Drama og teater

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Drama og teater

Dramastudent på scene med store skygger bak seg

Om studieprogrammet MDT (forside)

Om masterstudiet i drama og teater

Er du interessert i utvikling og forskning innenfor drama- og teater?  Er du på utkikk etter faglig påbygging gjennom et rent teoretisk eller praktisk-teoretisk utdanningsløp? Da er dette masterprogrammet for deg!

Vårt masterprogram i drama og teater har to retninger: teoretisk eller praktisk-teoretisk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i drama og teater er fullført bachelorgrad med fordypning i drama og teater eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i drama og teater gir et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog ved ulike utdannings- og kulturinstitusjoner, jobb i ulike kultur- eller formidlingsorganisasjoner, det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon, samt ulike medie- og kommunikasjonsbedrifter.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Drama og teater - masterstudium
  • Gradsnavn: Master i drama og teater
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim