Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Spansk

Spanskstudenter

Om bachelorstudiet

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land? Har du lyst til å komme under huden på verdens nest største språk?

Kompetanse i spansk gir tilgang til en betydelig del av verden. I dagen samfunn er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og med en bachelorutdanning i spansk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt-både i Norge og i andre land.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor spansk er generell studiekompetanse. Spanskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med spansk som studiefag er mulighetene mange. Den generelle kompetansen du tilegner deg når det gjelder tekstanalyse og språklig fremstilling er etterspurt i mange jobbsammenhenger, blant annet innenfor reiseliv, journalistikk, offentlig og privar sektor, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile fag.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). I tillegg til fordypningen i spansk inneholder bachelorprogrammet også fellesemner, fag 2, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

Fri, 07 Jul 2017 14:06:45 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk
Studieprogramkode: BFS, studieretning BSPANSK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 924 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet