Masterprogram 2-årig, Trondheim

Drama og teater

Dramastudent på scene med store skygger bak seg

Velkommen til studiestart 2019

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Mandag 12 august, kl. 09.30 på NTNU campus Gløshaugen, på den store plena bak Hovedbygningen. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går gratis busser til campus Dragvoll.

Her finner du program for dagen og ofte stilte spørsmål 

Tirsdag 13 august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

 

Mandag 19. august – Orienteringsmøte, master drama og teater

Masterprogrammet har obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Studenter som ikke melder fravær på forhånd vil miste studieplassen sin.

Tid og sted: Mandag 19 august, kl . 09.00, i Studio ( Rom 8384 ), Bygg 8, nivå 3, NTNU Dragvoll.

Gi beskjed til Institut for kunst- og medievitenskap dersom du er forhindret fra å møte på orienteringsmøtet. Kontaktinformasjon finner du på instiuttets hjemmeside.

Nyttig å vite

Studiets tilhørighet

Master i drama og teater hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, på NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper. Fadderuka for nye drama og teaterstudenter arrangeres av Teaterlosjen, linjeforeningen for drama og teater. 

 Dersom du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, men ønsker å være med på fadderuka, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med linjeforeningen for å avtale nærmere. 

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i drama og teater

Er du interessert i utvikling og forskning innenfor drama- og teater?  Er du på utikk etter faglig påbygging gjennom et rent teoretisk eller praktisk-teoretisk utdanningsløp? Da er dette masterprogrammet for deg!

Vårt masterprogram i drama og teater har to retninger: teoretisk eller praktisk-teoretisk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i drama og teater er fullført bachelorgrad med fordypning i drama og teater eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i drama og teater gir et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog ved ulike utdannings- og kulturinstitusjoner, jobb i ulike kultur- eller formidlingsorganisasjoner, det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon, samt ulike medie- og kommunikasjonsbedrifter.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 11 May 2017 09:33:57 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i drama og teater
Studieprogramkode: MDT
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet