Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

Musikkteknologistudenter, foto: Kim Ramberghaug

Om bachelorstudiet i musikkteknologi

Har du aller mest lyst til å arbeide med musikk? Vil du gjerne skape, forme, produsere, framføre eller formidle den musikken du brenner for? Studiet i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke. Skulle det vise seg at verktøyene ikke strekker til, så kan du også lære hvordan du lager dine egne digitale instrumenter. Vi vil gjerne stimulere deg til musikalsk og teknologisk kreativitet.

Er du jente og vil vite mer om musikkteknologi? Bli med på vår workshop 10. februar.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet er generell studiekompetanse, i tillegg er det egne tilleggskrav for opptak til bachelor musikkteknologi.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere musikkteknologi, vil du kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram musikkteknologi er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Programmet har obligatoriske emner i musikkteknologi på til sammen 105 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og en valgfri del på 52,5 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Thu, 21 Dec 2017 14:08:05 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i musikkteknologi
Studieprogramkode: BMUST
Studiepoeng: 180
Søkerkoder (SO): 194 476
Undervisningsform: Heltid

Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: musikk@hf.ntnu.no
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Olavskvartalet/Fjordgata
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram musikkteknologi er gyldig for studieåret 2017/2018.