Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Onsdag 15. august: Orienteringsmøte

Kl. 09.00: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for bachelorprogrammet i musikkteknologi holdes i forelesningsrommet i Fjordgata 1, rom F343.

Torsdag 16. august: Allmøte

Kl. 12.00: Allmøte

Allmøtet er for alle studenter på musikkteknologi, og holdes i Kammersalen i Olavskvartalet.

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i musikkteknologi

Har du aller mest lyst til å arbeide med musikk? Vil du gjerne skape, forme, produsere, framføre eller formidle den musikken du brenner for? Studiet i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke. Skulle det vise seg at verktøyene ikke strekker til, så kan du også lære hvordan du lager dine egne digitale instrumenter. Vi vil gjerne stimulere deg til musikalsk og teknologisk kreativitet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet er generell studiekompetanse, i tillegg er det egne tilleggskrav for opptak til bachelor musikkteknologi.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere musikkteknologi, vil du kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram musikkteknologi er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Programmet har obligatoriske emner i musikkteknologi på til sammen 105 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og en valgfri del på 52,5 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Fri, 09 Mar 2018 10:19:55 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i musikkteknologi
Studieprogramkode: BMUST
Studiepoeng: 180
Søkerkoder (SO): 194 476
Undervisningsform: Heltid

Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: musikk@hf.ntnu.no
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Olavskvartalet/Fjordgata
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)