Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

Tyske masterstudenter

Våropptak 2019


Søknadsfrist 15. november 2018

Dette studieprogrammet har opptak til vårsemesteret 2019.

Søk opptak


Om masterstudiet i tysk 

Masterprogram tysk består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og studentene velger etter hvert å fordype seg innenfor ett av disse områdene. Gjennom hele masterprogrammet utvikler du dine praktiske språkferdigheter i tysk, både gjennom arbeid med oversettelse og gjennom andre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i tysk eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i tysk gir deg en kompetanse som er etterspurt og som gir mange muligheter på jobbmarkedet. Du opparbeider deg en tverrfaglig og kulturell kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker.

En masterutdanning i tysk kan kvalifisere til blant annet til å undervise tysk i grunnskolen og videregående skole, å forsette med forskning i tillegg til å jobbe innenfor felt som blant annet; media, kunnskaps- og informasjonsformidling, offentlig/privat virksomhet eller oversetting. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Thu, 25 Feb 2016 09:45:59 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i tysk
Studieprogramkode: MTYSK
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet