Historie

Årsstudium, Trondheim

Historie

Foto: nettbrett og historiske kilder

Om ÅHIST (forsiden)

Om årsstudiet i historie

Å studere historie er å forstå hvordan verden er blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen.

Årsstudiet er sammensatt av emner som gir deg oversikt over den generelle historiske utviklingen, samt over norsk historie i et internasjonalt perspektiv.


Søk opptak 

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium historie er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak


Studiets oppbygning

Årsstudiet i historie består av 5 emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

03 mai 2019

Fakta om årsstudium historie:

Fakta

Studieprogramkode: ÅHIST
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 179 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet

 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.