Historie

Årsstudium, Trondheim

Historie

Foto: nettbrett og historiske kilder

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 45.1
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Om ÅHIST (forsiden)

Hva lærer du?

Å studere historie er å forstå hvordan verden er blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen.

Årsstudiet er sammensatt av emner som gir deg oversikt over den generelle historiske utviklingen, samt over norsk historie i et internasjonalt perspektiv. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak 

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium historie er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i historie består av 4 emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium). Slik er studiet bygd opp. 


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for historie er Det Historiske Selskab, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter. Studiehverdagen på historie.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Slik tar du kontakt med oss.

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Historie - årsstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194179
 • Poenggrense: 2020: 45,1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: 40
 • Ansvarlig: Det humanistiske fakultet
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona