Medievitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Medievitenskap hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt: 

Institutt for kunst- og medievitenskap

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet BMV (forside)

Om bachelorstudiet i medievitenskap

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan fungerer sosiale medier i dagens samfunn? Hva kan vi lære av dataspill?

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes rolle er relevant, som for eksempel kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren, forskning og journalistikk. 


Videre studier

Bachelorprogrammet i medievitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i medievitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø 

Som student på medievitenskap blir du del av et variert og inkluderende studiemiljø. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppeøvinger. Man har også mulighet for arbeidsrelevant praksis i enkelte emner, blant annet praktisk bacheloroppgave. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet til å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler å reise i andre studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i medievitenskap
Studieprogramkode: BMV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 851 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet