Film- og medievitenskap

Film- og medievitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

MFMV, Tue Jul 16 08:41:39 MEST 2024 | M2

Fordyp deg i film- og bildemedienes estetikk, historie og samfunnsmessige betydning 

Er du samfunnsengasjert og drømmer om en faglig utfordrende jobb? Har du lyst til å fordype deg i enten filmvitenskap eller medievitenskap? Da er dette masterstudiet for deg!

Medier og audiovisuelle uttrykk griper inn i samfunnet og hverdagslivet vårt på stadig nye måter. Det vil dermed være et økende behov for folk som kan analysere og forstå denne utviklingen.

Som masterstudent hos oss blir du del av et nasjonalt ledende forskningsmiljø, og du skriver din masteroppgave i enten filmvitenskap eller medievitenskap.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

Du lærer om ulike visuelle og audiovisuelle uttrykk, deres estetikk, publikum og samfunnsrolle. Du får kunnskap om sentrale forskningsmetoder og teorier innen enten filmvitenskap eller medievitenskap, avhengig av valgt fordypning. Teoriene og metodene du introduseres for i studiet gir deg verktøyene du trenger for å kunne identifisere, forske på og forstå mediekulturelle fenomener.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å planlegge og gjennomføre et større selvstendig prosjekt. Du lærer også hvordan du kritisk bedømmer og anvender kilder, samt hvordan du strukturerer og formulerer faglige argumenter i egne tekster og i muntlige presentasjoner.

Selv om studiet i hovedsak er teoretisk får du også praktisk trening i fagformidling gjennom ulike formater og i prosjektutvikling innen kultursektoren.

Fordypning i medievitenskap gir muligheter for en kortere praksisperiode i medie-, og kulturbedrifter. 

Les mer om hva du lærer

Masterstudier i film- og medievitenskap kvalifiserer til en lang rekke jobber der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes funksjon og innflytelse er relevant.

Du kan blant annet jobbe med informasjon, kommunikasjon og formidling i ulike bedrifter og organisasjoner, administrasjon og rådgiving innen kultursektoren, samt med undervisning og forskning i film- og mediefag.

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent i film- og medievitenskap blir du en del av et aktivt studentmiljø som kombinerer faglig utvikling med sosialt samvær. 

Linjeforeningene ved instituttet organiserer både faglige og sosiale aktiviteter, slik som bedriftspresentasjoner, fagdager, quiz, ekskursjoner med mer.

Trondheim er en unik studentby, med særlig gode muligheter for å engasjere seg i et bredt utvalg av studentmedier og filmfestivaler.  

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).

Du kan fordype deg i enten filmvitenskap eller medievitenskap.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april.

Du kan ha hvilken som helst bachelorgrad, så lenge du har 80 sp med relevant fagfordypning (filmvitenskap, medievitenskap eller tilsvarende).

Karakterkravet er gjennomsnittskarakter C (minst 2,5 i snitt) eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning