Spansk

Spansk

3 årig bachelorstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

BFS, Thu Sep 28 19:49:20 CEST 2023 | B3

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og verdens nest største språk? Med spanskstudier får du tilgang til en betydelig del av verden. Du får en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt - både i Norge og i andre land.

Studiet består av språk, litteratur, kultur og samfunnsforhold i den spansktalende verden. Du tilegner deg kvalifikasjoner for å kunne undervise i faget og for å jobbe i norske og internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om spansk språk og om samfunnsforhold i Spania og Latin-Amerika. I løpet av studiet jobber du også med å forbedre dine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk.

Vi tilbyr også studietur i samarbeid med Universitetet i Santiago de Compostela i Spania. Undervisningen foregår på spansk.

Les mer om hva du lærer

Med spansk som studiefag er mulighetene mange. Du kan blant annet jobbe innenfor reiseliv, journalistikk, offentlig og privat sektor, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile fag.

Les mer om jobbmulighetene

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Undervisningen foregår  i klasserom og i små grupper. Du får god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og tett oppfølging fra dyktige forelesere.

Studentene på spansk, tysk, fransk og engelsk har en felles linjeforening, Babel. Linjeforeningen er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bachelor spansk er generell studiekompetanse. Spanskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning