Medievitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

Om studieprogrammet BMV (forside)

Om bachelorstudiet i medievitenskap

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan fungerer sosiale medier i dagens samfunn? Hva kan vi lære av dataspill?

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes rolle er relevant, som for eksempel kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren, forskning og journalistikk. 


Videre studier

Bachelorprogrammet i medievitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i medievitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø 

Som student på medievitenskap blir du del av et variert og inkluderende studiemiljø. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppeøvinger. Man har også mulighet for arbeidsrelevant praksis i enkelte emner, blant annet praktisk bacheloroppgave. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet til å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler å reise i andre studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i medievitenskap
Studieprogramkode: BMV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 851 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet