Spansk

Spansk

3 årig bachelorstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

BFS, Mon Apr 15 04:59:37 CEST 2024 | B3

Har du lyst til å undervise i spansk? Eller i å jobbe i en organisasjon hvor det er behov for kunnskap om spansk språk og om samfunnsforhold i Spania og Latin-Amerika?

Spansk er offisielt språk i 21 land og verdens nest største språk. Med spanskstudier får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt - både i Norge og i andre land.

På studiet lærer du språk, litteratur, kultur og samfunnsforhold i den spansktalende verden. Gjennom studiet jobber du med å forbedre dine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk.

Vi tilbyr også studieturer i samarbeid med Universitetet i Santiago de Compostela i Spania. 

Les mer om hva du lærer

Med spansk som studiefag er mulighetene mange. Du kan blant annet jobbe innenfor reiseliv, journalistikk, offentlig og privat sektor, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile fag.

Les mer om jobbmulighetene

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Undervisningen foregår  i klasserom og i små grupper. Du får god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og tett oppfølging fra dyktige forelesere.

Studentene på spansk, tysk, fransk og engelsk har en felles linjeforening, Babel. Linjeforeningen er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året.

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bachelor spansk er generell studiekompetanse. Spanskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning