Tysk

Tysk

Tysk - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MTYSK, Mon Jul 22 04:25:28 MEST 2024 | M2

Språk- og kulturkompetanse er en viktig del av dagens stadig mer internasjonaliserte arbeidsliv. En master i tysk gir deg spisskompetanse i tysk språk, litteratur og kultur. Det kan gi deg et fortrinn i jobber hvor tverrkulturell forståelse og formidling er viktig. Studiet gir deg også grunnlag for en videre forskerutdanning innenfor én av disiplinene språk, litteratur eller kultur.

Studiestart 2024

Informasjon om studiestart

En mastergrad i tysk ved NTNU gir deg en bred kompetanse. Du spesialiserer deg innenfor tysk språk, litteratur eller kultur/historie og tilegner deg muntlige og skriftlige tyskferdigheter på et høyt nivå. I tillegg opparbeider du deg en generell kompetanse som kan brukes i mange sammenhenger i arbeidslivet. 

Les mer om hva du lærer

Les mer om jobbmulighetene

På tyskstudiet forgår undervisningen i klasserom og i små grupper. Du får god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og tett oppfølging fra dyktige og engasjerte forelesere.

Studentene på tysk, fransk, spansk og engelsk har en felles linjeforening, Babel. Linjeforeningen er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året. Semesteret starter med et forkurs hvor nye studenter blir innlemmet i miljøet.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning