Masterprogram 2-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Foto: Victor Kleive

Om masterstudiet i nordisk språk og litteratur

Nordisk språk | Nordisk litteratur

I masterprogram nordisk er målet at du skal bli i stand til å analysere og forstå norsk og nordisk språk og litteratur ut fra moderne systematiske og historiske tilnærmingsmåter.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i nordisk eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og kulturkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker. En stor andel av våre studenter velger læreryrket. En del nordister ender opp i forlagsbransjen, offentlig og privat administrasjon, bokhandelbransjen, bibliotek, reklamebransjen, databransjen, og som journalister.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5


Fri, 14 Apr 2017 20:55:29 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavm: Master i nordisk språk og litteratur
Studieprogramkode: MNORD
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for språk og litteratur
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram nordisk er gyldig for studieåret 2017/2018.