Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering - felles oppstart for alle studenter - 12. august

  • NTNU i Trondheim mandag 12. august

Immatrikuleringen 2019 

 

Orienteringsmøter

Informasjon kommer nærmere studiestart.

 

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for musikkteknologi er Lydmurerlosjen.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i musikkteknologi

Har du aller mest lyst til å arbeide med musikk? Vil du gjerne skape, forme, produsere, framføre eller formidle den musikken du brenner for? Studiet i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke. Skulle det vise seg at verktøyene ikke strekker til, så kan du også lære hvordan du lager dine egne digitale instrumenter. Vi vil gjerne stimulere deg til musikalsk og teknologisk kreativitet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått tilleggskrav. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Velger du å studere musikkteknologi, vil du kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning.


Videre studier

Bachelorgraden i musikkteknologi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram musikkteknologi er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Programmet har obligatoriske emner i musikkteknologi på til sammen 105 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og en valgfri del på 52,5 sp.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Små kull danner grunnlag for et aktivt sosialt liv. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkteknologi kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler at du drar ut i det femte semesteret (høsten i det tredje studieåret).


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

Wed, 06 Mar 2019 13:52:51 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i musikkteknologi
Studieprogramkode: BMUST
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 476 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Olavskvartalet/Fjordgata

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU

Blogg

Les blogginnlegg fra studenter og ansatte ved musikkteknologi på NTNU: