Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 25
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MLHIST, Mon Jun 17 02:58:11 MEST 2024 | M5

Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. Vårt viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og fagdidaktisk kompetanse. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen.

Les mer om hva du lærer

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens mellomtrinn, grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Med historiefaglig bakgrunn er du kvalifisert for alle de skoletrinnene utdanningen er rettet mot. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.

Les mer om jobbmulighetene

Du får møte medstudentene dine i mange ulike læringsmiljø. Undervisningen på fagstudiene dine er forelesninger i auditorier, mens du i de praktisk-pedagogiske fagene også vil få klassefølelse gjennom å jobbe i mindre grupper og gjennom seminarundervisning.

Les mer om studiemiljøet

Lektorutdanning i historie er et fulltidsstudium over fem år, og består av til sammen 300 studiepoeng (sp).

Studiet inneholder elementer fra det praktisk-pedagogiske studiet og historiestudier gjennom alle fem studieårene. I tillegg til historie skal du ta et annet undervisningsfag (fag 2) i løpet av studiet på 60 sp. Den praktisk-pedagogiske delen av studiet utgjør 60 sp. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid på 30 sp med et tema innenfor historiefaget.

Les mer om studiets oppbygning

Fra og med opptaket i 2022 gjelder følgende krav for å få opptak til lektorutdanning i historie for trinn 8-13:

Les mer om opptak og opptakskrav

Den femårige lektorutdanningen i historie er et tverrfaglig studium, og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning.

Kontakt og veiledning