Film- og medievitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og medievitenskap

Foto: Studenter i  diskusjon med faglærer

Forsidetekst MFMV

Om masterstudiet i film- og medievitenskap

Masterprogrammet i film- og medievitenskap gir deg praktiske og teoretiske kunnskaper om film- og mediekulturen, dypere innsikt i filmens og medienes virkemidler og betydning, og lar deg utvikle kompetanse i selvstendig forsknings- og prosjektarbeid. 

Som masterstudent kan du velge å fordype deg i enten medievitenskap eller filmvitenskap.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i film- og medievitenskap er fullført bachelorgrad i filmvitenskap, medievitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i film- og medievitenskap kvalifiserer til en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant. Eksempelvis innenfor journalistikk, informasjonsformidling, ulike oppgaver i kultursektoren, offentlig og privat administrasjon og undervisningssektoren, samt forskning.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Film- og medievitenskap - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april/15. november (kun studieretning medievitenskap)
  • Studiested: Trondheim