Spansk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Spansk

Spanskstudenter

Forsideartikkel BSPANSK

Om bachelorstudiet i spansk

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og verdens nest største språk? Med spanskstudier får du tilgang til en betydelig del av verden. Du får en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt - både i Norge og i andre land. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor spansk er generell studiekompetanse. Spanskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Med spansk som studiefag er mulighetene mange. Du kan blant annet jobbe innenfor reiseliv, journalistikk, offentlig og privat sektor, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile fag. Les mer om hva du kan jobbe med.


Videre studier 

Med en bachelor i spansk kan du søke på ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Les mer om studiehverdagen. Hva sier studentene?

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Utenlandsopphold 

Et studieopphold i Spania er av stor verdi når du studerer spansk. Du blir kjent med spansk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

 

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk

Studieprogramkode: BFS, studieretning BSPANSK

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 924 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg ISL-studentene på instagram

Her kan du også stille spørsmål om studiet.