Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

Tyske masterstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MTYSK (forside)

Hva lærer du?

En mastergrad i tysk gir deg en bred kompetanse. Den består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og du velger etter hvert å fordype deg innenfor ett av disse områdene. Dette lærer du på studiet


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i tysk eller tilsvarende. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i tysk gir mange muligheter på jobbmarkedet. Du kan undervise tysk i grunnskolen og i videregående skole, forsette med forskning i tillegg til å jobbe innenfor felt som blant annet; media, kunnskaps- og informasjonsformidling, offentlig/privat virksomhet eller oversetting. Dette kan du jobbe med


Utveksling i utlandet

Et studieopphold i Tyskland er av stor verdi når du studerer tysk. Du blir kjent med tysk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Studiehverdagen på tysk.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Slik tar du kontakt med oss.

18 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Tysk - masterstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Poenggrense: 2020: 3.0
 • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
 • Søknadsfrist: 15. april/15. november
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona