter, og de arbeider for å skape et godt sosialt miljø blant studentene.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til årsstudium engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning