Historie

Årsstudium, Trondheim

Historie

Foto: nettbrett og historiske kilder

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 37.3
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne evt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en Vrimledag i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her:

Vrimledagen 

Vi gleder oss til å møte dere på orienteringsmøte onsdag 12.august! 

Dere vil få foredrag av faglige ansatte og masse praktisk informasjon.  
Møtet vil holdes på D10 kl. 12.15 – 14.00 
 

Vi håper flest mulig blir med. 

Vi oppdaterer med mer utfyllende informasjon etter sommeren

Få en kickstart på studieteknikk og akademisk skriving!

HIST-start er et tilbud fra Institutt for historiske og klassiske studier og blir holdt digitalt på Blackboard via emnesiden til HIST1300/1350 Eldre historie fram til ca. 1750. Vi oppfordrer på det sterkeste alle til å delta.

 

Tid: Fredag 14. august 10.15 – 12.00

Sted: Digital forelesning (Blackboard Collaborate) + kursmateriale på Blackboard

Fredag 14. august 10.15 – 12.00 vil det bli avholdt et skrivekurs for studenter i HIST1300/1350. Kurset vil fokusere på retningslinjer for og krav ved skriving av studentoppgaver – som semesteroppgaver og eksamensoppgaver – ved Institutt for historiske og klassiske studier/Institutt for moderne samfunnshistorie. Skrivekurset avholdes i år som en digital forelesning (i Blackboard Collaborate) + kursmateriale som legges ut i Blackboard. Den obligatoriske gruppeundervisningen, som starter i uke 35, tar utgangspunkt i dette skrivekurset. Det er altså viktig å delta på skrivekurset for å være forberedt til denne undervisningen og til eksamen.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Historie hører til Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttene dine: 

Institutt for moderne samfunnshistorie

Institutt for historiske og klassiske studier

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.


Nærmere informasjon om oppmøte, faddergrupper osv. vil vi sende til dere senere i sommer. 

Se linjeforeningen tilknyttet historie:

Facebooksiden til Det Historiske Selskab

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om ÅHIST (forsiden)

Om årsstudiet i historie

Å studere historie er å forstå hvordan verden er blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen.

Årsstudiet er sammensatt av emner som gir deg oversikt over den generelle historiske utviklingen, samt over norsk historie i et internasjonalt perspektiv.


Søk opptak 

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium historie er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak


Studiets oppbygning

Årsstudiet i historie består av 5 emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

03 mai 2019

Fakta om årsstudium historie:

Fakta

Studieprogramkode: ÅHIST
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 179 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet

Institutt for moderne samfunnshistorie, Det humanistiske fakultet

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Sommerferie

Instituttadministrasjonen ved Institutt for historie og klassiske studier er ubetjent i uke 29 og 30 (13 - 26 juli). Har du spørsmål kan du henvende deg til Det humanistiske fakultet:  studieveiledning@hf.ntnu.no