Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 55.6
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

 

Vi gleder oss til å møte dere på orienteringsmøte torsdag 13.august! 

Dere vil få foredrag av faglige ansatte og masse praktisk informasjon.  
Møtet vil holdes på D156 kl. 12.00 – 14.00 

Vi håper flest mulig blir med. 


Vi oppdaterer med mer utfyllende informasjon etter sommeren
 

Få en kickstart på studieteknikk og akademisk skriving!

HIST-start er et tilbud fra Institutt for historiske og klassiske studier og blir holdt digitalt på Blackboard via emnesiden til HIST1300/1350 Eldre historie fram til ca. 1750. Vi oppfordrer på det sterkeste alle til å delta.

 

Tid: Fredag 14. august 10.15 – 12.00

Sted: Digital forelesning (Blackboard Collaborate) + kursmateriale på Blackboard

Fredag 14. august 10.15 – 12.00 vil det bli avholdt et skrivekurs for studenter i HIST1300/1350. Kurset vil fokusere på retningslinjer for og krav ved skriving av studentoppgaver – som semesteroppgaver og eksamensoppgaver – ved Institutt for historiske og klassiske studier/Institutt for moderne samfunnshistorie. Skrivekurset avholdes i år som en digital forelesning (i Blackboard Collaborate) + kursmateriale som legges ut i Blackboard. Den obligatoriske gruppeundervisningen, som starter i uke 35, tar utgangspunkt i dette skrivekurset. Det er altså viktig å delta på skrivekurset for å være forberedt til denne undervisningen og til eksamen.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Historie hører til Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttene dine:  

Institutt for moderne samfunnshistorie

Institutt for historiske og klassiske studier

 


Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

 

Velkomsthilsen fra linjeforeningen Erudio

Gratulerer med studieplass på en av NTNUs lektorprogrammer. Vi i Erudio, linjeforeningen for lektorutdanningen v/Dragvoll (idrett, historie, samfunnsfag, geografi, nordisk, tysk, engelsk og fransk), håper dere alle gleder dere til studiestart. Erudio arrangerer fadderuka for lektorstudenter, og tar imot dere ved studiestart.

På grunn av COVID-19 situasjonen så blir det dessverre ikke fysisk immatrikulering. Siden det ikke blir fysisk oppmøte og registrering som normalt i år, legger vi ved en link til et Google-skjema med påmelding til fadderuka

Vi har jobba iherdig gjennom hele vårsemesteret for å få til en utrolig god fadderuke for dere.  Påmelding til fadderuka er frivillig, men vi anbefaler alle å delta da dette er en god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter. Fadderuka vil vare i to uker, og inneholder arrangementer som byrebus, temafester og dere får muligheten til å forsvare Erudios ære i lektorlekene. 

Alle arrangementer vil bli gjennomført i henhold til smittevernrådene fra folkehelseinstituttet. NB: husk at også hver enkelt er ansvarlig for å følge disse. For selve immatrikuleringsdagen vil det bli opplegg på Dragvoll.

Mer informasjon om sted og tidspunkter kommer senere på nettsiden vår.


Påmeldingsskjema til fadderuka


Gleder oss til å møtes
Med vennlig hilsen
Andrea og Henrik, faddersjefer i Erudio. 
 

 

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

 

 

Politiattest

Som lærerstudent er det krav om at du legger frem gyldig politiattest ved studiestart.  

Dersom du ikke har merknad på politiattesten: 

 • Skriv ut politiattesten.
 • Lever politiattesten i den hvite postkassen som henger på veggen ved ekspedisjonen for Institutt for lærerutdanning ved studiestart. Kartlenke til ekspedisjonen.

Dersom politiattesten din har merknader:

 • Skriv ut politiattesten.
 • Send politiattesten til Institutt for lærerutdanning senest tre uker etter at du har fått tilbud om opptak til lærerutdanninga. Merk konvolutten «Politiattest».
 • Postadresse:
  • NTNU Institutt for lærerutdanning, 7491 Trondheim 

Tuberkuloseundersøkelse 

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøkelse før du starter i praksis.

 • Tuberkulintesten kan gjennomføres to måneder etter at du er tilbake fra reisen (ikke tidligere).
 • Når du går ut i praksis, må tuberkulintesten ikke være eldre enn tre måneder.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune.

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til Institutt for lærerutdanning før du kan gå ut i praksis. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

 

Om studieprogrammet MLHIST (forside)

Om lektorutdanningen i historie

Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. Vårt viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og fagdidaktisk kompetanse. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til lektorutdanningen i historie er

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

 • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
 • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens mellomtrinn, grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Med historiefaglig bakgrunn er du kvalifisert for alle de skoletrinnene utdanningen er rettet mot. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i historie er et fulltidsstudium over fem år, og består av til sammen 300 studiepoeng (sp).

Studiet inneholder elementer fra det praktisk-pedagogiske studiet og historiestudier gjennom alle fem studieårene. I tillegg til historie skal du ta et annet undervisningsfag (fag 2) i løpet av studiet på 60 sp. Den praktisk-pedagogiske delen av studiet utgjør 60 sp. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid på 30 sp med et tema innenfor historiefaget.


Studieveiledning

Den femårige lektorutdanningen i historie er et tverrfaglig studium, og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. 


Studiemiljø


Utenlandsopphold

Vi anbefaler alle studenter å legge inn et utenlandsopphold i løpet av lektorutdanningen. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta om studieprogrammet

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. 
Husk å ta det obligatoriske i kurset  i smittevern før du møter på campus

Møt oss på campus - lærerutdanning

Bli med på Åpen dag

Under Åpen dag onsdag 18. mars kan du besøke oss på Kalvskinnet og lære mer om dette studieprogrammet.

Les mer om Åpen dag og meld deg på