Nordisk språk og litteratur

Nordisk språk og litteratur

Nordisk språk og litteratur - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MNORD, Tue Sep 26 08:18:28 CEST 2023 | M2

I masterprogram nordisk er målet at du skal bli i stand til å analysere og forstå norsk og nordisk språk og litteratur ut fra moderne systematiske og historiske tilnærmingsmåter.

Les mer om hva du lærer

Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og kulturkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker.

En stor andel av våre studenter velger læreryrket. En del nordister ender opp i forlagsbransjen, offentlig og privat administrasjon, bokhandelbransjen, bibliotek, reklamebransjen, databransjen, og som journalister.

Les mer om jobbmulighetene

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Linjeforeninga Gengangere, som er felles for studenter ved nordisk og allmenn litteraturvitenskap, arrangerer blant annet quizer, teaterturer og fester i tillegg til å ha ansvar for faglige arrangement.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i nordisk eller tilsvarende.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning