Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 12:15 tirsdag 11. august blir det digitalt allmøte på Zoom for alle studenter ved institutt for musikk.

Møtet vil inneholde informasjon som er felles for alle studenter ved instituttet, uansett studieprogram. Instituttleder Nora Bilalovic Kulset vil ønske velkommen, det blir informasjon fra Studentsamskipnaden, linjeforeningene og instituttet. Detaljert program kommer nærmere møtedagen.

Møtet har passord: 041124

Delta i møtet her

09.00: Oppstartsmøte for BA-studenter år 1

Fra ca. 10:00: Workshop og forberedelse til oppstartskonsert for BA-studenter år 1 (fredag 14. august)
              
Kl 11.00: Digitalt oppstartsmøte på Zoom for BA-studenter år 2 og 3.
Lenke til Zoom-møte kommer.

 

Program

 

  • Introduksjon og gjennomgang v/studieprogramleder Andreas Bergsland
  • Hilse på faglærerne
  • Praktisk info, opprop v/ studiekonsulent Jørgen Vie
     

Oppstartskonsert for og av BA-studenter 1. år – Kammersal, Olavshallen

Tidspunkt kommer.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for musikkteknologi er Lydmurerlosjen.

Fram til det blir avgjort hvilke restriksjoner som vil gjelde i forbindelse med koronasituasjonen, har vi ikke konkret informasjon om når, hvor og hvilken form fadderuka vil bli ennå.

Vi vil oppdatere denne informasjonen så snart opplegget er klart.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Send en mail til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Studier - musikkteknologi, bachelor

Om bachelorstudiet i musikkteknologi

Ønsker du å jobbe skapende og kreativt med musikk og lyd? En 3-årig bachelor i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke, samt tilgang til topp studioer og fasiliteter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått tilleggskrav. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Velger du å studere musikkteknologi, vil du kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning.


Videre studier

Bachelorgraden i musikkteknologi gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram musikkteknologi er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Programmet har obligatoriske emner i musikkteknologi på til sammen 105 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og en valgfri del på 52,5 sp.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Små kull danner grunnlag for et aktivt sosialt liv. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkteknologi kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler at du drar ut i det femte semesteret (høsten i det tredje studieåret).


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

10 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i musikkteknologi
Studieprogramkode: BMUST
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 476 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Olavskvartalet/Fjordgata

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Blogg musikkteknologi

Blogg

Les blogginnlegg fra studenter og ansatte ved musikkteknologi på NTNU: