Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og medievitenskap

Foto: Studenter i diskusjon med faglærer

Velkommen til studiestart 2019

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Mandag 12 august, kl. 09.30 på NTNU campus Gløshaugen, på den store plena bak Hovedbygningen. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går gratis busser til campus Dragvoll.

Her finner du program for dagen og ofte stilte spørsmål 

Tirsdag 13 august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

 

Mandag 19. august: Orienteringsmøte master film- og medievitenskap

Vi anbefaler på det sterkeste at alle møter på orienteringsmøtet. Studenter som ikke melder fravær på forhånd risikerer å miste studieplassen sin. Ta kontakt med Institutt for kunst- og medievitenskap på kontakt@ikm.ntnu.no dersom du ikke kan møte.

Tid og sted : Mandag 19.august, kl 12.15, i D118, Bygg 9, nivå 4, NTNU Dragvoll.

 

Nyttig å vite

Studiets tilhørighet

Masterprogrammet i film- og medievitenskap hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, på NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Fadderuke

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i film- og medievitenskap

Har du lyst til å fordype deg i den audiovisuelle, film og interaktive mediekulturen? Lære mer om forholdet mellom bilde, lyd og tekst? Kanskje du ser for deg en karriere der du trenger både kjennskap til medienes virkemidler og evne til selvstendig prosjektarbeid? Da er masterprogrammet i film- og medievitenskap noe for deg!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i film- og medievitenskap er fullført bachelorgrad i filmvitenskap, medievitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i film- og medievitenskap kvalifiserer til en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant. Eksempelvis innenfor journalistikk, informasjonsformidling, ulike oppgaver i kultursektoren, offentlig og privat administrasjon og undervisningssektoren, samt forskning.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.

Tue, 21 Mar 2017 13:50:16 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i film- og medievitenskap
Studieprogramkode: MFMV
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet