Forsidebilde HF

NTNU Dragvoll, universitetsbygningene

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

HF SoMe

Forskning

Forskning

Forskning ved Det humanistiske fakultet spenner fra grunnforskning innen filosofi, via historie, kunstfag og litteratur, til anvendt forskning innen blant annet språkvitenskap.

I tillegg har vi kunstfaglige miljøer som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

Mer om forskning ved Det humanistiske fakultet

Mer om innovasjonsarbeid ved Det humanistiske fakultet

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr studier på bachelor- master- og ph.d.-nivå innen et bredt spekter av humanistiske fagdisipliner, i tillegg til etter- og videreutdanning.

Om utdanning ved HF

HF tilbyr forskarutdanningene ph.d. og stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerutdanning (ph.d.) ved HF

Mini calevent portlet

Arrangementer ved HF

Tilleggsinfo kalender

Nyheter

Nyheter