Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

Om bachelorstudiet i medievitenskap

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan skapes trender i sosiale medier? Hva kan vi lære av dataspill?

Synes du dette er interessante spørsmål? Da er du kanskje en fremtidig medievitenskapsstudent!

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant, som for eksempel journalistikk, kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren, forskning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i medievitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 21 Mar 2017 16:31:06 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i medievitenskap
Studieprogramkode: BMV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 851 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet