Masterprogram 2-årig, Trondheim

Drama og teater

Dramastudent på scene med store skygger bak seg

Våropptak 2019


Søknadsfrist 15. november 2018

Dette studieprogrammet har opptak til vårsemesteret 2019.

Søk opptak


Om masterstudiet i drama og teater

Er du interessert i utvikling og forskning innenfor drama- og teater?  Er du på utikk etter faglig påbygging gjennom et rent teoretisk eller praktisk-teoretisk utdanningsløp? Da er dette masterprogrammet for deg!

Vårt masterprogram i drama og teater har to retninger: teoretisk eller praktisk-teoretisk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i drama og teater er fullført bachelorgrad med fordypning i drama og teater eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i drama og teater gir et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog ved ulike utdannings- og kulturinstitusjoner, jobb i ulike kultur- eller formidlingsorganisasjoner, det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon, samt ulike medie- og kommunikasjonsbedrifter.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 11 May 2017 09:33:57 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i drama og teater
Studieprogramkode: MDT
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet