Spansk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Spansk

Spanskstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Forsideartikkel BSPANSK

Hva lærer du?

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og verdens nest største språk? Med spanskstudier får du tilgang til en betydelig del av verden. Du får en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt - både i Norge og i andre land. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor spansk er generell studiekompetanse. Spanskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Med spansk som studiefag er mulighetene mange. Du kan blant annet jobbe innenfor reiseliv, journalistikk, offentlig og privat sektor, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile fag. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Et studieopphold i Spania er av stor verdi når du studerer spansk. Du blir kjent med spansk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø 

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Studiehverdagen som spanskstudent.

Har du spørsmål om spanskstudiet? Ta kontakt med oss på Instagram @snakkebobla


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier 

Med en bachelor i spansk kan du søke på ulike 2-årige masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Slik tar du kontakt med oss.

12 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Fremmedspråk - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194 924
 • Poenggrense: 2020: Alle
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona