Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

Tyske masterstudenter

Om studieprogrammet MTYSK (forside)

Om masterstudiet i tysk 

Masterprogram tysk består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og studentene velger etter hvert å fordype seg innenfor ett av disse områdene. Gjennom hele masterprogrammet utvikler du dine praktiske språkferdigheter i tysk, både gjennom arbeid med oversettelse og gjennom andre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i tysk eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i tysk gir deg en kompetanse som er etterspurt og som gir mange muligheter på jobbmarkedet. Du kan undervise tysk i grunnskolen og videregående skole, forsette med forskning i tillegg til å jobbe innenfor felt som blant annet; media, kunnskaps- og informasjonsformidling, offentlig/privat virksomhet eller oversetting. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som student på tysk.


Utenlandsopphold

Et studieopphold i Tyskland er av stor verdi når du studerer tysk. Du blir kjent med tysk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig

24 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i tysk

Studieprogramkode: MTYSK

Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet