Musikkteknologi

Musikkteknologi

Musikkteknologi - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 25
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BMUST, Fri Dec 08 20:50:02 CET 2023 | B3

Hva er et musikkinstrument? Er det gitaren du holder i hånden eller stemmebåndene som vibrerer i halsen? Kanskje er det også mikrofonen og effektpedalene, mikseren, forsterkeren og høyttalerne? Er det ikke til og med datamaskinen der lyden kan formes og forvrenges av ulike dataprogrammer? Hos oss ved musikkteknologi er vi opptatt av hele prosessen fra lyden skapes til den når øret til lytteren. Bachelorstudiet gir deg innsikt i hvert ledd i kjeden og viser hvordan du kan arbeide kreativt med teknologi i musikkens tjeneste.

Ja, hva er i det hele tatt musikk? Kan lyder fra virkeligheten, fra en togstasjon eller en maurtue, være musikk? Kan de uhyggelige lydeffektene i et dataspill eller en spenningsfilm være musikk. Musikkteknologi handler også om å arbeide med slike lyder. Vi håper vi kan åpne ørene dine til en rikere verden av lyd- og musikkopplevelse og gjøre deg til en bedre og mer reflektert lytter.

Ønsker du å jobbe skapende og kreativt med musikk og lyd? En 3-årig bachelor i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke, samt tilgang til topp studioer og fasiliteter.

Les mer om hva du lærer

Velger du å studere musikkteknologi, vil du kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning.

Bachelorgraden i musikkteknologi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Små kull danner grunnlag for et aktivt sosialt liv. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogram musikkteknologi er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Programmet har obligatoriske emner i musikkteknologi på til sammen 105 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og en valgfri del på 52,5 sp. 

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått tilleggskrav. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Kvinner som blir faglig kvalifisert gjennom opptaksprøven får 2 tilleggspoeng i rangeringen for opptak i 2023.

Les mer om opptak og opptakskrav

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, men svarer også gjerne på spørsmål om studietilbudene fra andre. En del studieveiledning foregår på e-post, men dersom det er behov for å møtes bør det avtales tid.

Kontakt og veiledning