Medievitenskap

Medievitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 50
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BMV, Sun Apr 14 07:48:07 CEST 2024 | B3

Medievitenskap er studiet av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den

Er du interessert i hvilken rolle bilder og medier spiller i dagens samfunn? Vil du vite mer om hvordan digital medieteknologi påvirker miljøet rundt oss? Da bør du studere medievitenskap ved NTNU!

Medievitenskap er et bredt fagfelt som gjør deg i stand til å analysere og diskutere medienes estetikk, publikum og samfunnsrolle.

Gjennom studiene utvikler du evne til kritisk refleksjon over medier, kommunikasjon og kultur, noe som gir muligheter for en rekke jobber innen kultur- og mediesektoren.

Som bachelorstudent i medievitenskap lærer du om en rekke ulike mediesjangre og uttrykk, fra tv-serier og film til nettaviser, reklame, spill og sosiale medier.

På studiet får du en innføring i ulike teorier og metoder for å tolke og forstå medier, medieproduksjon og mediebruk. Studiet gir deg innsikt i de ulike medienes historie, framvekst og innflytelse i samtiden.

Medievitenskap ved NTNU er hovedsakelig et teoretisk studium hvor du opparbeider evne til kritisk refleksjon og diskusjon. Gjennom skriftlige arbeider og muntlige framlegg utvikler du gode presentasjons- og formidlingsevner. 

Les mer om hva du lærer

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes rolle og utvikling er relevant.

Dette gir deg grunnlag for arbeid innen formidling, kommunikasjon, undervisning og rådgivning både i privat og offentlig sektor.

Bachelorprogrammet i medievitenskap gir grunnlag for å søke på master i film- og medievitenskap, samt flere andre masterprogram.

Les mer om jobbmulighetene

Som bachelorstudent i medievitenskap i Trondheim blir du en del av et aktivt studentmiljø, som kombinerer faglig utvikling med sosialt samvær.

Linjeforeningen for medievitenskap organiserer både faglige og sosiale aktiviteter, slik som: bedriftspresentasjoner, fagdager, quiz, fotballturneringer og turer.

Trondheim er en unik studentby, med særlig gode muligheter for å engasjere seg i et bredt utvalg av studentmedier.

Bachelorstudenter i medievitenskap har for eksempel kombinert studiet med journalistjobber i studentavisa Under Dusken eller studentradioen Radio Revolt.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i medievitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng.

Du har mulighet til å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler å reise i andre studieår.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til bachelor i medievitenskap er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning