Tysk

Tysk

Tysk - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MTYSK, Mon Feb 26 15:20:01 CET 2024 | M2

Språk- og kulturkompetanse er en viktig del av dagens stadig mer internasjonaliserte arbeidsliv. En master i tysk gir deg spisskompetanse i tysk språk, litteratur og kultur, som kan gi deg et fortrinn i jobber hvor tverrkulturell forståelse og formidling er viktig. Studiet gir deg også grunnlag for en videre forskerutdanning innenfor én av disiplinene språk, litteratur eller kultur.

En mastergrad i tysk ved NTNU gir deg en bred kompetanse. Du spesialiserer deg innenfor tysk språk, litteratur eller kultur/historie og tilegner deg muntlige og skriftlige tyskferdigheter på et høyt nivå. I tillegg opparbeider du deg en generell kompetanse som kan brukes i mange sammenhenger i arbeidslivet. 

Les mer om hva du lærer

Les mer om jobbmulighetene

På tyskstudiet forgår undervisningen i klasserom og i små grupper. Du får god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og tett oppfølging fra dyktige og engasjerte forelesere.

Studentene på tysk, fransk, spansk og engelsk har en felles linjeforening, Babel. Linjeforeningen er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året. Semesteret starter med et forkurs hvor nye studenter blir innlemmet i miljøet.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning