Spansk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Spansk

Spanskstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forsideartikkel BSPANSK

Om bachelorstudiet i spansk

Visste du at spansk er offisielt språk i 21 land og verdens nest største språk? Med spanskstudier får du tilgang til en betydelig del av verden. Du får en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt - både i Norge og i andre land. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor spansk er generell studiekompetanse. Spanskstudiet bygger på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Med spansk som studiefag er mulighetene mange. Du kan blant annet jobbe innenfor reiseliv, journalistikk, offentlig og privat sektor, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile fag. Les mer om hva du kan jobbe med.


Videre studier 

Med en bachelor i spansk kan du søke på ulike 2-årige masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Spanskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Les mer om studiehverdagen. Hva sier studentene?

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!

Har du spørsmål om spanskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Utenlandsopphold 

Et studieopphold i Spania er av stor verdi når du studerer spansk. Du blir kjent med spansk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

 

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Fremmedspråk - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona