Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 53.3
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MLHIST (forside)

Hva lærer du?

Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. Vårt viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og fagdidaktisk kompetanse. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til lektorutdanningen i historie er

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

 • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
 • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens mellomtrinn, grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Med historiefaglig bakgrunn er du kvalifisert for alle de skoletrinnene utdanningen er rettet mot. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning. Dette kan du jobbe med. 


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). Muligheter for deg som vil studere videre. 


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i historie er et fulltidsstudium over fem år, og består av til sammen 300 studiepoeng (sp).

Studiet inneholder elementer fra det praktisk-pedagogiske studiet og historiestudier gjennom alle fem studieårene. I tillegg til historie skal du ta et annet undervisningsfag (fag 2) i løpet av studiet på 60 sp. Den praktisk-pedagogiske delen av studiet utgjør 60 sp. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid på 30 sp med et tema innenfor historiefaget. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Den femårige lektorutdanningen i historie er et tverrfaglig studium, og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. Slik tar du kontakt med oss. 


Studiemiljø

Du får møte medstudentene dine i mange ulike læringsmiljø. Undervisningen på fagstudiene dine er forelesninger i auditorier, mens du i de praktisk-pedagogiske fagene også vil få klassefølelse gjennom å jobbe i mindre grupper og gjennom seminarundervisning. Studiehverdagen på lektorutdanning i historie.


Utveksling i utlandet

Vi anbefaler alle studenter å legge inn et utenlandsopphold i løpet av lektorutdanningen. Utveksling i løpet av studiet. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Poenggrense: 2020: 53,3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: 49,4
 • Ansvarlig: Det humanistiske fakultet
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona