Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Obligatorisk orienteringsmøte for medievitenskap

Kl. 12.15 - 13.00: Orienteringsmøte for medievitenskap

Sted: Auditorium D5

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

Dersom du ikke møter opp risikerer du å miste studieplassen din. Vennligst ta kontakt med instituttet dersom du blir forhindret: kontakt@ikm.ntnu.no

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i medievitenskap

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan skapes trender i sosiale medier? Hva kan vi lære av dataspill?

Synes du dette er interessante spørsmål? Da er du kanskje en fremtidig medievitenskapsstudent!

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant, som for eksempel journalistikk, kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren, forskning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i medievitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 21 Mar 2017 16:31:06 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i medievitenskap
Studieprogramkode: BMV
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 851
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)