Engelsk

Årsstudium, Trondheim

Engelsk

Studenter på benk

Om studieprogram ÅENG (forside)

Om årsstudiet i engelsk

Engelsk er i dag det språket som er mest utbredt i global kommunikasjon. Det finnes et mangfold av litteratur, filmer, vitenskapelige verk, tidsskrifter og aviser på engelsk. Men språket er også gammelt, og historien strekker seg over mer enn 1000 år.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i engelsk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet på engelsk. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet:

Fakta

Studieprogram: Engelsk årsstudium

Studieprogramkode: ÅENG

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 170 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet