Masterprogram 2-årig, Trondheim

Drama og teater

Dramastudent på scene med store skygger bak seg

Velkommen til studiestart 2018

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Tirsdag 14. august kl. 10.00: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Mandag 20. august – Orienteringsmøte, master drama og teater

Kl. 09.15- 12.00: Orienteringsmøte / første forelesning

Sted: Rom D115

Orienteringsmøte etterfulgt av ordinær undervisning frem til kl 12. Sjekk timeplanen for DRA3000.

Nyttig å vite

Fadderuka

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i drama og teater

Er du interessert i utvikling og forskning innenfor drama- og teater?  Er du på utikk etter faglig påbygging gjennom et rent teoretisk eller praktisk-teoretisk utdanningsløp? Da er dette masterprogrammet for deg!

Vårt masterprogram i drama og teater har to retninger: teoretisk eller praktisk-teoretisk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i drama og teater er fullført bachelorgrad med fordypning i drama og teater eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i drama og teater gir et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog ved ulike utdannings- og kulturinstitusjoner, jobb i ulike kultur- eller formidlingsorganisasjoner, det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon, samt ulike medie- og kommunikasjonsbedrifter.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 11 May 2017 09:33:57 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i drama og teater
Studieprogramkode: MDT
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april