Medievitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BMV (forside)

Hva lærer du?

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan fungerer sosiale medier i dagens samfunn? Hva kan vi lære av dataspill?

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Opptakskravet til bachelor medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Slik søker du og dette er opptakskravene. 


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes rolle er relevant, som for eksempel kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren, forskning og journalistikk. Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Bachelorprogrammet i medievitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i medievitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2. Slik er studiet bygd opp. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø 

Som student på medievitenskap blir du del av et variert og inkluderende studiemiljø. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppeøvinger. Man har også mulighet for arbeidsrelevant praksis i enkelte emner, blant annet praktisk bacheloroppgave. Studiehverdagen på medievitenskap.


Utveksling i utlandet

Du har mulighet til å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler å reise i andre studieår. Utveksling i løpet av studiet.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Medievitenskap - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194 851
 • Poenggrense: 2020: 43,6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: 39,6
 • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona