Drama og teater

Drama og teater

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

MDT, Wed Nov 29 09:45:14 CET 2023 | M2

Praktisk og teoretisk fordypning i teatrets muligheter 

Er du opptatt av teatrets evne til å berøre, gi innsikt og skape endring? Ønsker du å utvikle og styrke din faglige kompetanse innen drama- og teaterfag og anvende det i praksis? Vil du oppdatere deg på scenekunstens forskningsfront? Da er masterstudiet i drama og teater ved NTNU studiet for deg.

Våre ansatte og gjestelærere har bred bakgrunn og stort nettverk innen kunst, forskning og formidling, både nasjonalt og internasjonalt.

Utforsk teaterets muligheter sammen med oss!

Masterprogrammet i drama og teater ved NTNU har fokus på de mange ulike kontekstene teater i dag inngår i. Du lærer om nyere teatervitenskapelige perspektiver, dramaturgi, kunstnerisk utviklingsarbeid, drama- og teaterpedagogiske metoder og praksiser, og om bærekraftig teaterarbeid. Gjennom studiet får du verktøy til å utvikle egne kunstneriske og faglige interesser og engasjement.

Vi tilbyr to studieløp, det ene med vekt på kunstnerisk eller kunstpedagogisk fordypning og det andre med teoretisk fordypning.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å planlegge og gjennomføre et større selvstendig prosjekt.

Les mer om hva du lærer

Mange tidligere studenter arbeider ved ulike teatre og kulturinstitusjoner, lokalt såvel som nasjonalt. Andre studenter etablerer egne prosjekter, eller bruker drama og teater som metode i arbeid med mennesker i ulike sammenhenger og livssituasjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Trondheim er en by med et rikt og inkluderende kunst- og kulturmiljø hvor det er lett å komme i kontakt med de ulike aktørene og realisere egne idéer og prosjekter.

Instituttet huser egne undervisnings- og øvingslokaler. Vi har to drama/teatersaler (Black Box & Studio), garderober, rekvisittlager og verksted.

Linjeforeningen for drama og teater arrangerer både forestillinger, faglige og sosiale sammenkomster og studieturer.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.

Du kan i andre studieår velge mellom mellom teoretisk studieløp (60 sp masteroppgave) eller praktisk-teoretisk studieløp (30 sp prosjektemne + 30 sp masteroppgave). De fem studieemnene i første studieår må bestås før avsluttende mastereksamen.

Det er mulighet til utenlandsopphold i løpet av studietida på master, fortrinnsvis i andre eller tredje semester. Vi har utvekslingsavtale med Århus Universitet i Danmark, men kan også godkjenne utveksling med andre universitet.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet er oppnådd bachelorgrad med fordypning (min. 80 studiepoeng) i drama og teater eller tilsvarende. Søkere med bachelorgrad i profesjonsutdanning kan også bli vurdert som faglig kvalifisert for master i drama og teater.

Karakterkravet er gjennomsnittskarakter C (minst 2,5 i snitt) eller bedre fra bachelorgraden.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning