Årsstudium, Trondheim

Historie

Foto: nettbrett og historiske kilder

Om årsstudiet i historie

Å studere historie er å forstå hvordan verden er blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen.

Årsstudiet er sammensatt av emner som gir deg oversikt over den generelle historiske utviklingen, samt over norsk historie i et internasjonalt perspektiv.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium historie er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i historie består av 5 emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Thu, 14 Apr 2016 11:12:42 +0200
Fakta

Studieprogramkode: ÅHIST
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 179 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet