Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

Studier - musikkteknologi, bachelor

Om bachelorstudiet i musikkteknologi

Ønsker du å jobbe skapende og kreativt med musikk og lyd? En 3-årig bachelor i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke, samt tilgang til topp studioer og fasiliteter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått tilleggskrav. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Velger du å studere musikkteknologi, vil du kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning.


Videre studier

Bachelorgraden i musikkteknologi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram musikkteknologi er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Programmet har obligatoriske emner i musikkteknologi på til sammen 105 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og en valgfri del på 52,5 sp.


Kontakt

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Små kull danner grunnlag for et aktivt sosialt liv. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkteknologi kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler at du drar ut i det femte semesteret (høsten i det tredje studieåret).


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Musikkteknologi - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for musikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Blogg musikkteknologi

Blogg

Les blogginnlegg fra studenter og ansatte ved musikkteknologi på NTNU: