Nordisk språk og litteratur

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter i nordisk master jobber

Om studieprogrammet MNORD (forside)

Om masterstudiet i nordisk språk og litteratur

I masterprogram nordisk er målet at du skal bli i stand til å analysere og forstå norsk og nordisk språk og litteratur ut fra moderne systematiske og historiske tilnærmingsmåter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i nordisk eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og kulturkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker. En stor andel av våre studenter velger læreryrket. En del nordister ender opp i forlagsbransjen, offentlig og privat administrasjon, bokhandelbransjen, bibliotek, reklamebransjen, databransjen, og som journalister.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som student på nordisk.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Masteroppgaven

Les mer om arbeidet med masteroppgaven og eksempler på tema du skal skrive om.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

24 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i nordisk språk og litteratur

Studieprogramkode: MNORD

Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet