Medievitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

Om studieprogrammet BMV (forside)

Om bachelorstudiet i medievitenskap

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan skapes trender i sosiale medier? Hva kan vi lære av dataspill?

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant, som for eksempel journalistikk, kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren, forskning.


Videre studier

Bachelorprogrammet i medievitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i medievitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø 

Som student på medievitenskap blir du del av en stor klasse. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppeøvinger. Man har også mulighet for arbeidsrelevant praksis i enkelte emner, blant annet praktisk bacheloroppgave. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet til å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler å reise i andre studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

18 jan 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i medievitenskap
Studieprogramkode: BMV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 851 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet